ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل دوم: مردمی بودن ارتش-54 بخش دوم: محبوب قلوب مردم 5- حامیان و دوستان عزیز مردم: اگر هر کدام از شما با همین لباس سربازی در جمع توده عظیم مردم ظاهر شوید، مردم شمارا حامیان و دوستان عزیز خود می­دانند و از صمیم قلب شمارا احترام خواهند کرد.

در هیچ کجای دنیا ملتی وجود ندارد که ارتش را این­گونه صمیمانه دوست بدارد و خود را با ارتش یکی بداند. در غالب کشورهای جهان، ارتش در خدمت قدرت­هایی هستند که در آن قدرتها همراه مردم نیستند. شما ار لحاظ رابطه‌ای که با مردم دارید یگانه­اید. شما از این جهت که فقط برای آرمان خود خدمت می­کنید و به هیچ شخص و گروه و حزبی هم وابسته نیستید، یگانه­اید. شما در خدمت آرمان عزیز و شریفی هستید که کلیه حرکات و تلاش شما برای آرمان صرف میشود.

 

6- دوست داشتن ارتش توسط مردم:

بی‌شک تلاش و فعالیت شما عزیزان است که با تلاش میلیون­ها برادر و خواهر شما در سراسر کشور پیوند می­خورند و سیل عظیم فعالیت عمومی ملت ایران را پدید میآورند. نیروی دریایی ما مأموریت حساس و مهمی را بر عهده دارد و تهدید دشمنان در این ناحیه یک تهدید جدی است و این شما هستید که باید با حضور خود و فعالیت شبانه‌روزی و خستگی‌ناپذیر و نیز تلاش و ابتکار، حضور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آب­های خلیج‌فارس و دریای عمان را یک حضور فعال و مؤثر بسازیم و در مقابل تهدید دشمنان با قامت رسا و مقاوم از حقوق ملت ایران دفاع کنید. مردم شمارا دوست دارند و ارتش را از برادران عزیز و فداکار خود می­دانند. ازاین‌رو در جبهه­های زمینی و صحنه نبرد هوایی می­بینیم که دیگر برادران نظامی شما چه ارتشی و چه سپاهی و چه بسیج گسترده مردمی به فعالیت هماهنگ با شما اشتغال دارند.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده