توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (21)
4- اقدامات یگانهای توپخانه قبل و در حین عملیات: فرماندهان عالی جنگ با تکیه بر پیروزیهای کمنظیر رزمندگان و تجارب حاصل از آن، مصممند تا با اجرای عملیاتی بزرگ، دشمن را در غرب دزفول تار و مار کنند. این منطقه که در واقع گلوگاه خوزستان محسوب میشود، در مهر ماه 1359، با وجود مقاومت و رشادتهای بیبدیل یگانهای سرزمینی و حمایت بیدریغ تودههای مردمی به اشغال دشمن خونخوار درآمد، با این هدف که شاهرگ حیاتی خوزستان را قطع و اهواز را محاصره و این استان زرخیز را از میهن جدا کنند. اما رزمآوران حاضر در صحنه، با وجود همه کاستیها و ناملایمات غالب، با پایمردی و ایستادگی و بهرهمندی از حداکثر توان توپخانۀ قدرتمند و عملیات متهورانۀ هوانیروز با قامتی استوار جاودانه ماندند، تا اگرچه خونشان بر زمین ریخته شد، اما اجازه ندادند اهداف دشمن محقق شود و خصم نابه کار را با تحمل حداکثر تلفات و خسارات در غرب رودخانه کرخه سد و تثبیت کردند.

اینک زمان آن رسیده تا فرزندان خلف این ملت سربلند با توکل و تکیه به قدرت لایزال خداوندی و ایمان و اعتقاد راسخ، با حملات برق‌آسا و غافلگیرانه بر دشمن زبون هجوم برند و انتقام خون شهدای مظلوم این خطه را بازستانند و قسمتی دیگر از سرزمین پاک خوزستان را آزاد کرده، آثار تجاوز را از چهرۀ شهر و دیار و مردم بزدایند و طومار دشمن را در هم پیچند. از اینرو فرماندهان عالی جنگ، طراحان و رزمندگان در قالب زبده‌ترین یگان‌های ارتش، بسیج و سپاه در این منطقه گرد آمده‌اند. بررسی‌ها، شناسایی‌ها، بحث‌ها و تبادل نظرها همه و همه به انجام رسیده تا با حماسه‌ای دیگر پوزه خصم را بر خاک بمالند. قرارگاه‌های عمده دایر و  پاسگاه‌های فرماندهی در تمام رده‌ها فعال شده‌اند. دستورهای عملیاتی صادر شده، آخرین شناسایی‌ها به عمل آمده، عناصر ستادی و حتی نیروهای رزمنده تا سر حد امکان توجیه شده‌اند. در این راستا:

  • هماهنگ کنندۀ پشتیبانی آتش در قرارگاه کربلا با بهره‌مندی از تجارب ارزشمند عملکرد یگان‌های توپخانه در دو عملیات غرورآفرین ثامن‌الائمه(ع) و طریق‌القدس، با انسجام و کارآیی مطلوب‌تری آماده شده تا عملیات بزرگ فتح‌المبین را در گستره‌ای وسیع‌تر پشتیبانی کند.
  • یگان‌های توپخانه مواضع خود را به طور نسبی و برابر اصول انتخاب، اشغال و آرایش کرده‌اند و سنگر توپ‌ها، تجهیزات، وسایل و وسائط به وسیلۀ تجهیزات سنگین مهندسی ارتش و جهاد سازندگی احداث و هر آنچه برای حفظ جان افراد و استمرار پشتیبانی آتش به نظر می‌رسد، مهیا شده است.
  • آتشبارها به طور دقیق روانه شده‌اند و آخرین اقدامات فنی (محوریابی و…) و سرویس‌های نگهداری قبل از تیراندازی به عمل آمده و کارها طوری پیش‌بینی شده تا به منظور تداوم تیراندازی‌ها در طول عملیات، بتوانند پشتیبانی آتش را در تمام مراحل عملیات فراهم کنند. از طرفی، با توجه به نیازمندی‌های پشتیبانی آتش و همچنین سیال بودن عملیات (به لحاظ وسعت منطقۀ عمل)، پیش‌بینی شده تا تغییر موضع یگان‌های توپخانه در کل محدودۀ منطقه عملیات، متناسب با پیشروی یگان‌های رزمی و پا به پای آنها انجام گیرد، تا آتش پشتیبانی مورد نیاز یگان‌های رزمی همواره تأمین شود و تداوم یابد.
  • گروه33 توپخانه طرح‌ریزی و اجرای هماهنگ پشتیبانی آتش را با بهره‌گیری از یگان‌های سازمانی و زیر امر و همچنین توپخانۀ قرارگاه‌های قدس، نصر، فجر و فتح فراهم آورده تا همه اهداف مورد نظر و آماج‌هایی را که مأموریت فرماندهی قرارگاه کربلا را با مخاطره مواجه می‌کند، مورد تک قرار دهند. بدین منظور قرارگاه گروه33 توپخانه، هماهنگی پشتیبانی آتش قرارگاه کربلا و توپخانۀ لشکرهای 21 پیاده حمزه، 77 پیاده پیروز خراسان، 92 زرهی اهواز و تیپ84 خرم‌آباد و همچنین، هماهنگی پشتیبانی آتش 4 قرارگاه عمل‌کننده را برقرار کرده تا با پوشش تمام هدف‌های شناخته شده در سرتاسر منطقه نبرد، از عین‌خوش در شمال‌غربی تا رقابیه در جنوب‌غربی، در خط تماس نعلی شکل به طول تقریبی یکصد کیلومتر، سنگین‌ترین آتش پشتیبانی را برای یگان‌های عمل‌کننده فراهم و اجرا کنند. در این طرح‌ریزی، که با 22 گردان توپخانه صحرایی از کالیبرهای مختلف اجرا می‌شود، تمامی هدف‌ها در سراسر منطقۀ نبرد یگان‌های مانوری پوشش داده شده و با ایجاد مراکز هماهنگی پشتیبانی آتش تا پایین‌ترین رده، ترتیبی اتخاذ شده تا هماهنگی پشتیبانی آتش، تا رده گروهان مانوری ایجاد شود و هماهنگی کامل با یگان مانوری به عمل آید، تا با بهره‌مندی از تمام آتش‌های پشتیبانی موجود در هر رده، با به کار بردن آتش مؤثرترین وسیله، هماهنگی فضای هوایی ممکن و اطمینان از تأمین عده‌ها و تأسیسات خودی در همه رده‌ها فراهم شود. یگان‌های توپخانه در هر رده، اقدام به تهیۀ پیوست پشتیبانی آتش و آن را همراه دستور عملیاتی صادر کرده‌اند. در این پیوست‌ها، ضمن تصریح مأموریت و نوع عمل یگان توپخانه، آتش تهیه، آتش ضد آتشبار، سری آماج و گروه آماج پیش‌بینی شده تا در هر مرحله از عملیات، یگان رزمی با بهره‌مندی از آتش پشتیبانی مناسب، مأموریت را به نحو مطلوب اجرا کند. ضمناً برای اینکه یک هدف بموقع و دقیق زیر آتش قرار گرفته و منهدم شود، چهار عنصر در یگان‌های توپخانه، شامل آتشبار تیر، هدایت آتش، دیدبان و ارتباط و مخابرات به طور منظم سازماندهی شده‌اند، زیرا مأموریت موفق یگان توپخانه صحرایی در گرو همکاری این چهار گروه بوده و با انجام وظایف خصوصی هر گروه در قالب مأموریت محوله، کار جمعی میسر و نتیجه بخش خواهد بود. همچنین، اقدامات هماهنگی پشتیبانی آتش (مجاز و محدود کننده) به طور نسبی انجام گرفته است.
  • رسدهای هدایت آتش در تمامی یگان‌ها، برابر سازمان، فعال شده‌اند و ضمن مرور اطلاعات دریافتی از دشمن، فهرست آماج را تهیه و ثبت تیرها با بهره‌گیری از دستگاه‌های ساها(سامانه الکترونیک هدایت آتش) در گردان‌های 155م‌م خودکششی، در کنار ابزارهای سنتی، به انجام رسیده است.
  • رسدهای دیدبانی برابر اصول سازماندهی و به یگان‌های مانوری تا ردۀ گروهان اعزام شده‌اند و با هماهنگی کامل فرماندهان یگان‌های تک‌ور اقدام به دیدبانی خواهند کرد. دیدبان‌های یگان‌های توپخانۀ عمل کلی(توپخانه‌های سنگین دوربرد و کاتیوشا) در دیدگاه‌های مشخص مستقر شده‌اند. دیدبانی در منطقۀ عملیاتی فتح‌المبین متکی به ارتفاعات موجود در منطقه است و در مواردی، در حین نبرد، از روی خاکریزها انجام می‌گیرد، اما امکان دیدبانی هوایی به علت محدودیت در پرواز و خطرات ناشی از جنگ‌افزارهای پدافند هوایی دشمن، میسر نخواهد بود.
  • ربط و ارتباط نسبی برقرار شده و در تمامی قرارگاه‌های عملیاتی، مراکز هماهنگی پشتیبانی آتش، از وجود افسران هماهنگی پشتیبانی آتش بهره‌مند شده‌اند.
  • بر اساس برآوردهای انجام شده، مهمات مورد نیاز فراهم و در دسترس یگان‌های توپخانه قرار گرفته است. یگان‌ها علاوه بر مهمات واگذاری برای هر قبضه در روز، پنج برابر بار مبنای مهمات عملیاتی را که قبلاً ذخیره کرده‌اند، پای کار آورده‌اند.
  • کمبود وسایل ترابری به وسیله قرارگاه‌های جهاد سازندگی برطرف شده است.

منبع: توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه ، سرتیپ دوم توپخانۀ ستاد محمد نجفی‌راشد، 1397، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده