ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
امروز ارتش عزیز است. امروز ارتش به معنی واقعی کلمه عزیز است. مسئولین کشور شماها را دوست دارند. قدرتان را می دانند. امام همان طور که الآن ایشان اشاره کرده اند، دیدید سالها گذشته یکی از آخرین صادرات ذهن ایشان همان پیامی بود که به ارتش دادند که چه پیام محبت آمیز و احترام آمیزی بود.

بخش یکم: در خدمت مردم بودن

21-مدافع دانسته شدن نه مهاجم به خود توسط مردم:

امروز ارتش عزیز است. امروز ارتش به معنی واقعی کلمه عزیز است. مسئولین کشور شماها را دوست دارند. قدرتان را می دانند. امام همان طور که الآن ایشان اشاره کرده اند، دیدید سالها گذشته یکی از آخرین صادرات ذهن ایشان همان پیامی بود که به ارتش دادند که چه پیام محبت آمیز و احترام آمیزی بود. من همیشه با ایشان راجع به ارتش و نیروهای مسلح زیاد صحبت می کردم، خدمت ایشان، می دیدم ایشان قلباً برای ارتش یک احترامی قائل هستند. این عزت مردم هم که شما را واقعة عزیز می شمارند شماها را، مدافع خودشان می دانند مهاجم به خودشان نمی دانند. بی تفاوت نمی دانند. سرباز نمی دانند. هشت سال جنگ به مردم ما کاملا آموخت که این عنصر و نیروهای مسلح کلا چقدر ارزشمندند برای مردم. این، عزت واقعی است. قدر این را بدانید و برای حفظ این و ازدیاد این تلاش کنید. از خدا هم کمک بخواهید. خدا هم انشاالله کمکتان می کند.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده