عملیات اروند-73
نقشهها

محورهای تهاجم عراق در آغاز جنگ در منطقه جنوب‌غربی خوزستان

طرح مانور دشمن برای تصرف آبادان در آغاز جنگ

منبع: حبیبی، ابوالقاسم (1382)، آبادان در جنگ، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

پیشروی دشمن تا غرب کارون ـ 16/7/59

منبع: همان

عبور دشمن از کارون ـ 19/7/59

منبع: همان

عبور عراقی‌ها از بهمنشیر ـ 9/8/59

منبع: همان

عملیات ذوالفقاری ـ 9/8/59

منبع: همان

آخرین وضعیت گسترش ارتش عراق در شمال آبادان ـ 21/8/1359

منبع: همان

منبع: عملیات پدافندی اروند، سید یعقوب حسینی،1397، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده