توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (6)
اجرای عملیات ثامنالائمه(ع) 1. گزارشهای روز اول عملیات (در مورد عملکرد وسایل پشتیبانی آتش) تک در ساعت1000 روز 5 مهرماه 60 در نهایت غافلگیری آغاز شد.P5F[1]P با هجوم عناصر مانوری به خاکریزهای دشمن، تک کشف شد و یگانهای تکور زیر آتش شدید توپخانۀ دشمن قرار گرفتند. در این لحظه، آتشهای طرحریزی شدۀ توپخانۀ خودی، بویژه آتش ضد آتشبار، در سرتاسر منطقه به اجرا درآمد. اجرای این آتشها از آتش دشمن کاست و یگانهای توپخانۀ دشمن تا حد قابل قبولی خنثی شدند. آتشهای طرحریزی شده به صورت مداوم در طول شب تا روشنایی روز، مانور یگانهای رزمی را تسهیل کرده و تلفات نیروهای خودی را تقلیل دادند.

آتش پشتیبانی از تک، در طول روز، بنا به درخواست دیدبان‌ها اجرا می‌شد. انبوه آتش با حجم زیاد، همچنان روی پل‌های قصبه و حفار و احتیاط‌های دشمن در آن سوی کارون ادامه داشت. در اثر تهاجم رعدآسای نیروهای رزمندۀ خودی و آتش انبوه توپخانه بر روی پل‌های قصبه و حفار، راه فرار و همچنین تقویت نیروهای دشمن بسته شده بود و دشمن جز تسلیم چارۀ دیگری نداشت.P6F[2]P

گفتنی است بعد از پایان عملیات، زمانی که فرماندهان آثار تخریبی حاصل از گلوله‌های توپخانه را در منطقه مشاهده کردند، بار دیگر به ماهیت و نقش مؤثر و انکارناپذیر پشتیبانی آتش توپخانه در نیل به موفقیت و پیروزی نهایی صحه گذاشتند. در ادامه به مواردی از فعالیت‌های پشتیبانی آتش در روز اول عملیات اشاره می‌شود:

– در ساعت 050215، تیپ2 مستند به گزارش پست شنود اعلام کرد که سه آتشبار دشمن در اثر اجرای آتش ضد آتشبار توپخانۀ خودی به طور کلی خنثی شده و قادر به اجرای آتش نیستند.

– در ساعت 050305، تیپ3 گزارش داد که تانک‌های دشمن در غرب کارون فعال شده و با تیراندازی به ساحل شرقی رودخانه، قصد ایجاد مزاحمت در حرکت یگان‌های تک‌ور را دارند. دستور داده شد که عناصر پشتیبانی آتش مرکز عملیات تاکتیکی لشکر اقدامات لازم جهت اجرای سریع آتش سنگین روی تانک‌های فعال دشمن در غرب کارون به عمل آورد که بلافاصله اجرا شد.

– در ابتدای روشنایی روز، دو بار حوالی قرارگاه تاکتیکی لشکر به وسیلۀ توپخانۀ دوربرد دشمن مورد هدف قرار گرفت که صدمه‌ای به تأسیسات آن وارد نیامد. ضمناً مختصات موضع یک یگان دشمن که از فرماندۀ خود درخواست کمک می‌کرد، کشف و بلافاصله توسط توپخانه مورد هدف قرار گرفت.

– در ساعت 050545، به هوانیروز دستور داده شد جهت مقابله با پاتک دشمن، در جناح راست تیپ1 وارد عمل شود.

– در ساعت 050614، دسک هوایی گزارش کرد که از ساعت 050610 پوشش هوایی در منطقه به وسیلۀ نهاجا برقرار شده است.

– در ساعت 051010، تیپ3 درخواست کرد که به منظور پشتیبانی از تک گروه رزمی148 پیاده و پوشش جناح چپ تیپ، با کاربرد آتش اضافی، اقدامات لازم مبذول شود. عنصر پشتیبانی آتش مرکز عملیات تاکتیکی دستورهای لازم را مبنی بر پشتیبانی آتش بیشتر صادر کرد که در نتیجه، یک تودۀ سنگین آتش به مدت شش دقیقه طرح‌ریزی و در منطقۀ مورد نظر اجرا شد. برابر گزارش اسیر عراقی، در اثر اجرای این آتش سنگین، گردان‌های 113 و 302 تیپ 6 که اولی در احتیاط و دومی در جناح چپ تیپ مذکور عمل می‌کرد، تقریباً منهدم شدند.

– در ساعت 051013، دسک هوایی اعلام کرد: در پی درخواست بمباران روی هدف‌های مورد نظر در غرب کارون، این هدف‌ها در ساعات 1115 و 1130 مورد حملۀ هوایی قرار خواهند گرفت. مراتب به یگان‌های عمل‌کننده ابلاغ شد.

– در ساعت 051016، برابر گزارش تیپ2، یک فروند هواپیمای دشمن در اثر تیراندازی یگان‌های پدافند هوایی در آبادان سقوط کرد.

– در ساعت 051046، تیپ3 اعلام کرد که با پشتیبانی آتش مؤثر، پیشروی به سوی هدف مربوطه ادامه دارد، ولی دشمن مجدداً در حال دور زدن از جناح چپ ماست. بنابراین، نیاز مبرم به پشتیبانی آتش هوانیروز داریم. مرکز عملیات تاکتیکی لشکر به هوانیروز ابلاغ کرد که در منطقۀ تیپ3 به پرواز درآمده، در خنثی کردن پاتک دشمن، تیپ3 را پشتیبانی آتش کند.

– در ساعت 051100، پس از پشتیبانی آتش هوانیروز و توپخانه، تیپ3 گزارش کرد تعداد هفتاد نفر از نیروهای دشمن را به اسارت درآورده و تعداد چهار دستگاه تانک را به غنیمت گرفته و دشمن در حال فرار است.

– گزارش هوانیروز در ساعت 051135 حاکی است: یک دکل دیدبانی دشمن و چندین خودرو و چهار دستگاه تانک را منهدم و تعدادی از نیروهای نظامی دشمن را به هلاکت رسانیده است.

– تیپ3 در ساعت 051445 گزارش کرد یک فروند بالگرد دشمن که در حال اجرای عملیات تهاجمی روی نیروهای خودی بود، توسط یکی از خدمه‌های موشک تاو گردان148 پیاده به نام گروهبان هاشمی مورد هدف قرار گرفت و ساقط شد.

– توپخانۀ لشکری گزارش کرد که در ساعت 051510 یک فروند هواپیمای جنگندۀ دشمن از ارتفاع بالا مواضع یگان‌های توپخانۀ کاتیوشا و 175م‌م مستقر در داخوین را با راکت و تیربار مورد حمله قرار داده؛ اما خوشبختانه آسیبی به آنها وارد نشده است. در این مورد، مرکز عملیات تاکتیکی لشکر ضمن اینکه از طریق عنصر پدافند هوایی به یگان‌های پدافند هوایی هوشیاری لازم را داد، در مورد چگونگی عدم وجود پوشش هوایی، از دسک توضیح خواست.

 

2. گزارش‌های روز دوم عملیات (در رابطه با عملکرد وسایل پشتیبانی آتش)

– در ساعت 061030، تیپ2 گزارش کرد که در ساعت 0900 از شش فروند هواپیمای دشمن که در حال پرواز بر فراز نیروهای خودی در آبادان بودند، یک فروند مورد هدف جنگ‌افزارهای پدافند هوایی و یک فروند دیگر مورد اصابت موشک هواپیماهای شکاری نهاجا قرار گرفته، سرنگون شدند.

– در ساعت061100، پست شنود تیپ2، این پیام را از فرماندۀ دشمن دریافت و گزارش کرد: نیروهای ایرانی نیروهای عراقی را از سه جهت زیر آتش توپ و سلاح مختلف قرار داده‌اند؛ تیپ44 پیاده به طرف پل مارد در حرکت است، واحدهای گردان مقداد به کلی منهدم شده است و فقط تانک‌ها عمل می‌کنند.

– برابر گزارش دیدبان مقدم توپخانه: در ساعات 061120 و 061130 و 061206 مواضع یگان‌های تقویت کنندۀ دشمن، در منطقۀ غرب کارون، توسط هواپیماهای نیروی هوایی بمباران شد.

– در ساعت 061230 تیپ2 درخواست کرد: به منظور پشتیبانی آتش از یگان‌های تک‌ور و مقابله با تانک‌های دشمن، در منطقۀ حفار شرقی، گروه تک هوانیروز اعزام شود. بلافاصله گروه تک هوانیروز به منطقۀ تیپ2 به پرواز درآمده، با آتش سنگین و مؤثر خود، به مدت یک ساعت از رزمندگان تیپ2 پشتیبانی کرد.

– بالأخره، در ساعت 1820 روز ششم مهرماه1360، شرق کارون به تصرف کامل رزمندگان لشکر77 و سایر نیروهای شرکت‌کننده در عملیات درآمد و یگان‌ها به پاکسازی منطقه و جمع آوری اسرا پرداختند.

– در آغاز روز هفتم مهرماه، دشمن در نهایت عجز، مبادرت به انفجار پل نیمه تخریب حفار در قسمت غربی آن کرد. به این ترتیب، با تخریب پل‌های احداث شده روی رودخانۀ کارون، به طور کامل ارتباط بین غرب و شرق آن قطع شد.

نقشۀ شمارۀ 5، گسترش یگان‌های لشکر77 بعد از عملیات پیروزمندانۀ ثامن‌الائمه(ع) را نشان می‌دهد.

 

منبع: توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه ، سرتیپ دوم توپخانۀ ستاد محمد نجفی‌راشد، 1397، ایران سبز، تهران

 


[1] . در مورد غافلگیر کردن دشمن در این عملیات، به نوعی توپخانه نقش کلیدی داشت. به این ترتیب که پس از موفقیت عملیات مدن و دارخوین افکار عمومی چه در داخل و چه در خارج از صحنۀ نبرد- انتظار داشت که این عملیات در سالروز تهاجم دشمن به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و دشمن نیز از احتمال شروع عملیات در روز سی و یکم شهریورماه آگاه بود و خود را برای مقابلۀ با آن آماده کرده بود. محدودیت مهمات، بویژه مهمات هویتزر155م‌م و توپ130م‌م و لزوم دریافت این نوع مهمات برای تضمین موفقیت عملیات، دستمایه‌ای شد که لشکر از شروع عملیات در این روز خودداری کند، تا اصل غافلگیری را رعایت کرده باشد. برابر اظهارات اسیر عراقی، این تأخیر توانست باعث غافلگیری دشمن در عامل زمان شود؛ چرا که از اواخر شهریورماه1360 دشمن منتظر تک سراسری لشکر در منطقۀ سرپل بود و این آمادگی را تا بعدازظهر روز چهارم مهرماه نیز حفظ کرده بود.

[2] . سرهنگ دوم ستاد مظفرالسعدون، فرمانده تیپ6 زرهی دشمن، در پیامی که به فرمانده لشکر خود ارسال می‌کند، اظهار می‌دارد: "آتش توپخانۀ دشمن بسیار سنگین و شدید است، ولی نیروهای من مقاومت کرده و ایستاده‌اند." مشابه همین گزارش را سرهنگ ستاد محمد وتوت، فرمانده تیپ44پیاده نیز ارسال داشته است.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده