ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
من به عنوان کسی که در جبهه ها ناظر بوده­ام باید دو نکته را بگویم: نکته اول این است که در میدان نبرد تلاش و فداکاری نیروهای مسلح (ارتش، سپاه، ژاندارمری و داوطلبان) همچنان ادامه دارد و همچنان در مقابل دشمن نیز ایستاده­اند و لازم است مردم این را بدانند که ارتش پشتیبان آنهاست و متقابلا ارتش هم باید بداند که مردم نیز پشتیبان آنهاست و از آنها حمایت می­کند و مردم قدرشناس هستند و قدر فداکاری را می­دانند. نکته دومی که باید بگویم این است که اکثریت عطیم ارتش از ردههای مختلف دارند دینشان را به مردم ادا می­کنند.

فصل دوم: مردمی بودن ارتش- 40

بخش یکم: در خدمت مردم بودن

1- ارتش پشتیبان مردم:

لازم است مردم این را بدانند کهارتش پشتیبان آنهاست و متقابلا ارتش هم باید بداند که مردم نیز پشتیبان آنهاست و از آنها حمایت می­کند و مردم قدرشناس هستند و قدر فداکاری را می­دانند.

2- ادا کردن دین به مردم:

من به عنوان کسی که در جبهه ها ناظر بوده­ام باید دو نکته را بگویم: نکته اول این است که در میدان نبرد تلاش و فداکاری نیروهای مسلح (ارتش، سپاه، ژاندارمری و داوطلبان) همچنان ادامه دارد و همچنان در مقابل دشمن نیز ایستاده­اند و لازم است مردم این را بدانند که ارتش پشتیبان آنهاست و متقابلا ارتش هم باید بداند که مردم نیز پشتیبان آنهاست و از آنها حمایت می­کند و مردم قدرشناس هستند و قدر فداکاری را می­دانند. نکته دومی که باید بگویم این است که اکثریت عطیم ارتش از رده های مختلف دارند دینشان را به مردم ادا می­کنند.

3- ارتش در خدمت اسلام و امت

کوشش در زمینه ایجاد هماهنگی و همکاری روز افزون با ارتش. چرا که امروز ارتش در خدمت اسلام و امت است و این سازمان عظیم با همه نیرو و توان خویش خدمت گذار انقلاب است. پس اجرای خواست و آرمان مردم که در شعار ارتشی، سپاهی دو لشکر الهی متجلی است، وظیفه ای است که هر دو باید به آن اقدام کنند.

4- جان فشانی برای شرف و افتخار ملت ایران:

شما دانشجویان دانشکده افسری آزمایش خوبی داده اید و هرگز چهره فرمانده پیشین شما سرتیپ نامجو از خاطره ها محو نشده و نخواهد شد. شما برادران به خود ببالید که برای خدا و شرف و افتخار ملت ایران و برای تداوم انقلاب عظیم جهانی و تاریخی خود، جانفشانی می­کنید.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده