ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
شهدای ارتش، ماجراهای جنگ تحمیلی، حضور نیروهای مختلف ارتش در عرصه جنگ نیروی هوایی یک طور، نیروی زمینی یک طور، نیروی دریایی یک طور و نقش عظیم این ها در طول این مدت در دفاع از این مرزها، که نمیگویم هیچ انسان با انصاف؛ حتی انسانی که چشم دارد و نگاه میکند، نمیتواند منکر این نقش عظیم شود، شاهد این نکته است.

 

بخش سوم: دارای بصیرت، معنویت و قدرت پایداری- 38

6- امروز در ارتش جمهوری اسلامی ایران آن کس جلوتر است که ایمان، علاقه و همچنین کارایی و تخصصش از دیگران بیشتر باشد:

در نظام شاهنشاهی هر کس بند و بست بیشتری داشت و به فرهنگ منحط آن رژیم علاقه بیشتری نشان می‌داد، جلوتر می‌رفت و بسیاری از افراد کارامد و با ایمان امکان ترقی نداشتند. اما امروز در ارتش جمهوری اسلامی ایران آن کس جلوتر است که ایمان، علاقه و همچنین کارایی و تخصصش از دیگران بیشتر باشد و این یک تحول در ارتش ماست که آثار آن را هم اکنون در جبهه های نبرد و در پشت جبهه ها مشاهده می‌کنیم. ارتش گذشته، جنگ را در جبهه ها نخوانده بود و آئین فرماندهی را بر روی کاغذ یاد گرفته بود؛ اما امروز ارتش، جنگ را در میدان نبرد می‌آزماید و نظم کنونی ارتش، ناشی از احساس مسئولیت است و به برادران ارتشی می‌گویم که باید در همین حد پیش روند.

ارتش امروز در کنار ملت است و در کنار نیروی پاسداران و رزمندگان جان بر کف بسیجی ماست که از خانه های خود عاشقانه بلند می‌شوند و همه با هم در مقابل دشمن بعثی هستند و این، چشم انداز آینده را به روشنی ترسیم می‌کند.

7- دفاع حقیقی از آرمان‌های والای اسلامی و انسانی:

نیروهای مسلح ما امروز در خدمت دفاع از سیاست های اسلامی قرار دارند و به آن افتخار می‌کنند. آنان میدانی باز در دفاع حقیقی از آرمان های والای اسلامی و انسانی فرا روی خود دارند و خدمت در این میدان را مجاهدت در راه خدا و انسانیت می‌دانند.

8- حزب الله ارتش را حفظ کرده است:

حزب الله ارتش را حفظ کرده است. حزب اللهی های ارتش، حق حیات به گردن ارتش دارند.

9- نفش عظیم شهدای ارتش:

شهدای ارتش، ماجراهای جنگ تحمیلی، حضور نیروهای مختلف ارتش در عرصه جنگ نیروی هوایی یک طور، نیروی زمینی یک طور، نیروی دریایی یک طور و نقش عظیم این ها در طول این مدت در دفاع از این مرزها، که نمی‌گویم هیچ انسان با انصاف؛ حتی انسانی که چشم دارد و نگاه می‌کند، نمی‌تواند منکر این نقش عظیم شود، شاهد این نکته است.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده