ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
بخش سوم: دارای بصیرت، معنویت و قدرت پایداری- 37 2- عدم فعالیت و تلاش برای هیچ شخص و مقام: ادعا می­کنیم که این ارتش و نیروهای مسلح در میان همه­ی نیروهای مسلحی که در کشورهای جهان وجود دارد و ما می­شناسیم، محبوب ترین هستند. محبوب­ترین در میان مردمی که این نیروها برای آنها خدمت می­کنند. امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای هیچ شخص و مقام و هیچ منظور شخصی فعالیت و تلاش نمی­کنند، برای آرمان ها زحمت می­کشند، برای آرمان ها فداکاری می­کنند و این آرمان های یک قشر نیست، بلکه آرمان های یک ملت است.

3- عدم فعالیت و تلاش برای هیچ منظور شخصی:

ادعا می­کنیم که این ارتش و نیروهای مسلح در میان همه نیروهای مسلحی که در کشورهای جهان وجود دارد و ما می­شناسیم، محبوب ترین هستند. محبوب ترین در میان مردمی که این نیروها برای آنها خدمت می­کنند. امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای هیچ شخص و مقام و هیچ منظور شخصی فعالیت و تلاش نمی­کنند، برای آرمان ها زحمت می­کشند، برای آرمان ها فداکاری می­کنند و این آرمان های یک قشر نیست، بلکه آرمان های یک ملت است.

4- ارتش در راه خدا:

توجه داشته باشید. ارتش جمهوری اسلامی ایران، یک ارتش سرافزار است. یک ارتش سپید روی است، نه فقط به خاطر اینکه توانست دشمنان متجاوز را و متجاوزان را با قدرتمندی در کنار دیگر نیروهای مسلح، بیرون براند، بلکه بیشتر به این خاطر که امروز، ارتش ما در خدمت مردم و راه خداست.

 

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده