پژواکی از خاطره ها (57)
تصاوير 4

جمعي از خلبانان هوانيروز

 

بازديد خلبانان از تانك غنيمتي، مهر 1360،منطقه عملياتي آبادان

 

پل شناور نصب شده روي رودخانه كارون در دارخوين در عمليات بيت‌المقدس 5/1/1361

 

ابوصليبي‌خات ـ آموزش دانشجويان دانشگاه افسري

 

 

نفراتي از هيأت معارف جنگ شهيد سپهبد علي صياد شيرازي

از راست :سپهبد شهيد علي صياد شيرازي رئيس هيئت معارف جنگ، سرتيپ 2 روح‌اله سروري،سرتيپ 2قاسم جاوداني،سرتيپ2عظيم ازگمي،سرهنگ 2 محمد زين‌العابديني، منطقه عملياتي جنوب ، غرب رودخانه كرخه

 

 

چپ به راست: سرتيپ حسام هاشمي ـ سرتيپ2 روح الله سروري

 

 

نفراتي از هيأت معارف جنگ شهيد سپهبد علي صياد شيرازي(آمفي تئاتر نيروي زميني)از چپ : سرتيپ 2 قويدل، سرتيپ2 شاهان، سرتيپ2 محمدزاده، سرتيپ2معين وزيري،سرتيپ 2 رجبي، سرتيپ حسام هاشمي،سرتيپ 2 جاوداني،سرتيپ2 سروري، سرتيپ2 بايندريان،سرتيپ2 مفيد، سرتيپ2 آجوري

 

 

 

منبع: پژواکی از خاطره ها، روح‌الله سُروري ، 1387، ایران سبز، تهران

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده