پژواکی از خاطره ها (52)
سرتيپ2 حسن نژاد سليماني در بهمن ماه 1324 در شهرستان مشهد متولد شد و تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در همين شهرستان به اتمام رسانيد. در مهر ماه 1346 پس از موفقيت در كنكور وارد دانشكده افسري گرديد. در سال 1349 موفق به پايان دوره شد و با درجه ستواندومي زرهي فارغ التحصيل گرديد.

دوره هاي نظامي مقدماتي و عالي رسته زرهي را در ادوار مختلف خدمتش در مركز آموزش زرهي شيراز به اتمام رسانيده، با ورود به دانشكده فرماندهي و ستاد و موفقيت در آن، به دريافت فوق ليسانس نظامي توفيق يافت. در طول جنگ در مشاغل فرمانده گروهان تانك،‌ رئيس ركن سوم گردان، فرمانده گردان، معاون تيپ، فرمانده تيپ و افسر عمليات قرارگاه جنوب و بالاخره در سال 1376 در سمت رئيس ستاد قرارگاه جنوب پس از سي سال خدمت شايسته به افتخار بازنشستگي نايل آمد. در دوران دفاع مقدس كه به عنوان فرمانده يگان در عمليات نظامي شركت داشت، به دليل ابراز رشادت و لياقت در به كارگيري يگان تحت امر به دريافت ارشديت نظامي مفتخر گرديد.

دشمن رئوف در سنگر!

خاطرهاي از:

سرتيپ2 بازنشسته حسن نژاد سليماني فرمانده گروهان یکم گردان 291 تانک در عملیات ثامن الائمه(ع)

گردان 291 تانك از تاريخ 8/7/59 يعني اوايل جنگ در منطقه عمومي دزفول و پل كرخه زير امر لشكر 21 حمزه قرار گرفت و پس از شركت در چند تك ناموفق و دادن تلفات، به ترتيب زير امر لشكرهاي 92 و 16 زرهي در منطقه آبادان – خرمشهر به يگان مادر ملحق گرديد. ياد شهيد سروان لاچيني كه در پاي پل كرخه به درجه رفيع شهادت نايل آمد همواره گرامي باد.

بين ساعت 5 الي 6 صبح روز پنجم مهر ماه بود. گروهان يكم تانك كه مسئوليت فرماندهي آن به عهده من بود و با گردان 148 پياده به فرماندهي سرگرد رنجبر گروه رزمي را تشكيل داده بود.

گروه رزمي مزبور پس از درگيري شديدي كه با نيروهاي دشمن داشت در جناح چپ تيپ3، به سمت پل قصبه نزديك مي شد.

در مركز منطقه، دشمن مبادرت به ايجاد خاكريز بزرگ كله قند مانندي نموده بود كه در فراز آن يك پست ديده باني مستقر بود. اين ديدگاه بر كل منطقه تا عمق زيادي ديد داشت.

در زير اين ديدگاه و در داخل خاكريز كله قندي مانند، پاسگاه فرماندهي يكي از يگانهاي عراقي قرار داشت كه به منظور تأمين آن، چند نفربر زرهي در اطراف آن مستقر بودند. پس از حضور ما در آن منطقه، تعدادي از نفربرها زده شده و در حال سوختن بودند و تنها يك دستگاه در حالي كه روشن بود، هيچگونه حركتي از آن مشاهده نمي شد.

به راننده نفربر فرماندهي دستور دادم پشت نفربر دشمن و چسبيده به آن نگه دارد، راننده نفربر دشمن كه متوجه حضور ما گرديد، سريعاً از نفربر خارج شده و با سرعت به سوي پاسگاه بناي دويدن گذاشت. سربازان كه از شب گذشته به شدت مشغول نبرد و كشتن و كشته شدن بودند، به طرف او تيراندازي نموده و سعی داشتند قبل از ورود وي به پاسگاه او را از پاي درآوردند.

پس از لحظاتي در حالي كه از داخل سنگر قرارگاه حركتي مشاهده نشد شخصاً پياده و با احتياط در حالي كه اسلحه كمريم آماده تيراندازي بود وارد سنگر شدم و تقريباً تا انتهاي آن پيش رفتم. سپس به طرف نفربر برگشته و به پرسنل همراهم دستور دادم تا از تخريب سنگر خودداري نمايند، زيرا با توجه به ارتفاع آن امكان استفاده از آن را در آينده منتفي ندانستم.

در نفربر فرماندهي مستقر شده، مشغول تماس با گردان شدم كه ناگاه متوجه شدم معاون گروهان سروان زرهي پورپناهي، در حالي كه با چند سرباز مسلح به داخل سنگر قرارگاه اشاره مي كند، تعداد سه نفر افسر و درجه دار عراقي را از داخل سنگر قرارگاه بيرون كشيده و اسير مي نمايند.

با ديدن اين صحنه تعجب نمودم كه چگونه در حالي كه دشمن داخل سنگر بود، در مقابل حضور من به تنهايي در داخل سنگر، هيچ عكس‌العمل خصمانه‌اي انجام نداده است!

اندكي فكر كردم، متوجه شدم كه گاهي ترس و وحشت، ايجاد رأفت و مهرباني مي كند!!!؟

در هر صورت اين براي من حكم امداد غيبي را داشت.

 

عكس در سال 1381 در آموزش ميداني دانشجويان دانشگاه افسري در منطقه عملياتي آبادان گرفته شده است.

 

منبع: پژواکی از خاطره ها، روح‌الله سُروري ، 1387، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده