ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
بخش سوم: دارای بصیرت، معنویت و قدرت پایداری- 32 8- من مناظری را از برادران ارتشی دیدم که مو را بر تن هر مومنی راست نگه می­داشت: اول جنگ هنگامی که نیروهای متجاوز از غفلت مسئولان نظامی آن روز استفاده کردند و تا اعماق خاک میهن اسلامی ما به قصد براندازی نظامی جمهوری اسلامی پیش آمدند، تا مدتی ما هنوز نمی­دانستیم که اهمیت آن حادثه ای که واقعی شد، تا چه اندازه است. تدریجا احساس کردیم که مسئولان جنگ و در راس آنها، آن رو سیاه فراری نه فقط توانایی ندارد، بلکه حتی آن انگیزه عمیق قوی لازم برای مقابله جدی با دشمن را ندارند.

البته آحاد نظامی ها خوب بودند. من مناظری را از برادران ارتشی دیدم که مو بر تن هر مومنی راست نگه می­داشت و انسان را وادار به تواضع می­کرد. ولی در راس این طور نبود.

          9- ارتش جامعه رزمنده در راه خدا:

در جنگ تحمیلی طولانی کشورمان که به وسیله ایادی ابرقدرت ها بر ما تحمیل شد، ارتش امتحان بزرگ خود را داد. ارتش ثابت کرد که می­تواند ارتشی باشد برای جامعه ای که همه مردم آن؛ اجزای یک پیکر رزمنده در راه خدا هستند. ارتش در میدان رزم، فداکاری کرد و همه موجودی خود را که البته مانند خود او متعلق به ملت بود، در اختیار آرمان های ملت گذاشت.

        10-  اطاعت (ارتش) از فرماندهی که اطاعت او بر همه آحاد مسلمانان واجب و لازم است:

امروز ارتش از فرماندهی اطاعت می­کند که اطاعت او بر همه آحاد مسلمانان واجب و لازم است. همچنین آن روز، ارتش یک ارتش وابسته بود که مستشاران نظامی، مزدوران خارجی، مزدوران ایرانی و خارجی، در آن حکومت می­کردند و ابزار، قوانین، آیین نامه ها، تشکیلات و همه چیز را از آنها یاد گرفته بود. امروز، ارتش، ارتش است که به سمت خود کفایی و استقلال می­رود. ابزار پیچیده می­سازد. به سمت ساختن ابزارهای پیچیده تر پیش میرود.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده