ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
بخش سوم: دارای بصیرت، معنویت و قدرت پایداری- 30 5. نشان دادن صداقت در میدان: همه باید بدانند که همکاری مردم، ارتش و انقلاب یم حقیقت صمیمانه است و ما این را در میدان هایی آزموده ایم که خدعه و دروغ وجود ندارد . امروز خیابان های ایران با خون مطهر و پاک هزاران نظامی و سرباز، افسر و درجه دار معطر و رنگین شده. رزمندگان عزیز ما در میدان ها آنچنان صداقت نشان دادند که هیچ استدلالی را نمیتوان جز این تصور کرد.

       6. سران مومن و مورد اطمینان، دلسوز و کارآمد:

ارتش ما امروز دو خاصیت برجسته دارد: یکی اینکه بدنه ارتش، بدنه خوبی است و دیگر آنکه سران آن مردان مومن و مورد اطمینان، دلسوز و کارآمد هستند.

      7. احساس اطاعت از هیچ چیز جز ایمانش، ملتش، سیاست کشورش، دولتش و رهبر عزیز بزرگ و عالی قدرش، برای اولین بار در تاریخ:

خوشبختانه ارتش جمهوری اسلامی در این زمان بهترین دوران عمر خود را می­گذراند و برای اولین بار در تاریخ خود احساس می­کند که از هیچ چیز جز ایمانش، ملتش، سیاست کشورش، دولتش و رهبر عزیز بزرگ و عالی قدرش، اطاعت نمی­کند.

      8. من مناظری را از برادران ارتشی دیدم که مو بر تن هر مومنی راست نگه می­داشت:

اول جنگ هنگامی که نیروهای متجاوز از غفلت مسئولان نظامی آن روز استفاده کردند و تا اعماق خاک میهن اسلامی ما به قصد براندازی نظامی جمهوری اسلامی پیش آمدند، تا مدتی ما هنوز نمی­دانستیم که اهمیت آن حادثه ای که واقعی شد، تا چه اندازه است. تدریجا احساس کردیم که مسئولان جنگ و در راس آنها، آن رو سیاه فراری نه فقط توانایی ندارد، بلکه حتی آن انگیزه عمیق قوی لازم برای مقابله جدی با دشمن را ندارند.

البته آحاد نظامی ها خوب بودند. من مناظری را از برادران ارتشی دیدم که مو بر تن هر مومنی راست نگه می­داشت و انسان را وادار به تواضع می­کرد. ولی در راس این طور نبود.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده