ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
بخش سوم: دارای بصیرت، معنویت و قدرت پایداری- 29 - نگه داشتن همه داشته ها توسط دل های مومن و دست های ماهر و ذهن های خلاق، در اولین روزهای جنگ: فکر می­کردند که ما در اولین روزهای جنگ از پا در خوهیم آمد. اما نمی­دانستند که دل های مومن و دست های ماهر و ذهن های خلاق، آنچه را که داریم برایمان نگه خواهند داشت.
  1. معطر و رنگین شدن خیابان های ایران با خون مطهر و پاک هزاران نظامی و سرباز، افسر و درجه دار:

مسئله ارتش و نقش آن در جامعه کنونی مسئله ای بسیار مهم و قابل توجه است. ارتش در نظام گذشته جدا از مردم بود و سعی شده بود تا جدا بماند. حرکت و فشارهای غیر طبیعی را بر ارتش وارد می کردند و به مجرد این که آن بار سنگین از دوش این واحد عظیم انسانی برداشته شد به سمت مردم آمد و به آن صمیمانه ملحق شد.

همه باید بدانند که همکاری مردم، ارتش و انقلاب یک حقیقت صمیمانه است و ما این را در میدان هایی آزموده ایم که خدعه و دروغ وجود ندارد. امروز خیابان های ایران با خون مطهر و پاک هزاران نظامی و سرباز، افسر و درجه دار معطر و رنگین شده.

  1. نشان دادن صداقت در میدان:

همه باید بدانند که همکاری مردم، ارتش و انقلاب یم حقیقت صمیمانه است و ما این را در میدان هایی آزموده ایم که خدعه و دروغ وجود ندارد .

امروز خیابان های ایران با خون مطهر و پاک هزاران نظامی و سرباز، افسر و درجه دار معطر و رنگین شده. رزمندگان عزیز ما در میدان ها آنچنان صداقت نشان دادند که هیچ استدلالی را نمیتوان جز این تصور کرد.

  1. سران مومن و مورد اطمینان، دلسوز و کارآمد:

ارتش ما امروز دو خاصیت برجسته دارد: یکی اینکه بدنه ارتش، بدنه خوبی است و دیگر آنکه سران آن مردان مومن و مورد اطمینان، دلسوز و کارآمد هستند.

 

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده