ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
من در یکی از اردوگاهای نظامی مربوط به ارتش چند روز قبل بازدیدی داشتم با برادران نظامی از سرباز، از افسر و درجه دار آن شور و اشتیاقی که در آنجا دیدم، برای هر بیننده ای، برای هر ناظری گریه آور بود. چطور ما می¬توانیم این همه برادران مومنی را که در خطوط آتش در زیر رگبار گلوله ها و خمپاره های دشمن قرار گرفتند، اینها را دور از ایمان و تعهد اسلامی بدانیم؟

 

بخش سوم: دارای بصیرت، معنویت و قدرت پایداری- 28

  1. قرار گرفتن برادران مومن در خطوط آتش در زیر رگبار گلوله ها و خمپارهای دشمن:

من در یکی از اردوگاهای نظامی مربوط به ارتش چند روز قبل بازدیدی داشتم با برادران نظامی از سرباز، از افسر و درجه دار آن شور و اشتیاقی که در آنجا دیدم، برای هر بیننده ای، برای هر ناظری گریه آور بود. چطور ما می­توانیم این همه برادران مومنی را که در خطوط آتش در زیر رگبار گلوله ها و خمپاره های دشمن قرار گرفتند، اینها را دور از ایمان و تعهد اسلامی بدانیم؟

  1. سرچشمه گرفتن نیروهای ارتش از کسانی که با ایمان می­جنگند و تحت تاثیر هوی و هوس خود قرار ندارند و از اصالت ها و انسان ها دفاع می­کنند:

وقتی مشخص شود که نیروهای ارتش، سپاه، بسیج در منطقه، از کسانی سرچشمه می­گیرند که با ایمان میجنگند و تحت تاثیر هوی و هوس خود قرار ندارند و از اصالت ها و انسان ها دفاع می­کنند، آن وقت ارتش های کوچک و بزرگ این منطقه این فکر را در سر نمی­پرورانند که هر چند یکبار حادثه ای ایجاد کنند و ماجراهایی به وجود آورند.

ما باید این نیروی رزمی را هرچه می­توانیم از لحاظ انسانی، معنوی، روحی و نظامی مقتدر کنیم و خوشبختانه ارتش ما در این خط گام های بسیار موثری برداشته است.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده