ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
افسران شجاع و لایقی در اینجا بودند؛ فرمانده هوانیروزی که شهید شیرودی و دیگران از امکانات و پشتیبانی او استفاده می¬کردند و این پروازهای عجیب را انجام می¬دادند؛ چه در لشکر 81 و چه در بخش های گوناگون که بعضی از افسران شجاع و مومن را ما در همین پادگان ابوذر که ایشان ذکر کردند، از نزدیک دیدیم.

بخش دوم: داشتن بنیه قوی اعتقادی و ایمانی-27

37- افسران شجاع و مومن در لشکر 81 و چه در بخش­های گوناگون و در پادگان ابوذر:

افسران شجاع و لایقی در اینجا بودند؛ فرمانده هوانیروزی که شهید شیرودی و دیگران از امکانات و پشتیبانی او استفاده می­کردند و این پروازهای عجیب را انجام می­دادند؛ چه در لشکر 81 و چه در بخش های گوناگون که بعضی از افسران شجاع و مومن را ما در همین پادگان ابوذر که ایشان ذکر کردند، از نزدیک دیدیم.

آنها آنچنان با اخلاص و فداکاری کار می­کردند که فضای این منطقه را پر کرده بودند از همین نشانه های اخلاص و فداکاری و پهلوانی و گذشت و ایثار؛ و این جزو افتخارات استان شماست و این برای شما خواهد ماند.

38- تبدیل شدن به یک ارتش متدین و مومن:

فرض کنید در مقوله نظامی، ارتش که ساخته و پرداخته ی فرهنگ دیگری و نظام دیگری و کسان دیگری بود، تبدیل شد به یک ارتش انقلابی، به یک ارتش متدین و مومن؛ ساخت هایش هم تغییر پیدا کرد، روش هایش هم تغییر پیدا کرد، شعارهایش هم تغییر پیدا کرد؛ در آن، تحول به وجود آمد.

39- کم نبودن انسان های مومن، علاقه مند و صادق در بدنه ی ارتش:

آن روز هم در بدنه­ی ارتش، انسان های مومن، علاقه مند و صادق کم نبودند؛ انسان اینها را در مناسبت های مختلف، در جاهای مختلف می­دید؛ که بنده دیده بودم. رفقای دیگری هم بودند که آنها هم با بدنه هایی، با گوشه هایی آشنا بودند. منتها جهت گیری های افراد یک معنا دارد، جهت گیری سازمان و کلیت، یک معنای دیگری دارد. وقتی جهت گیری کلیت یک جامعه، یک سازمان، یک مجموعه غلط بود، تلاش های فردی هرچه در آن جامعه انبوه باشد، نتیجه ی خودش را نخواهد بخشید. آن روز اینجوری بود.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.،

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده