ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
بخش دوم: داشتن بنیه قوی اعتقادی و ایمانی-26 35- توجه به روحیه، به معنویت، به کسب دانش: ارتش جمهوری اسلامی ایران در میان ارتش های همگن خود در هر نقطه ی عالم یک ارتش ممتاز است، که این به معنای وجود سلاح های پیشرفته و فوق پیشرفته و فوق مدرن در این ارتش نمی­باشد.

البته ارتش جمهوری اسلامی به نیروهای مسلح ما ­_چه ارتش، چه سپاه؛ مجموعه های مسلح _ از آغاز هم به همین طرف توجه کرده اند؛ به روحیه، به معنویت، به کسب دانش، و نتیجه اش را هم به همین طرف توجه کرده اند؛ به روحیه، به معنویت، به کسب دانش، و نتیجه اش را هم در میدان های رزم واقعی، نه خیالی و وهمی، چشیده و دیده اند.

36- داشتن جوهر معنویت، خلوص و صفا:

شما ببینید ارتش ایران را در چه شرایطی به وجود آوردند؛ چگونه تربیت کردند و با چه شرایطی اینها را رشد دادند. شرایط، کاملا شرایط ضد مذهب بود.

آنوقت همین ارتش، در نیروی هوایی­اش، در نیروی زمینی­اش، در نیروی دریایی­اش، یکسال و نیم تا دو سال بعد پیروزی انقلاب که جنگ شروع شد، کارهایی کرد و جلوه هایی نشان داد که حقیقتا محیر العقول است. جوانانی که بمباران و حملات هوایی اول جنگ را با هواپیماهای خود به وجود آوردند، تربیت شده های ارتش سابق بودند؛ اما جوهر معنویت، خلوص و صفا در اینها بود.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده