آموزش معارف جنگ برای دورها ی 56و57 سربازان عادی مرکز آموزش 05شهید سرلشکرعلیرضا اشرف گنجویی کرمان
آموزش معارف جنگ برای دورها ی 56و57 سربازان عادی مرکز آموزش 05شهید سرلشکرعلیرضا اشرف گنجویی کرمان...(عکس)
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده