حصرشکنان-43
اسناد و تصاویر-3

«ابلاغ قطعيت حمله‌ نظامي حكومت بعث عراق و اعلام آماده باش جنگي به يگان­ها»

 

«اقدام نيروي هوايي در نابودي هواپيماهاي دشمن و تأمين امنيت
 جزيره‌ خارك در اولين روزهاي دفاع مقدس»

 

«درخواست پشتيباني هوايي ضروري از پايگاه هوايي بوشهر به­دليل تعرض شديد
حكومت بعث به پادگان دژ خرمشهر در تاريخ 8/7/1359»

 

«متن ابلاغيه‌ ستاد عمليات اروند به سرهنگ(امير سرتيپ) كهتري در خصوص فرماندهي عمليات شهرستان خرمشهر. در اين ابلاغيه به فرماندهي سرهنگ دوم(امير سرلشكر) حسني سعدي
نيز اشاره شده است. تاريخ سند 5/8/1359»

 

«ابلاغيه‌ ستاد ارتش به نيروي زميني ارتش در ارتباط با استقرار لشكر 77 خراسان در ماهشهر و برعهده­گيري مسئوليت ستاد اروند در تاريخ 10/12/1359»

 

«گزارش انجام تك محدود ميدان تير آبادان توسط يگان­هايي از لشكر 77 تحت امر،
 فرماندهي نيروي زميني ارتش كه توسط سرهنگ جوادي، فرمانده‌ يگان موصوف،
در تاریخ 26/2/ 1360 ارسال شده است.»

 

منبع: حصرشکنان، عسگری، شاداب، 1392، سوره سبز، تهران

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده