یاد ایام (6)

همان روز یک کامیون خاور اجاره کردم و کلیه وسایل منزل را بدون بستهبندی داخل کامیون ریختم و به تهران...

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش 04 بیرجند

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید نامجوی (حسن رود)

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

پژواکی از خاطره ها (43)

سرتیپ2 خلبان ابراهیم محمدزاده در شهریور ماه 1332 در شهر تهران متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همان...

فرماندهان صدام (38)

مورای: اکنون میدانیم که همه قدرتهای بزرگ درگیر در جنگ جهانی دوم اگرنه همه، ولی بخشی از رمزهای اصلی دشمنان...

دفـاع از خـرمشـهر(47)

سه گفتار از 34 روز دفاع و مقاومت در خرمشهر فصل سوم خاطرات ناخدا فریدون لنگرا زمینههای بروز جنگ عراق...

حصرشکنان-43

اسناد و تصاویر-3

عملیات پدافندی اروند-49

از: ستاد لشکر92 زرهی (رکن سوم) شماره: 86-48-201 به: فرماندهی تیپ 1-2-3- گروه رزمی 37 گروه 28 گروه رزمی148 تاریخ:...