حصرشکنان-41
اولین یاوران انقلاب در ارتش اسامی تعدادی از افسران انقلابی آن دوران که در پادگانها علیه شاه فعالیت داشته و یا با مردم در خیزشهای انقلابی همراه بودند و بعد از انقلاب به مسئولیتهای نظامی منصوب شدند را نام میبرم. این تعداد فقط اسامی است که در ذهن وجود دارد؛ زیرا تعداد این افسران و بیش از آنان درجهداران پایور انقلابی بسیار فراوانند؛ طوری که به یقین میتوان گفت تعداد افسران و درجهداران انقلابی ارتش در قبل و دوران انقلاب اگر بیشتر از عزیزان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زمان تشکیل و تا سه سال اولیه وجود سپاه نباشد، کمتر از آنان نبوده است. ضمن اینکه اقدامات این افسران در جهت انقلاب به دلیل حضور در ارتش آن زمان بسیار دشوارتر و خطیر از دیگر انقلابیون بوده است.

سرهنگ2 محمد سلیمی، سروان علی شهبازی، سروان تقی شریفی، سرهنگ شکرریز، سرهنگ2 سید موسی نامجو (شهید)، سرگرد شریف النسب، سرهنگ فروزان، ستوان گرینی، ستوان می‌دیو، سروان حسام هاشمی، سروان صادقی‌گویا، سرهنگ رضا رحیمی، سرهنگ اکبر فتورانی، سروان ابراهیم مدنی، سروان صیادشیرازی (شهید)، ستوان حاج خلیل (شهید)، ستوان عروقیان، سلامت‌بخش (شهید)، ستوان یکم محمدصادق عاملی (شهید)، ابراهیم مرآتی، ستوان نجف‌پور، ستوان نیک‌منش، ستوان اکبر موسوی، ستوان اکبر توانا، ستوان خلبان اردستانی (شهید)، سروان خلبان بابایی (شهید)، سروان کنترل شکاری ستاری (شهید)، سروان کلاهدوز (شهید)، ستوان ناصر آراسته، سروان محمود ریاحی، سروان عطاءالله صالحی، سروان شهرامفر (شهید)، سروان معصومی (شهید)، سروان لوردی (شهید)، ستوان اصغر نوری‌‌جمشیدی، سرهنگ حسن آبشناسان (شهید)، سرهنگ محمد سهرابی، سرتیپ اسماعیل سهرابی، استوار غیوراصلی، شهید سرهنگ رستمی، استوار غلام خلیلی (شهید)، استوار مصطفوی، سروان اقارب پرست (شهید)، سرگرد کوچک‌زاده، ستوان احمد دادبین، سروان محمد ظاهری، سروان اکبر غفراللهی، سرگرد خوشنویسان، سروان نشاط افشاری، سروان برکاتی (شهید)، محمود عاملی (شهید)، سروان عزیز یارمحمودی (شهید)، ستوان احمد بیگی (شهید)، سروان تهمتن (شهید)، استوار حاجیان (شهید)، استوار توکلی، ستوان امان اللهی، ستوان نامی، ستوان کرمی نژاد، ستوان آرام، ستوان مرادی، سروان کبریتی، سروان خردپور، ستوان ارصحافی، سرتیپ ظهیرنژاد، سروان ترکان، سروان        شرف الزیاد، ستوان غلامی، ستوان ولیجانی، ستوان دادرس، ستوان اسماعیل موسوی، سروان فرخ راد، سروان چغاجردی، سروان جنتی، سرگرد حسنی سعدی، ناو سروان صالحی فسمی، ناوبان یکم سیاری، ستوان پوردستان، سروان شادمنور، سروان اسداله حیدری، سرگرد حاتمی، سرگرد دکتر سیف اله، سرگرد دکتر نامجو نیک، ستوان یکم دکتر ابوالقاسم موسوی، ستوان یکم دکتر نوبهاری، سروان نباتی، سروان ترابی پور، سروان اتحادیه، سروان شمسی نیا، سرگرد خرسندی، سروان کاظم میر حسینی، سرهنگ معین پور، استوار رحیم اکبری، ستوان جهان تیغ، ستوان نصرتی، استوار جهادی نژاد، استوار صبوری، ستوان کبریایی(شهید)، سروان محمد صادق محمدی، سروان طوطیایی، ستوان تهرانی(شهید)، سروا آژوع، سروان یوسف اقدم، استوار رضا طبع، استوار حاجی پور تقی، استوار رزمی، استوار سهرابی، ستوان شاهچراغی، سروان باقی و صدها نفر افسر و درجه‌دار دیگر که یا در مسئولیت‌های مختلف و سطوح بالا در ارتش قرار گرفتند یا از هسته‌های اولیه‌ تشکیل سپاه در تهران و شهرهای مختلف گردیدند و تعدادی شهید و تعدادی نیز در حال حاظر نیز با درجات سرتیپی و سرلشگری مسئولین و مقامات نیروهای مسلح می باشند. لازم به ذکر است تعدادی از این ارتشیان انقلابی در زمان طاغوت در بازداشت و زندان بسر برده یا از ارتش اخراج شده بودند و تعدادی نیز اعدام گردیدند؛ مثل شهید سخایی، شهید نیاکان.

این جمع که فقط تعداد اندکی از آنان را نام بردم، هسته‌ها، حلقه‌ها و زنجیره‌ی کارکنان انقلابی پایور ارتش بودند که بعد از انقلاب (قریب سه ماه بعد از انقلاب) توسط حجت‌الاسلام والمسلمین صفایی نماینده امام در ارتش شناسایی و تعدادی جذب عقیدتی سیاسی، حفاظت اطلاعات و بسیاری نیز در مسئولیت‌های نظامی منصوب شدند و این تعداد کمتر از عناصر انقلابی اولیه تشکیل دهنده سایر نهادها و ارگان های نظامی انقلابی نبودند که در حفظ ارتش و بنیان ارتش جمهوری اسلامی ایران نقش اساسی داشتند و البته به همین میزان و تعدادی نیز کارکنان وظیفه‌ انقلابی در ارتش وجود داشتند که بعد از انقلاب تشکیلات کمیته‌های انقلاب یا پایگاه‌های سپاه را ایجاد و یا در آنها به انجام وظیفه پرداختند که عزیزانی همچون سرداران صفوی، رشید و شهید باقری از آن جمله‌اند.

اسناد و تصاویر

«متن نامه انتقال شهيد كلاهدوز از ارتش به سپاه پاسداران كه توسط سپهبد شهيد قرني امضا شده است. »

«متن نامه‌ شهيد صيادشيرازي به شهيد كلاهدوز و جوابيه‌ شهيد اقارب پرست در خصوص انتقال يكي از نيروهاي مؤمن ارتش به كميته‌ انقلاب اسلامي، حفاظت از بيت المال، اساسنامه‌ ارتش و…»

 

«متن نامه‌ تشکر و تقدير فرمانداري خرمشهر به­واسطه‌ عملكرد بسيار خوب تفنگداران دريايي
در حفظ نظم و بازگرداندن آرامش به شهرستان خرمشهر. در اين نامه به­طور مشخص
به عملكرد ناوبان دوم عيسي حسيني­باي اشاره گرديده است.»

منبع: حصرشکنان، عسگری، شاداب، 1392، سوره سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده