عملیات پدافندی اروند-47
از: فرماندهی عملیات اروند به: ت ف نزاجا (عملیات) آگهی : ف ل 92 جهت اقدام [اعزام خدمه مورد نیاز تانک] چون تعداد چهار دستگاه تانک ام 48 موجود در این منطقه فاقد خدمه می­باشند، لذا مقرر فرمایید خدمه­ با تجهیزات و اسلحه­ انفرادی اعزام دارند تا آنها را در عملیات به کار گیریم. فرمانده عملیات اروند ـ سرهنگ فروزان

*****

از: ر 2 ژاجا گروه اطلاعات

شماره 2-3-09-501-59-11652/ دم

به: ف عملیات اروند

آگهی : ف ناحیه­ اهواز

           تاریخ: 17/8/59

]محاصره نیروهای دارخوین[

 

 

برابر اعلام سماجا3 طبق اطلاع، نیروی ایرانی مستقر در قسمت غربی دارخوین اظهار می‌دارند که کاملاً در محاصره­ دشمن قرار گرفته­اند و چنانچه نیروی کمکی به آن نرسد، تا یک ساعت دیگر همه از بین خواهد رفت.

ارزیابی: خبر صحت دارد. مرکز فرماندهی سماجا در جریان می‌باشد. مراتب به نزاجا نیز اعلام شده است.

سرهنگ فرهی

*****

از: ژاجا (ر3)

شماره: 315-25-02-501-59-11714/ دم

به: ستاد عملیات اروند

           تاریخ: 18/8/59

آگهی : ف ناحیه ژ خوزستان آگهی ف ناحیه کرمانشاه

موضوع: نیروهای عراقی

(خبر رسیده با ارزیابی صحت دارد)

 
     
 

(1) اخیراً قرارگاه فرماندهی لشکر 10 زرهی ارتش عراق، بین فکه و دهلران مستقر گردیده است.

(2) اخیراً تیپ 10 زرهی از محور سوبله بستان به منطقه­ فکه دهلران منتقل شده است.

(3) اخیراً لشکر 10 زرهی عراق همراه با دو تیپ زرهی 10 و هفده در پشتیبانی یگان‌های عراقی عین‌خوش دزفول قرار گرفته است.

(4) تیپ لشکر یک پیاده مکانیزه ارتش عراق در منطقه­ چنانه محور فکه شوش مستقر می‌باشد.

(5) گردان دو مکانیزه تیپ 10 لشکر زرهی ارتش عراق در دو کیلومتری عبدالخان مستقر گردیده است.

(6) تیپ های 3 و 45 و 55 و 65 از گارد مرزی دستور داده شده است که هرچه زودتر جیره و مهمات مورد نیاز خود را جهت شرکت در عملیات جنگی درخواست نمایند.

سرهنگ ستاد اخیانی

*****

از: ژاجا ر3 عملیات

شماره: 52-1-01-1412-11720/دم

به: ف ژاجا ستاد عملیات اروند

[ارسال اسلحه و مهمات]

             تاریخ: 18/8/59

 

در اجرای امریه­ شماره 868-26-1409-16- 13/8/1359

(1) سیزده قبضه اسلحه­ آرپی‌جی7 سهمیه­ خراسان قبلاً ارسال گردیده است.

(2) ابلاغ شد ناحیه­ فارس تعداد 25 قبضه  با 250 تیر مهمات مربوطه و ناحیه­ لرستان، تعداد ده قبضه با 370 تیر مهمات مربوطه مستقیماً با تعیین اسکورت به سرپرستی یک نفر افسر به ستاد اروند حمل و تحویل نمایند.

(3) ناحیه­ ژ مازندران تعداد 10 قبضه اسلحه با 30 تیر مهمات مربوطه با اسکورت به تهران حمل که پس از وصول به وسیله هواپیما ارسال خواهد شد.

سرهنگ ستاد اخیانی

از: تیپ2

شماره: 2 سیار

به: ف ستاد اروند

وسیله­ی سنبل به شفق

تاریخ: 19/8/59

[توقف فعالیت دشمن]

 

 

در مورخه 17/8/59 با اجرای آتش گروه مواضع دشمن در دارخوین 10 کیلومتری هرگونه فعالیت دشمن را متوقف ساخت. در مورخه­ حمله­ احتمالی زرهی دشمن که قبلاً به عرض رسیده اقدام گردد.

رشید

*****

از: تیپ2

شماره: 190

به: ستاد عملیاتی اروند

تاریخ: 18/8/59

[گزارش گشتی گردان]

 

 

طبق خبر واصله از عوامل گشتی گردان که از مواضع مربوطه اعزام شده‌اند، در فاصله­ 15 کیلومتری آبادان به طرف رودخانه­ی بهمنشیر در مختصات 23-30-33-48 تعداد زیادی تانک مستقر و یک دستگاه تانک که به محض مشاهده­ گشتی خودی شروع به داخل زمین رفتن کرد.

ف تیپ2

*****

از: ل 92 زرهی

شماره: 58/48/201

به: ت ف نزاجا ـ مد عملیات

آگهی به فرماندهی عملیات اروند

تاریخ:  18/8/1359

[گروهان تانک چیفتن]

 

 

بازگشت به: 10/02/602-14/8/1359

مراتب به عرض تیمسار فلاحی جانشین ستاد مشترک رسید. مقرر فرمودند مأموریت گروهان تانک چیفتن تشکیل شده زیر امر فرماندهی اروند می­باشد. با هماهنگی نیروی زمینی اقدام گردد.

ف ل 92 ـ سرهنگ ستاد قاسمی

*****

از: ق ع ت نزاجا (عملیات)

 

به: ف ل 92 (ر3)

[تأسیسات آب‌رسانی]

تاریخ:18/8/59

 

طبق اطلاع واصله آب مشروب بندر امام خمینی و ماهشهر که از دارخوین تأمین می­گردد، قطع گردیده است. دستور فرمایید علت قطع را بررسی و گزارش و هرگونه اقدام برای تأمین تأسیسات آبرسانی به عمل آید.

سرهنگ ستاد ـ حسینی

از طرف ـ سرهنگ پورموسی

 

 

منبع: عملیات پدافندی اروند، سید یعقوب حسینی،1397، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده