ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
بخش دوم: داشتن بنیه قوی اعتقادی و ایمانی-16 5- تحول اخلاق فردی، سازمانی و تشکیلاتی: در باب ارتش، آنچه ملت باید بدانند این است که ارتش با انقلاب ما، تحول عمومی و همگانی که به وجود آمد، یک تحول حقیقی پیدا کرد.

اولاً تحول در فکر و اخلاق؛ فکر محدودی که سعی می­شد برای ارتشیان به وجود بیاید با انقلاب تبدیل شد به فکر باز و گسترده یک انسان آزاده. آنچه که سعی می­شود ارتشی نفهمد و نداند، یعنی مسائل کلی و سیاسی جامعه جهان، امروز برای ارتش جمهوری اسلامی به صورت یک درس تعلیم داده می­شود. ارتش امروز از مسائل جامعه دنیا و انقلاب و آینده خود دارای تحلیل است؛ مثل هر برادر و خواهر مسلمان در سطح جامعه.

ثانیاً تحول اخلاق فردی؛ چه اخلاق سازمانی و تشکیلاتی. از لحاظ اخلاق فردی، ارتشی انسانی بار بیاید که از جامعه بریده است. حتی از خانواده بریده و به مرکز قدرتی که آن روز بر قدرت طاغوت متجلی بود، بسته و پیوسته است. سعی می­شد ارتشی را بی­بند و بار، بار بیاورند. سعی می­شد در میان ارتشی ها فساد ترویج کنند.

سعی می­شد آنها را بی اخلاق و عفت و نجابت و بی اعتماد کنند.

6- ارتشی عفیف، مسلمان و متواضع:

امروز درست برعکس، ارتشی عفیف است. مسلمان و متواضع است. به جای روی آوردن به بی­بند و باری، به تعبد اسلامی و به پایبندی های یک انسان مسلمان روی آورده است. از لحاظ اخلاق تشکیلاتی سعی می­شود هرکسی نسبت به زیر دست خود متکبر و نسبت به مافوق خود متواضع و خاکسار باشد. امروز نه به تکبر و تجبر با زیردست اجازه داده می­شود، نه خاکساری و حقارت در مقابل مافوق. سلسله مراتب وجود دارد و لازم است. انظباط، واجب و وظیفه است، اما فرمانده و فرمانبر با هم برابرند.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده