چهارمین جلسه هم اندیشی بررسی تاریخی-علمی دفاع مقدس
چهارمین جلسه هم اندیشی بررسی علمی وتاریخی وقایع بعداز انقلاب ودفاع مقدس با حضور جمعی از پیش کسوتان وپژوهشگران به میزبانی معاونت پژوهشی هیئت معارف جنگ برگزار شد.

دراین جلسه امیر سرتیپ سیدناصرحسینی معاون پژوهشی هیئت معارف جنگ سپهبد شهید صیاد شیرازی، در ابتدای جلسه بامروری بر نتیجه جمع بندی شده سومین جلسه ، دستور چهارمین جلسه را چهار سرفصل .،آسیب های وارد شده به ارتش بعد از پیروزی انقلاب بویژه توطئه دشمن در طبس ،کودتای نقاب…..،پاکسازی و تسویه در ارتش .حضور ارتش درمقابله باتوطئه های تجزیه طلبانه تا حضور هیئت حسن نیت دولت در کردستان ودرنهایت وقایع کردستان بعداز حضور هیئت حسن نیت عنوان کردند.سپس حاضرین در جلسه در مورد سرفصل ها اظهار نظر کارشناسی ارائه داده و هر کدام به نسبت تجربیات وحوزه مطالعاتی خود بخشی از کار را برعهده گرفتند.
معاون پژهشی هیئت معارف جنگ روند کار را مطلوب ارزیابی کرده وتاکید نمودخروجی این نشست ها در سه سطح طراحی شده که سطح یک آن قابلیت درارائه برای نشست علمی و سطح دوم قابلیت تهیه مقاله و سطح سوم آن تهیه و تدوین کتاب خواهدبود.
وی تاکید کرد همه سرفصل ها و وقایع در حوزه تاثیر گذاری در جنگ و دفاع مقدس بررسی خواهد شد و سایر عناوین و سرفصل ها نیز در ارتباط با دفاع مقدس در جلسات متوالی مطرح خواهد شد.

 

 

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده