عملیات پدافندی اروند(38)
از: فرماندهی عملیات اروند شماره:90-4-5-84-401 به: فرماندهی دانشکده افسری تهران موضوع: دانشجویان تاریخ: 10/8/1359 بدینوسیله تعداد 97 نفر دانشجویان دانشکده افسری به سرپرستی سرکار سرگرد صفر خدایار اعزام و معرفی میگردند. دستور فرمایید حضور آنان را گزارش نمایند. معاون عملیات اروند ـ سرهنگ ستاد کهتری

*****

از: سماجا 2 مرکز فرماندهی 

شماره: 6700-02-29-1701-64

به: نزاجا

[نیاز به کمک فوری در نجات آبادان]

       تاریخ: 9/8/1359

 

خبر واصله حاکی است ساعت 10:30 روز 9/8/59 نیروهای دشمن در روز گذشته در روی جاده‌ آبادان ـ ماهشهر 15 کیلومتر پیشروی نموده و سپس حرکت خود را به سمت جنوب شرقی منحرف نموده و با استفاده از پل رودخانه بهمنشیر عبور نموده و هم‌اکنون در گورستان 48 درجه شرقی و 20 دقیقه و30 درجه‌ شمالی است. در روز گذشته به علت بدی هوا امکان پشتیبانی هوایی نبوده است.

گزارش بعدی حاکی از این است که دشمن پس از عبور از بهمنشیر به طرف کوی ذوالفقاری در حال حرکت است.

در صورتی که ظرف روز جاری فوری کمک نرسد آبادان سقوط خواهد کرد. مراتب جهت آگاهی و هرگونه اقدام اعلام می‌گردد ضمناً هماهنگی‌های لازم در مورد پشتیبانی و اجرای آتش هوایی انجام گردیده است.

جانشین ف سماجا ـ سرتیپ فلاحی

از طرف سرهنگ افتخاری

*****

 

از: فرماندهی عملیاتی اروند (ر3)

شماره: 68-4-50-84-401

به: فرماندهان آتشبارها، گروهان تانک و گردان‌های 144 و 201 امداد

   تاریخ: 10/8/59

[جلوگیری از پیشروی دشمن]

 

 

برابر اطلاع، دشمن در کیلومتر 15 جاده‌ آبادان ـ ماهشهر در حال پیشروی است. سریعاً ضمن پیش بینی لازم نسبت به جلوگیری از پیشروی دشمن اقدام سریع گردد.

رئیس ستاد عملیات اروند ـ سرهنگ ستاد کیهانی

*****

از: فرماندهی عملیات اروند (ر3)  

شماره: 48/4/50/84/401

به: ت ر سماجا 3 ـ مرکز فرماندهی

آگهی: نزاجا به عملیات

تاریخ: 9/8/1359

[نتیجه عملیات هوانیروز]

 

 

عملیات انجام شده از ساعت 7:00 تا ساعت 14:00 رسد هوانیروز به شرح زیر است:

1-در جنوب جاده‌ آبادان ـ ماهشهر دشمن شناسایی و تا ساعت 12:00 موقعیت دشمن به طرف خسروآباد حدود 10 کیلومتری جاده‌ خاکی بوده است.

2-خسارات وارده به دشمن 4 تانک، یک دستگاه خودرو سوخت، یک اتوبوس و دو دستگاه خودرو با نفرات مربوطه می‌باشد.

رئیس عملیات اروند ـ سرهنگ ستاد کیهانی

*****

از: فرمانداری ماهشهر

شماره: 4311

به: ستاد عملیاتی اروند

موضوع: نفوذ دشمن در آبادان [و دستگیری وزیر نفت]

تاریخ: 9/8/59

 

طبق اطلاعات موثق، وزیر نفت مهندس تندگویان و معینی‌فر و مهندس عزت اله سحابی نماینده مجلس و مهندس یحیوی و مهندس بوشهری معاون وزیر نفت و همراهان در حوالی ایستگاه هفت7 آبادان با نیروهای عراقی مواجه و در حال فرار خودروی آنها در همان منطقه واژگون شده است. همانطوری که شفاهاً در ساعت 15 بعدازظهر مفصلاً جریان توضیح داده شد و محل دقیق بر روی نقشه توضیح داده شد، این افراد در حال مرگ و دستگیری توسط نیروهای مزدور عراق می‌باشند. اقدام عاجل برای نجات آنها انجام دهید. وزیر نفت و همراهان را فوراً به اهواز گسیل دارید.

سرپرست فرمانداری ماهشهر

*****

از: فرماندهی عملیات اروند (3)

شماره: 36-4-50-84-401

به: فرماندهی عملیات آبادان

آگهی: گارد ساحلی 

    تاریخ: 9/8/59

[تأمین منطقه تخلیه]

 

 

1- در وضعیت کنونی، تنها راه حیاتی مسیر هوا ناوها از بندر امام خمینی به منطقه‌ تخلیه می‌باشد و دشمن از این امر آگاهی حاصل نموده و نیاز به موارد زیر دارد:

(1) استقرار یک دستگاه پدافند زمین به هوا در محل تخلیه

(2) برقراری تماس مطمئنی در محل تخلیه و پیش بینی در مورد تأمین خودرو در محل تخلیه به طور سریع.

(3) حفاظت و کنترل منطقه در وظایف گروهان خسروآباد است.

(4) فرماندهی عملیات آبادان یک نفر افسر ورزیده و تعدادی نفر در منطقه مورد نظر اعزام نماید.

(5) گارد ساحلی و گروهان خسروآباد بررسی نماید دادن علامت «رسید» از چه کسی بوده نسبت به دستگیری وی اقدام شود.

(6) از پایگاه هوایی دزفول و هوانیروز درخواست شده که نسبت به پوشش هوایی اقدام نمایند.

رئیس ستاد  عملیاتی اروند ـ سرهنگ ستاد کیهانی

*****

از: سماجا 2 مرکز فرماندهی

شماره: 6686/02/29/1701/64

به: نزاجا

موضوع: نفوذ دشمن در آبادان

تاریخ: 9/8/59

 

برابر اعلام شاجا نیروهای دشمن روز جاری داخل شهر آبادان شده چنانکه تا ظهر نیروی کمکی نرسد آبادان سقوط خواهد کرد مراتب جهت هرگونه اقدام آگهی می‌گردد.

جانشین ف سماجا ـ سرتیپ فلاحی

از طرف: سرهنگ افتخاری

*****

از: ستاد عملیاتی آبادان

شماره: 568/50/84-401-3

به: ف عملیات اروند

موضوع: نفوذ دشمن در آبادان

تاریخ: 9/8/59

 

گزارش هنگ ژاندارمری آبادان مستند به گروهان آبادان حاکی از آن است که نیروهای پیاده دشمن به استعداد 400 الی 500 نفر تخمین زده شده پس از عبور از رودخانه بهمنشیر از حوالی قریه‌ سوامر به محلی به نام دریاقلی در یک کیلومتری شمال شرقی پاسگاه دروازه‌ خسروآباد و نزدیکی قبرستان وارد شده و مبادرت به تیراندازی می‌نمایند. موارد فوق مورد تأیید ساکنین محل قرار گرفته و همچنین فرمانده‌ و گروهان خسروآباد در گارد ساحلی در اختیار دشمن قرار خواهد گرفت. لذا مراتب جهت اقدام بایسته به عرض می‌رسد. نتیجه‌ اقدامات بعدی متعاقباً به عرض خواهد رسید. ضمناً مراتب ذیل همین شماره به سپاه پاسداران اعلام شده است.

1- در مورد پشتیبانی هوایی اعزام هلی کوپتر از هوانیروز پیگیری شود.

2- افسر رابط توپخانه به آتشبارها ابلاغ نماید که منطقه‌ نخلستان شمال بهمنشیر که از آنجا به حوالی قبرستان و قریه سوامر نفوذ شده توسط آتش توپخانه130م‌م مخروب نماید.

*****

از: ژاجا (ر)3 مرکز فرماندهی

شماره: 6421-29-1701

به: فرماندهی ستاد عملیاتی اروند (ر2)

تاریخ: 9/8/59

[پشتیبانی هوایی فوری]

 

 

گزارش تلفنی سرگرد بهرام پور فرمانده‌ی گارد ساحلی ژاجا حاکی است که نیروهای عراقی در ساعت 8:15 از سمت بهمنشیر به طرف دروازه‌ خسروآباد در حال عبور می‌باشند و آتش پشتیبانی و نیروهای موجود قادر به دفع این نفوذ نیستند و شهر آبادان در خطر است که ضمن اعلام مراتب به سماجا درخواست پشتیبانی هوایی فوری شده. اینک جواب واصله‌ حاکی است که درخواست پشتیبانی هوایی بایستی از طریق افسر رابط هوایی در دسک اروند انجام شود دستورات تأکیدی در اجرای پشتیبانی هوایی به نهاجا نیز صادر شده است. لذا مقرر فرمایید در این مورد اقدامات فوری مبذول گردد.

سرهنگ ستاد رضایی 

 

 

منبع: عملیات پدافندی اروند، سید یعقوب حسینی،1397، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده