ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
بخش یکم: گام برداشتن ارتش در راه انقلاب-8 28- ارتشی صددرصد منطبق با آرمان­های اسلام و کشور: ما در همه زمینه ها پیشرفت داشته ایم و افتخار بزرگ ملت این است که ارتشی صد درصد منطبق با آرمان های اسلام و کشور و فرماندهی نظیر امام است دارد و ما هیچ نیرویی را در دنیا سراغ نداریم که این قدر خلوص و پارسایی داشته باشد. پس قدر این موفقیت های بسیار ارزنده را باید دانست.

در نظر امام امت، مهم ترین وظیفه نیروهای مسلح این است که تلاش کنند با انسجام بیشتر، وظایف محوله خود را انجام دهند.

29- تنها ارتشی که برای آرمانهای اسلامی مبارزه می­کند: امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران تنها ارتشی است در دنیا که انسانی وارسته و انسانی رهرو راه پیامبر و یک روح ملکوتی در راس آن فرماندهی دارد. ارتش ما تنها ارتشی است که برای آرمان های اسلامی مبارزه می­کند و تنها ارتشی است که با ملت پیوند و پیوستگی عمیق دارد. ارتش جمهوری اسلامی ایران نشان داد که در میادین نبرد، یک سازمان کارآمد و قادر به انجام وظیفه و ماموریت های محوله است. برادران ارتشی ما همچنان در جبهه ها ثابت کرده اند که بر سر پیمان صادقانه خود با امام امت تا پای جان ایستاده اند.

امروز در ارتش جمهوری اسلامی، ملاک و معیار و ارزش­های اسلامی بر پایه تعهد، ایمان و اخلاص برادران ارتشی ما استوار است. آن کسانی که از تقوی و تعهد برخوردار هستند، مراتب فرماندهی را طی می­کنند و به مسئولیت های عمده می­رسند. امروز در ارتش جمهوری اسلامی آن کسی عزیزتر و مورد قبول پرسنل و فرماندهان ارتش هست که تعهد و ایمانش از دیگران بیشتر باشد.

30- ساختن و آماده شدن برای هدف مقدس و والا: دو خصوصیت در ارتش ما هست که در هر ارتشی این دو خصوصیت باشد، جا دارد به شایستگی مباهات کند: خصوصیت اول این است که ارتش در کشور ما در دل مردم جا دارد. خصوصیت دوم این است که شما برای هدف مقدس و والایی خود را می­سازید و آماده می­کنید.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

انتهای مطلب


 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده