ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
بخش یکم: گام برداشتن ارتش در راه انقلاب-7 26- آینده درخشان تری در خدمت به انقلاب، اسلام و مردم: با اینکه به طور همه جانبه توطئه و تلاش شد که ارتش را از انقلاب بگیرند و حنجره نامطمئن و خائن گروهکها و دست نشاندگان مزدوران بیگانه میخواستند ارتش را از انقلاب و مردم جدا کنند، ارتش به صورت یک ارتش مکتبی درآمد. امروز هم دشمنان تلاش میکنند ارتش را بدنام کنند، یا نسبت به انقلاب بددل کنند. اما قوی ترین مانع و کوبنده ترین مشتی که در مقابل این گونه تلاش ها مشاهده میشود، همان چیزی است که از درون خود ارتش و پرسنل مومن، فداکار و شجاع ارتش به ظهور میرسد.

امروز ارتش ما به خود کفایی نسبی رسیده است. در حالی که در کشورهای جهان سوم، ارتش خودکفا وجود ندارد. قدرت های بزرگ و کمپانی های تسلیحاتی جهان هرگز اجازه ندادند که ارتشی ها حتی امید و تصور استقلال در ابزارهای جنگی و دانش نظامی و سازماندهی را در دلشان داشته باشند. امروز ارتش ما با گستاخی کامل، با شجاعت، با اتکا به نفس، احساس می‌کند که می‌تواند سرپای خود بایستد؛ خودش را تامین می‌کند. امروز ارتش ما، سلاح پیچیده می‌سازد؛ سلاح استراتژیک و تعیین کننده را آزمایش می‌کند. ما برای ارتش جمهوری اسلامی ایران، آینده درخشان تری را در خدمت به انقلاب، اسلام و مردم پیش بینی می‌کنیم.

27- اثر گذاری در عرصه سیاسی: بحمدالله روز به روز توانایی، تجربه و پختگی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران رو به افزایش بوده و هست و این امر اثر خود را چه در جنگ و عرصه زورآزمایی با دشمنان متجاوز و زورگو و چه در عرصه سیاسی، تا آنجا که ناظران و تحلیل گران جهانی حضور دارند گذاشته است و این به کوشش شما برادران عزیز و مسئولان و نیروهای مومن و فرماندهان و کسانی است که حقیقتا برای ارتش جمهوری اسلامی ایران نقش شایسته آن را قائل هستد.

در گذشته نیروهای متجاوز و مداخله گر نیروهای مسلح ما را با ارزیابی بسیار سبک و ناشایسته ای مورد بررسی قرار می‌دادند. حتی به سران رژیم ستم شاهی نیز به چشم تحقیر نگاه می‌کردند. اما امروز آنها و دیگران به افراد سطح پایین و متوسط ما به چشم سردارانی نگاه می‌کنند که می‌بایستی از آنان در هراس و وحشت بود.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

انتهای مطلب


 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده