ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
بخش یکم: گام برداشتن ارتش در راه انقلاب-5 18- بحمدالله ارتش ما یک ارتش الهی است و هدف های آن نیز الهی: بحمد الله ارتش جمهوری اسلامی ایران، حرکت خویش را به سوی یک ارتش نمونه همچنان ادامه میدهد و امروز شما عزیزان که در ارتش و دیگر نیروها خدمت میکنید، در حقیقت سربازانی هستید که در راه آرمان های اسلامی جان فشانی میکنید.

در تاریخ، کمتر ارتشی را سراغ داریم که برای جنگیدن، از هدف های مادی شخصی و حتی ملی پا را فراتر نهاده باشد و امروز بحمد الله ارتش ما یک ارتش الهی است و هدف های آن نیز الهی است.

19- ارتشیان نوک پیکان انگیزه الهی: … ما بارها گفته ایم که ارتش را مسلح نمی‌کنیم که به دیگران حمله کند؛ ما ارتش را مسلح می‌کنیم تا آثار قدرت های ستمگر را از عالم و از زندگی ملت ها و از فضای محیط کشورهای تحت ستم پاک کند و شما ارتشیان نوک پیکان این انگیزه هستید.

20- تغییر "حفظ نظام طاغوتی" به "حفظ انقلاب، اسلام، ایران، ملت و دفاع از مردم و آرمان های مردم": یک تحول در ارتش، تحول هدف است. هدف ارتش در آن روز عبارت از حفظ نظام فردی طاغوتی بود. این را هم در شعار های شان و هم در تابلو ها و هم در تعلیمات‌شان به یکدیگر تعلیم می‌دادند و به آن تظاهر می‌کردند. امروز هدف ارتش حفظ انقلاب، اسلام، ایران، ملت و دفاع از مردم و آرمان های مردم است. تحول ارتش این است که در آن روز، ارتش پشت میزنشین و اداره نشنین بود؛ میدان را ندیده بود و آنقدری هم بوی میدان به مشامش نرسیده بود، از خود افتخار نشان نداده بود. امروز ارتش، ارتش میدان جنگ است، ارتش رزمنده و اهل کار و عمل است. دشمن را دیده و با او روبرو شده است؛ به او ضربت زده و از او ضربت خورده است.

21- ارتش اکنون دارای تحلیل از مسائل جامعه دنیا و انقلاب و آینده است: در باب ارتش آنچه ملت ما باید بدانند این است که ارتش با انقلاب ما، تحول عمومی و همگانی که به وجود آمد، یک تحول حقیقی پیدا کرد. اولا تحول در فکر و اخلاق؛ فکر محدودی که سعی می‌شد برای ارتشیان به وجود بیاید با انقلاب تبدیل شد به فکر باز و گسترده یک انسان آزاده. آنچه سعی می‌شود ارتشی نفهمد و نداند، یعنی مسائل کلی و سیاسی جامعه جهان، امروز برای ارتش جمهوری اسلامی ایران به صورت یک درس تعلیم داده می‌شود. ارتش امروز از مسائل جامعه دنیا و انقلاب و آینده خود دارای تحلیل است؛ مثل هر برادر و خواهر مسلمان در سطح جامعه.

22- امروز ارتش به معنای حقیقی کلمه، جزو لاینفک انقلاب شده است: ولی معجزه ای که رخ داده تحول در ارتش است که با نیت آمریکایی و ضد انسانی درست شده بود و امروز ارتش به معنای حقیقی کلمه جزو لاینفک انقلاب شده است.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده