عملیات پدافندی اروند(29)
از: نزاجا(عملیات) شماره: 254-6-08-201 به: سماجا 3 (مرکز فرماندهی) تاریخ: 3/8/59 [درخواست اعلام نظریه عالی] بازگشت به 5478-02-29-1701-2/8/59 - خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به مسائل زیر که در حال حاضر در منطقه موجود می­باشد نظریه عالی را در ثانی اعلام فرمایند تا مراتب بررسی و نتیجه به عرض برسد.

الف- قرارگاه فرماندهی جنوب به فرماندهی تیمسارفرماندهی نزاجا تشکیل شده است.

ب- تیمسار جانشین ریاست ستاد مشترک و جناب آیت‌الله خامنه‌ای اکنون در منطقه حضور دارند و برای فعال نمودن یگان‌ها و پیشبرد هدف‌ها دستورات لازم را مستقیماً در مورد جابه جایی و پشتیبانی از یگان‌ها صادر می‌فرمایند که اغلب از طریق مرکز فرماندهی به نزاجا ابلاغ می‌شود.

پ- فرماندهی عملیات اروند در ماهشهر به فرماندهی ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است.

ت- نزاجا به طور کلی از نحوه‌ فعالیت سایر نهادهای انقلابی در منطقه و طرح‌های آنها در منطقه اطلاعی ندارد.

ث- نزاجا از تصمیمات اتخاذشده در ستاد قرارگاه تاکتیکی جنوب و ستاد عملیاتی اروند به طور کلی بی‌اطلاع می‌باشد.

  1. با توجه به موارد فوق آیا قرارگاه مرکزی نزاجا که در حال حاضر مسئولیت آن با جانشین تیمسار فرماندهی نزاجا می‌باشد، می‌تواند قرارگاه‌های فوق را در کنترل عملیاتی داشته باشد و دستورات لازم را ابلاغ نماید.
  2. در حال حاضر، قرارگاه مرکزی نزاجا قرارگاه فوق را پشتیبانی می‌نماید و بر سایر قرارگاه‌های موجود و قرارگاه مقدم نزاجا در کرمانشاه و قرارگاه عملیات مخصوص (سرکارسرهنگ صیادشیرازی) و قرارگاه عملیاتی شماره 3 فارس فرماندهی می‌نماید.

از طرف نزاجا ـ سرتیپ خزاعی

*****

از: جانشین رئیس سماجا

شماره: 74- 50 – 84 – 401

به: فرماندهی عملیات اروند

[اعزام گردان153 و آتشبار105م‌م]

تاریخ:  3/8/59

 

در اجرای امر فرماندهی نیروهای مسلح، گردان153 پیاده لشکر77 و یک آتشبار  105 م‌م زیر امر فرماندهی عملیات اروند (سرکار سرهنگ فروزان) قرار می‌گیرد تا در منطقه خرمشهر  به کار رفته و مسئولیت تأمین و دفاع شهر خرمشهر را به عهده بگیرد.

جانشین رئیس ستاد مشترک سرتیپ فلاحی 

ضمناً گروهان تانک اعزامی از لشکر77 در اهواز بماند و بنا بر درخواست فرمانده گردان153 به خرمشهر اعزام و زیر امر فرماندهی گردان153 خواهد بود.

گیرندگان:

  1. سرکارسرهنگ فروزان فرماندهی عملیات اروند
  2. سرکار سرهنگ کهتری فرماندهی گردان153 جهت اقدام
  3. نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت آگاهی.

*****

از: نزاجا

شماره: 317

به: قرارگاه تاکتیکی نزاجادر جنوب

تاریخ:  3/8/59

[شهر آبادان در حمله هوایی دشمن]

 

 

برابر اعلام سماجا، سه شب گذشته شهر آبادان زیر یکی از شدیدترین حملات دشمن قرار داشت و از ساعت 22:30، با آغاز اولین حمله‌ هوایی تعدادی از تانک‌های دی.او.تی مشتعل گردیده است و سپس پالایشگاه پتروشیمی فرودگاه و چندین نقطه‌ دیگر شهر زیر آتش شدید توپخانه و خمپاره‌انداز دشمن قرار گرفته، به نحوی که خسارات شدید مالی به شهر وارد شده است. و اگر امشب نیز مانند شب گذشته چنین برنامه‌ای اجرا گردد، شهر تبدیل به ویرانه‌ای خواهد شد. دستور دهید با استفاده از یگان‌های موجود در دزفول و اعزامی از مشهد سریعاً عمل متقابل انجام و آتش های توپخانه و خمپاره‌ دشمن خنثی و با استفاده از دسک هوایی، در جلوگیری از حملات هوایی دشمن اقدامات لازم به عمل آید.

*****

از: ف نزاجا

شماره: 311

به: قرارگاه تاکتیکی نزاجا

تاریخ:  3/8/59

[پشتیبانی هوایی]

 

 

نداجا در ساعت 9:15 روز جاری تقاضای پشتیبانی هوایی هرچه بیشتر یگان‌های تحت محاصره در خونین شهر و آبادان را نموده است. در اجرای اوامر سماجا، دستور فرمائید پشتیبانی هوایی لازم را سریعاً از طریق دسک مربوطه در اختیار فرماندهی اروندکنار قرار دهند.

ف نزاجا

*****

از: قرارگاه تاکتیکی نزاجا (در جنوب)

شماره: 1-3001

به: گیرندگان مراجعه شود

تاریخ: 3/8/59

[تک مرزی دشمن]

 

 

برابر اطلاع واصله‌، ارتش عراق در 4/8/59 قصد دارد یک تکِ مرزی هماهنگ شده در تمام خط مرزی ایران اجرا نماید. دستور فرمایید برای جلوگیری از غافلگیری اقدامات لازم و فوری به عمل آورند.

سرتیپ ظهیرنژاد

گیرندگان:

1- تیپ2 زرهی

  1. لشکر21
  2. لشکر16

4- گروه55 توپخانه

از: منطقه‌ی سوم پست فرماندهی

شماره: 20تکرار041102

به: بندر امام خمینی فرمانده‌ دریایی

آگهی به فرمانده‌ دریایی پست فرماندهی

تاریخ:  4/8/59

[خرمشهر در شمال کارون در اختیار دشمن]

 

 

وضعیت جبهه در خرمشهر و آبادان تا این ساعت به شرح زیر می‌باشد:

1- در خرمشهر، پرسنل در محاصره، توسط نفرات پایگاه دریایی شبانه با قایق به طرف دیگر آورده شده‌اند و خرمشهر به طور کامل در طرف شمالی کارون در اختیار دشمن قرار دارد. در حال حاضر تعدادی در ضلع جنوبی پل موضع گرفته‌اند و زیر آتش شدید توپخانه و تانک و سایر سلاح‌های دشمن قرار دارند.

2- در جبهه‌ی آبادان درگیری مجدداً از صبح امروز شروع شده و در حال حاضر نیز شهر از اطراف زیر آتش توپخانه و خمپاره‌ی دشمن قرار دارد.

3- با توجه به وضعیت خرمشهر مقرر فرمائید هرچه سریع‌تر در مورد پایگاه دریایی که در نزدیک‌ترین فاصله با دشمن قرار گرفته و هر آن 450 نفر پرسنل آن در خطر انهدام کامل و سریع قرار گرفته‌اند دستورات لازم صادر گردد.

فرمانده‌ی منطقه‌ی دریایی ل ن 6 خ ـ ناخدا 2 صمدی 

*****

از: ایستگاه دریایی بندر امام خمینی  

شماره: 254-6-08-201

به: بوشهر گروه رزمی 421

آگهی نداجا (پست فرماندهی) خارک (پست فرماندهی)

تاریخ: 4/8/59

[فعالیت از 3/8/59 تا 4/8/59]

 

       
 

فعالیت انجام شده به‌وسیله‌ سه فروند هوانا وها به شرح زیر است:

1- هواناو شماره 106

الف-حمل و تخلیه‌ هشت تُن مهمات مربوط به ستاد عملیات اروند و سی نفر پاسدار از بندر امام خمینی به آبادان محل تخلیه.

ب-حمل و تخلیه‌ 102نفر زخمی از آبادان به بندر امام خمینی 

پ- حمل و تخلیه‌ 5 تُن مهمات و هفتاد نفر پاسدار

2-هواناو شماره‌ 105

الف-حمل و تخلیه‌ 8 تُن مهمات ستاد اروند و 35 نفر پاسدار از بندر امام به محل تخلیه

ب-حمل و تخلیه‌ی سی و پنج نفر زخمی و شصت و پنج نفر نظامی و غیر نظامی و تیم پزشکی از منطقه به بندر امام

2-هواناو شماره‌ 101

الف- حمل و تخلیه‌ 7 تُن مهمات ستاد اروند و یک تن وسایل مخابراتی و چهار نفر تکاور و 35 نفر پاسدار از بندر امام خمینی به محل تخلیه آبادان

ب- حمل و تخلیه‌ 130 نفر نظامی و غیرنظامی تیم پزشکی در بازگشت از آبادان به بندر امام

پ-حمل و تخلیه‌ دو تن و نیم مهمات ستاد اروند و 30 نفر پاسدار و هفتاد نفر از تیم پزشکی در محل تخلیه‌ آبادان

ت-حمل و تخلیه‌ هفت نفر زخمی و تعداد 17 نفر نظامی و غیر نظامی در بندر امام

فرمانده ایستگاه دریایی بندر امام خمینی ناخدایکم سیفی‌مهر

 

منبع: عملیات پدافندی اروند، سید یعقوب حسینی،1397، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده