ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا(2)
بخش یکم: گام برداشتن ارتش در راه انقلاب 7- در خدمت آرمان عزیز و شریفی که کلیه حرکات و تلاش برای آرمان صرف میشود: اگر هر کدام از شما با همین لباس سربازی در جمع توده های عظیم مردم ظاهر شوید، مردم شما را حامیان و دوستان عزیز خود میدانند و از صمیم قلب شما را احترام خواهند کرد. در هیچ کجای دنیا ملتی وجود ندارد که ارتش را این گونه صمیمانه دوست بدارد و خود را با ارتش یکی بداند. در غالب کشورهای جهان، ارتش در خدمت قدرت هایی هستند که آن قدرت ها همراه مردم نیستند.

شما از لحاظ رابطه ای که با مردم دارید یگانه اید. شما از این جهت که فقط برای آرمان خود خدمت می‌کنید و به هیچ شخص و گروه و حزبی هم وابسته نیستید، یگانه اید. شما در خدمت آرمان عزیز و شریفی هستید که کلیه حرکات و تلاش شما برای آرمان صرف می شود.

8- شتاب ارتش در حرکت خود بعد از پیروزی انقلاب اسلامی: ارتش بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شتاب در حرکت خود را آغاز کرد. امروز نظامیان ما در راه خدا، دین و انقلاب شهید می‌شوند و این مسئله در طول تاریخ ایران برای هیچ آرمان صحیحی سابقه نداشته است که این چنین از شهادت استقبال کنند و در راه آرمان و هدف خود شهید شوند. باید به افراد فرصت داد تا در شرایط مساعد عیوب خود را برطرف کنند و جایی برای خدمت به مردم بیابند. معیارهای شما (در گزینش) باید ایمان، اخلاص و کار و تلاش در راه خدا باشد. جمهوری اسلامی ایران نظامی مردمی است و توقعات میلیون ها انسان را به دنبال دارد و به همین دلیل بایستی بسیار دقت شود که بتوانیم برای این مردم مفید باشیم.

9- شهادت نظامیان ما در راه خدا، دین: ارتش بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شتاب در حرکت خود را آغاز کرد. امروز نظامیان ما در راه خدا، دین و انقلاب شهید می‌شوند و این مسئله در طول تاریخ ایران برای هیچ آرمان صحیحی سابقه نداشته است که این چنین از شهادت استقبال کنند و در راه آرمان و هدف خود شهید شوند. باید به افراد فرصت داد تا در شرایط مساعد عیوب خود را برطرف کنند و جایی برای خدمت به مردم بیابند. معیارهای شما (در گزینش) باید ایمان، اخلاص و کار و تلاش در راه خدا باشد. جمهوری اسلامی ایران نظامی مردمی است و توقعات میلیون ها انسان را به دنبال دارد و به همین دلیل بایستی بسیار دقت شود که بتوانیم برای این مردم مفید باشیم.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده