از نوهد تا خرمشهر(27)

عملیات ثامنالائمه (ع) بعد از مداوا در بیمارستان501 ارتش تهران، کمکم سلامتی خود را بازیافتم. دست چپ و ستون فقراتم...

پژواکی از خاطره ها (20)

سرهنگ پياده عباسعلي خاني فر در مرداد ماه 1324 در شهرستان حصار تربت حيدريه متولد شد. تحصيلات ابتدايي را در...

عملیات پدافندی اروند(26)

[وضعیت خرمشهر و آبادان] بنا بر اعلام سماجا، مستند به گزارش نداجا، آخرین وضعیت خرمشهر و آبادان تا ساعت 12:00...

دفـاع از خـرمشـهر(26)

سه گفتار از 34 روز دفاع و مقاومت در خرمشهر فصل دوم خاطرات کارمند نظامی عبدالحسین مرشدی از روزهای دفاع...

لشکر92زرهی…(عکس)

لشکر92زرهی

فرماندهان صدام (15)

یکی دیگر از موارد در 27 نوامبر 1995م بود. درآنزمان، در سخنرانیام در یک همایش نظامی که صدام هم حضور...

حصرشکنان-20

عراق روابط خود با امریکا را که از جنگ شش روزه 1967 اعراب قطع شده بود، بهبود بخشید و دولت...