عملیات پدافندی اروند(22)
از: مد عملیات و اطلاعات نزاجا شماره: 27/01/1412 به: اداره سوم سماجا، ل92 ـ نداجا، ف ژاجا، ق ت ع نزاجا در جنوب آگهی به ف ل77 تاریخ: 29/7/59 [درباره مینگذاری]
 

پیرو شماره 20/01/1412-28/7/59

پیشنهاد و تصویب این طرح قبل از تشکیل فرماندهی قرارگاه ماهشهر می‌باشد، چون از تدبیر این قرارگاه، نزاجا فعلاً بی‌اطلاع می‌باشد. خواهشمند است مقرر فرمایید به نیروی دریایی و قرارگاه ماهشهر ابلاغ شود که قبل از اجرای طرح موصوف ویژه جنوب، کار را با فرمانده یگان مین‌گذار سروان ادهمی درمیان گذارند. توسط نداجا به یگان مهندس مین‌گذار در بوشهر ابلاغ گردد تا روشن شدن مطالب ذکرشده از اجرای مین‌گذاری خودداری نماید.

عملیات و اطلاعات نزاجا

*****

از: مد عملیات و اطلاعات نزاجا

شماره: 73/6/08/201

به: ق ت نزاجا در جنوب

تاریخ: 29/7/59

[درباره گردان185 هوابرد]

 

 

گردان185 هوابرد اعزامی به آبادان هم‌اکنون نزدیک خرم‌آباد می‌باشد. دستور فرمایید نسبت به پوشش ستون مذکور اقدام لازم معمول دارد.

عملیات و اطلاعات نزاجا

*****

از: سماجا3 (مرکز فرماندهی)

شماره: 5062-02-39-1701

به: نزاجا (عملیات)

   تاریخ: 30/7/1359

[درباره تشکیل ستاد اروند]

 

 

بازگشت به 116-6-08-201-30/7/1359

1. فرماندهی نیروهای مسلح، جانشین ریاست ستاد مشترک، فرماندهی نزاجا، فرماندهی ژاندارمری در خوزستان تشریف دارند.

2. در مورد تشکیل ستاد اروند و چگونگی آن که مطمئناً با نظر فرماندهی نزاجا انجام شد سابقه‌ای در دست نیست.

3. بهتر است که این اطلاعات از تیمسار فرماندهی نیروی زمینی یا ستاد مقدم ایشان کسب شود. از اطلاعات به دست آمده ستاد مشترک را آگاه فرمایند.

ج سماجا ـ سرتیپ فلاحی

از طرف ـ سرهنگ جلوه‌گر

*****

 

از: سماجا3 (مرکز فرماندهی)

        شماره: 5478-02-29-1701

به: نزاجا عملیات

تاریخ: 2/8/1359

[راه‌حل‌های فرماندهی عملیات در جنوب]

 

 

بازگشت به 146-6-08-201-2/8/1359

1. در حال حاضر در منطقه جنوب سه راه‌حل فرماندهی عملیات به شرح زیر وجود دارد که ستاد مشترک معتقد است که می‌تواند به صورت کنترل عملیاتی یگان‌ها را هدایت نماید و روابط آنها با هم به صورت روابط دو یگان مجاور است.

الف ـ فرماندهی عملیات دزفول

ب ـ فرماندهی عملیات اهواز

پ ـ فرماندهی عملیات اروند

2. نیازمندی‌های لجستیکی فرماندهی‌های مزبور وسیله یگان‌های اصلی تأمین می‌گردد.

3. هدایت و کنترل فرماندهی‌های فوق تا قرارگاه فرماندهی نزاجا خواهد بود.

دستور فرمایید نظریه ستاد نزاجا، ف ل92 و قرارگاه عملیاتی اروند به سماجا3 اعلام تا پس از بررسی دستورالعمل لازم صادر گردد

ج سماجا ـ سرتیپ فلاحی

از طرف ـ سرهنگ هاشمی‌روان

*****

از: ل92 ـ رکن سوم

شماره: 89-487-201

وسیله ستاد عملیاتی اروند به ستاد عملیاتی ماهشهر

تاریخ: 29/7/59

[ترمینال نظامی]

 

 

برابر امریه شماره 57-4-43-201 تاریخ 24/7/59 نزاجا (ف لوج) دستور فرمایید با استفاده از یگان‌هایی که به آن منطقه اعزام می‌کردند، نسبت به تأمین هوایی و زمینی ترمینال نظامی بندر خرمشهر و ترمینال نظامی بندر امام خمینی و تأسیسات پتروشیمی که به علت موقعیت اقتصادی مورد توجه دشمن می‌باشد و تاکنون چندین مرتبه به وسیله هواپیماهای دشمن مورد هجوم قرار گرفته و همچنین چنانچه دشمن اقدام به پیاده کردن نیرو و غیره بنماید اقدام لازم معمول دارند.

ف ل 92 ـ سرهنگ ستاد قاسمی‌نو

1. از وظایف لشکر است.

2. لشکر نمی‌تواند به فرماندهی اروند دستور دهد.

3. چه امکاناتی لشکر در اختیار اروند گذارده است که چنین انتظاری دارد.

4. از کاغذبازی و انتقال مسئولیت به دیگران اجتناب کنید.

مراتب جهت استحضار و صدور اوامر مقتضی با توجه به امکانات پدافند هوایی و هواژاجا و هوانیروز به عرض می‌رسد.

سرتیپ فلاحی 30/7/59

*****

از: ستاد عملیات اروند   

شماره: 18 سیار

به: ستاد عملیات جنوب، سرکار سرهنگ حسینی

تاریخ: 30/7/59

[تخلیه سریع نفرات]

 

 

برابر اعلام خلبانان، افراد اعزامی به طور مجتمع در محل تخلیه‌شده باقی می‌باشند. دستور فرمایید سریعاً نفرات پیاده‌شده محل را تخلیه و یا استتار گردند و برای تخلیه عوامل بهبهان که هم‌اکنون اعزام می‌گردند وسیله تخلیه سریع از محل آماده باشد.

معاون عملیاتی ستاد اروند ـ سرهنگ ستاد شکرریز

*****

از: ستاد عملیات اروند (رکن3)

شماره: 4-50-84-401

به: فرماندهی گردان201 امداد

تاریخ: 30/7/59

موضوع: نفربرهای چرخ‌دار

 

 

به فرموده دستور فرمایید کلیه نفربرهای چرخ‌دار آن یگان را همراه با خدمه‌های مربوطه فوری زیر امر یگان تانک به فرماندهی سرگرد مظفریان قرار داده و نتیجه را گزارش نمایند.

رئیس ستاد عملیات اروند ـ سرهنگ شکرریز

*****

از: رکن سوم ژاندارمری کشور

شماره: 101/13/60689/60/10353/د2

به: فرمانده ستون عملیاتی اروند

تاریخ: 30/7/59

موضوع: تقویت گارد ساحلی

 

       
 

برابر گزارش گارد ساحلی در ساعت 1700 28/7/59 قرارگاه گارد ساحلی زیر آتش توپخانه دشمن قرار گرفته مقداری از مهمات ناو تیپ هشتم خرمشهر که به وسیله هلی‌کوپتر خارج از محدوده پادگان حمل گردیده بود طعمه حریق توپخانه واقع گردیده است. گارد ساحلی مدت 21 روز است با توان رزمی قلیل منطقه عملیات خود را حفظ و تا آنجایی که امکان داشت ضرباتی به دشمن وارد کرده است، ولی گسترش نیروی دشمن با سلاح سنگین و توپخانه و تانک این منطقه مرز را تهدید می‌کند. مراتب به ستاد ژاندارمری رکن سوم اعلام، جواب واصله حاکیست در صورتی که ژاندارمری تقویت منطقه مزبور را ضروری می‌داند زودتر اقدام نماید و با اعزام یگان‌های تازه‌نفس از فرسودگی آنها جلوگیری کند. مقرر فرمایید در مورد تقاضای گارد ساحلی اقدام نمایند.

سرهنگ نجف‌دری

*****

[درباره آقای رحیم صفوی]                                                                                           29/7/59

برادر عزیز سرکار سرهنگ فروزان

با سلام و درود فراوان

برادر بسیار خوبم آقای رحیم صفوی را که در دارخوین مشغول جهاد در راه خداست به شما معرفی می‌کنم برای هماهنگی در عملیات منطقه. وضع کار این برادران در منطقه خیلی خوب است. هرچه می‌توانید کمک کنید.

سید علی خامنه‌ای 29/7/59

*****

[نیاز به ضدهوایی]                                                                                                            30/7/59

تهران ـ وسیله رکن3 ژاجا فرماندهی سپاه پاسداران 

رونوشت ستاد سماجا

رونوشت ت ـ ف. نزاجا

با توجه به موقعیت حساس منطقه ستون عملیاتی اروند احتیاج مبرم به یکصد قبضه مسلسل کالیبر50، پنجاه قبضه ضدهوایی از انواع مختلف دارد که در سپاه پاسداران موجود است. خواهشمند است نسبت به ارسال سلاح مزبور با یک فروند هواپیمای نظامی به اهواز اقدام لازم معمول دارند.

فرمانده ستون عملیاتی اروند ـ سرهنگ ستاد فروزان

*****

از: تهران وسیله رکن3 ژاجا

شماره: 38-84-401

به: فرماندهی سپاه پاسداران

رونوشت ت ف نزاجا

تاریخ: 1/8/1359

[نیاز به آرپی‌جی7]

 

 

با توجه به موقعیت حساس منطقه ستون عملیاتی اروند احتیاج مبرم به دو قبضه آرپی‌جی7 یا بار مبنای مربوطه که در سپاه موجود است دارد. خواهشمند است نسبت به ارسال سلاح مورد نظر با یک هواپیمای نظامی به اهواز اقدام لازم معمول دارند.

فرمانده عملیاتی اروند ـ سرهنگ ستاد فروزان

*****

از: ستاد اروند

             شماره: 12/50/84/401

به: فرماندهی لشکر92 زرهی اهواز

تاریخ: 1/8/59

[اگر وسیله دارید بدهید]

 

 

بازگشت 30-20-48-201-30/7/59

من می­دانم کسری فراوان است، اگر وسایل مورد نیاز که می­گوئید کم بُرد است و دارید بدهید اگر می‌توانید از جای دیگر تهیه کنید و بدهید. و الّا با گفتن و رفع تکلیف کردن مسئله حل نمی‌شود. این منطقه استحفاظی لشکر است لشکر باید امنیت را برقرار می‌کرد. حال دیگران آمده‌اند مسئولیت لشکر را به عهده گرفته‌اند. به جای کمک فقط اظهار نظر می‌کنید، اگر وسیله دارید بدهید، اگر ندارید حرف نزنید.

از ماهشهر ـ سرتیپ فلاحی

 

منبع: عملیات پدافندی اروند، سید یعقوب حسینی،1397، ایران سبز، تهران

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده