عملیات پدافندی اروند(21)

از: ستاد اروند شماره: 442-50-84-401-3 به: ف ل92 زرهی تاریخ: 27/7/59 آگهی: وسیله ل92 به سماجا، نداجا، نزاجا، ژاندارمری کل...

عروسی خوبان!…(عکس)

عروسی خوبان!

نیروی ایمان در دفاع مقدس

نیروی ایمان در دفاع مقدس

پژواکی از خاطره ها (14)

سرهنگ خلبان شهيد رضا پیران نژاد در فروردین 1335 در تهران متولد گردید و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در...

فرماندهان صدام (9)

ازآنجاکه کنجکاو بودیم بدانیم استفاده از گازهای شیمیایی چقدر موثر بوده، از اسیران ایرانی در مورد اثربخشی این جنگافزار سوال...

از نوهد تا خرمشهر(21)

دانشکده افسری و هوانیروز و شهادت استوار حجتالله کابلی روز 4/7/59 تعدادی از دانشجویان دانشکده افسری و تعدادی از پرسنل...

دفـاع از خـرمشـهر(20)

با شروع تاریکی هوا، خاموشی مطلق بر تمام شهرهای ایران ازجمله مسجدسلیمان سایه افکنده بود و ترس و دلهره بین...

حصرشکنان-13

تجاوز نظامي امريكا به طبس عملیات نظامي امريكا عليه نظام نوپاي جمهوري اسلامي ايران كه در ارديبهشت سال 1359 اتفاق...