عملیات پدافندی اروند(20)
صبح روز جاری دشمن با تانک و پیاده نظام در پوشش توپخانه، شهر خرمشهر از یک سو و طرف آبادان از سوی دیگر در حرکت و واحد کمکی که تقریباً وعده آن را میدهید تا ساعت مخابره حتی یک نفر نرسیده و مأمورین هم به تپههای شمالی انتقال شده و دیگر حرف فرماندهان گوش نمیدهند و ستاد عملیات جنوب بار دیگر زیر آتش شدید توپخانه قرار دارد. نجات این دو شهر نیاز به کمک فوری مؤثر دارد که با توجه به اینکه تقریباً تمامی یگانهای نزاجا درگیر و در اختیار ت ف نزاجا در محل میباشند، مراتب جهت هرگونه اقدام لازم اعلام میگردد.

 

از: عملیات و اطلاعات نزاجا

 

به: ق ت نزاجا در جنوب

تاریخ: 26/7/59

[گزارش شهربانی]

 

 

بازگشت به 425/50/84/3401-24/7/59

طی گزارشی وضعیت شهربانی اعلام نموده که عین گزارش به شرح زیر است:

صبح روز جاری دشمن با تانک و پیاده نظام در پوشش توپخانه، شهر خرمشهر از یک سو و طرف آبادان از سوی دیگر در حرکت و واحد کمکی که تقریباً وعده آن را می‌دهید تا ساعت مخابره حتی یک نفر نرسیده و مأمورین هم به تپه‌های شمالی انتقال شده و دیگر حرف فرماندهان گوش نمی‌دهند و ستاد عملیات جنوب بار دیگر زیر آتش شدید توپخانه قرار دارد. نجات این دو شهر نیاز به کمک فوری مؤثر دارد که با توجه به اینکه تقریباً تمامی یگان‌های نزاجا درگیر و در اختیار ت ف نزاجا در محل می‌باشند، مراتب جهت هرگونه اقدام لازم اعلام می‌گردد.

عملیات و اطلاعات نزاجا

*****

 

 

از: قرارگاه تاکتیکی نزاجا در جنوب

شماره: 10-3001

به: معاونت عملیات و اطلاعات

آگهی به: ف لوج نزاجا

تاریخ: 28/7/59

[جنگ‌افزار پدافند هوایی]

 

 

بازگشت به شماره 107-22-02-602-26/7/59

همان‌طور که طی شماره 6-3001-27/7/59 اعلام گردید، جنگ‌افزار پدافند هوایی اضافی به هیچ وجه در منطقه نیست و یگان‌ها نیز تعدادی از جنگ‌افزار سازمانی خود را به نقاط حساس اختصاص داده‌اند. برابر اطلاع حدود 20 دستگاه مسلسل چهار لول کالیبر50 روی برجک اخیراً به وسیله ف لوج تعمیر و در اختیار معاونت لجستیکی می‌باشد. دستور فرمایید از جنگ‌افزارهای مزبور و یا مشابه استفاده نمایند.

ج عملیات قرارگاه تاکتیکی نزاجا در جنوب ـ سرهنگ ستاد حسینی

*****

آنی

از: قرارگاه تاکتیکی نزاجا در منطقه خوزستان

شماره: 5-3001 

به: لشکر21 پیاده

تاریخ: 26/7/59

[تأمین کمبودهای وسایل]

 

 

برابر ابلاغ تیمسار فلاحی، گردان اعزامی به اهواز فاقد وسایل سازمانی ضدتانک و بی‌سیم می‌باشد. دستور دهید به محض وصول کلیه وسایل سازمانی گردان اعزامی را جمع‌آوری و به اهواز اعزام دارند. کمبودهای مهم شامل جنگ‌افزار ضدتانک و بی‌سیم، از سایر یگان‌های آن لشکر تأمین شود.

ف نزاجا ـ سرتیپ ظهیرنژاد

*****

از: قرارگاه تاکتیکی نزاجا در منطقه خوزستان

شماره: 48-3001

به: معاونت عملیات و اطلاعات نزاجا

تاریخ: 26/7/59

[عوامل اعزامی]

 

 

بازگشت به 17408-25/7/59

عوامل اعزامی به شرح زیر است:

1. پرسنل خدمه تانک          برای ده دستگاه

2. پرسنل خدمه نفربر          برای پنج دستگاه

3. یک گردان پیاده تحت نظر تیمسار فلاحی

4. 37 دستگاه تانک تعمیرشده در مسجد سلیمان

ف نزاجا ـ سرتیپ ظهیرنژاد

*****

از: قرارگاه عملیاتی نزاجا در جنوب (دزفول)

شماره:

به: ل92

تاریخ: 26/7/59

[گروه رزمی153]

 

 

گروه رزمی153 پیاده از ل77 در سریال‌های مختلف در اهواز پیاده خواهند شد. دستور فرمایید پس از سازمان دادن به شرح زیر از آن استفاده نمایند.

1. هیچ‌گونه برداشتی از این ستون ننمایند و آن را یک جا به کار برند.

2. با راهنمایی یک افسر ورزیده این گروه را به کمک مدافعین در خرمشهر و آبادان اعزام نمایند.

3. در موقع ورود به جزیره آبادان ترتیب پشتیبانی هوایی کامل وی را بدهید.

جانشین عملیات ـ سرهنگ ستاد حسینی

*****

از: م ع ت نزاجا (عملیات)

شماره: 13-3001

به: ل92

تاریخ: 27/7/59

[هماهنگی لازم بین یگان‌ها و سپاه و بسیج]

 

 

دستور فرمایید به یگان‌های ارتشی مستقر در خرمشهر و آبادان ابلاغ موقعی که پاسداران و سازمان بسیج مواضعی را اشغال می‌نمایند بلافاصله از این مواضع دفاع نموده تا پاسداران و بسیج فرصت پیشروی داشته و هماهنگی بیشتری بین آنان معمول گردد.

سرهنگ ستاد حسینی

*****

از: مد عملیات نزاجا

شماره: 93

به: قرارگاه تاکتیکی نزاجا در جنوب

تاریخ: 26/7/59

[دفاع از مواضع]

 

 

بنا به درخواست مردم آبادان که مستقیماً در جنگ‌های تن به تن خرمشهر و آبادان شرکت دارند دستور فرمایید وقتی پاسداران و اعضاء بسیج مواضعی در اختیار می‌گیرند بلافاصله واحدهای ارتشی از این مواضع دفاع و آنها را حفظ کنند تا پاسداران فرصت بیشتری داشته باشند و همکاری و هماهنگی بیشتری بین پاسداران و بسیج و ارتش به وجود آید.

*****

از: اروند

شماره: 51-48-201

به: ف ل92

تاریخ: 27/7/1359

[فعالیت دشمن در داخل شهر]

 

 

نیروهای دشمن در داخل گمرک خرمشهر شدیداً فعالیت می‌نمایند و مشغول تهیه سنگر می‌باشند. ضمن وارد کردن تانک و نفربر، شهر خرمشهر و پایگاه دریایی را به شدت تهدید می‌نماید. تاکنون چندین بار از طریق نهاجا تقاضای بمباران گمرک را نموده ولی تاکنون هیچ‌گونه اقدامی نشده است و طبق اظهار افسر ناظر مقدم هوایی مقامات نهاجا بمباران شهر را موکول به تصویب مقامات حکومتی نموده‌اند و آنها نیز با این امر موافقت نکرده‌اند. لذا استدعا می‌شود تا گمرک به عنوان یک منطقه تدارکاتی نفوذی دشمن تبدیل نشده، اقدامات لازم در این مورد به عمل آورند. ضمناً مقرر فرمایید که هرچه سریع‌تر با فعال بودن ستاد عملیاتی مستقر در ماهشهر در این مورد از طریق نیرو اقدام گردد.

ف اروند

*****

از: ستاد عملیاتی اروند

شماره: 428-50-84-401-3

به: ف ل92 زرهی

توسط لشکر92 زرهی آگهی به سماجا و نداجا و نزاجا

    تاریخ: 27/7/1359

[آخرین وضعیت جبهه خرمشهر و آبادان]

 

 

1. با توجه به اینکه نیروهای خودی در خرمشهر از پشتیبانی توپخانه محروم هستند، دشمن تمام تلاش خود را برای تصرف شهر با استفاده از تانک، توپ و نفر پیاده به کار بسته و امروز شهر چند بار بین نیروهای طرفین دست به دست و تا لحظه تقدیم این گزارش با دادن تعداد زیادی شهید و وارد کردن تلفات سنگین به دشمن نیروهای ما موفق شدند، بیشتر ساختمان‌های شهر را از وجود نیروهای پیاده دشمن پاک کنند. ولی هنوز قسمتی از گمرک و یک‌چهارم شهر در تصرف آنهاست که در داخل منازل مسکونی مردم که خالی بوده است موضع گرفته‌اند. با اینکه نیروهای ما بسیار خسته و اغلب فرماندهان شهید شده‌اند، مع‌الوصف باز هم با شجاعت و تا آخرین فشنگ مقاومت می‌کنیم. اگر حداکثر تا فردا نیروی مورد تقاضا به کمک ما نرسد صادقانه بایست عرض کنم که بعضی از این همه پیروزی احتمالاً هدر خواهد رفت، زیرا کنترل و فرماندهی از بین رفته، کمبود مهمات، بسته شدن راه‌ها، موجود نبودن آب و برق، نبودن وسیله تخلیه مجروحین، عدم امکان جمع‌آوری اجساد، نبودن آب خنک و وسایل تدارکاتی، سخت نیروهای ما را متشنج نموده است.

2. در آبادان که نیروهای ما از پشتیبانی توپخانه برخوردار هستند با دادن چند شهید هجوم دشمن را سد کردند و هنوز موفق به رسیدن به ساختمان‌های شهر نشده اما گلوله‌باران مداوم برای تخریب روحیه مردم و نیروی خودی همچنان ادامه دارد.

3. برابر اطلاع ستاد، عملیات‌هایی که در ماهشهر تشکیل و فعال شده است، تنها امید ماست که این ستاد نیروها را در پشت جبهه سازمان داده و با یک هجوم برق‌آسا راه تدارکاتی ما را باز و نیروهای فرسوده را به عقب تخلیه و ما را از محاصره نجات داده، مجدداً یک حرکت تعرضی گرفته به یاری خدا دشمن را از خاک کشورمان بیرون کنیم. استدعا دارد این ستاد را فعال و مقرر فرمایید رهبری عملیات را به عهده گرفته هرچه زودتر اقدام کنند.

ف ستاد اروند

*****

از: ستاد اروند

         شماره: 143-36-01-302

به: ف ل 92 زرهی

تاریخ: 27/7/1359

[گردان165 از بین رفته]

 

 

برابر گزارش یگان165 90% وسایل و تجهیزات و پرسنل این گردان از بین رفته. در مورد واگذاری و یا تعویض این یگان اوامر مؤکدی صادر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید.

ستاد اروند

 

 

منبع: عملیات پدافندی اروند، سید یعقوب حسینی،1397، ایران سبز، تهران

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده