عملیات پدافندی اروند(17)
[آخرین وضعیت یگانهای لشکر92] برابر رمز شماره 2-48-201-24/7/59 لشکر92 زرهی آخرین وضعیت یگانها به شرح زیر است:

الف ـ ستاد عملیات جنوب در خرمشهر: نیروهای خودی پراکنده و دشمن خیابان طالقانی و جاده کمربندی گمرک دژ را در اختیار دارد.

ب ـ در آبادان دشمن در حوالی چهار کیلومتری موضع گرفته و روی شهر آبادان آتش گشوده است.

پ ـ تیپ1: هیچ تغییری نداشته است.

ث ـ تیپ3: دشمن روی دو محور یکی از شرق بستان و دیگری از محور حمیدیه به سمت ارتفاعات الله اکبر و پادگان حمید پیش می‌رود و در محلی به نام کوت، جاده سوسنگرد و حمیدیه را قطع کرده است. مراتب جهت استحضار و هرگونه اقدامات لازم به عرض می‌رسد.

ف ع منطقه دزفول ـ سرهنگ ملک‌نژاد

*****

از: قرارگاه تاکتیکی نزاجا در جنوب (دزفول)

شماره:

به: سماجا3 (مرکز فرماندهی)

آگهی ل92

تاریخ: 25/7/59

[درخواست پرسنل برای آبادان]

 

 

بازگشت به شماره 02-29-1701-501-24/7/59

1. فرمانده ل92، برای حمله به عناصر دشمن در آبادان پرسنل زیر را درخواست نموده است که دستور داده شد فردا صبح با هلی‌کوپتر به محل اعزام گردد.

– پرسنل خدمه تانک برای ده دستگاه، پرسنل راننده نفربر چرخدار برای پنج دستگاه.

– ضمناً دستور داده شد که علاوه بر آنها عناصر ضدتانک سه گردان پیاده فردا صبح اعزام شود.

2. فرمانده ل92، عناصری در حد یک گروه رزمی که با وسایل بالا تکمیل می‌شود تدارک دیده است.

3. با صلاحدید تیمسار فلاحی قرار شده است یک گروه رزمی متشکل از عناصر ضدتانک یک تیپ در ظرف فردا از دزفول به اهواز حرکت نماید.

ف نزاجا ـ سرتیپ ظهیرنژاد

*****

از: عملیات و اطلاعات نزاجا

شماره: 17290

به: ف ل92 و قرارگاه تاکتیکی نزاجا در جنوب

تاریخ: 24/7/1359

[اعزام گردان دژبان]

 

 

گردان دژبان به استعداد 180 نفر به سرپرستی سرگرد دژبان منوچهر سخاوت‌پور جهت برقراری کنترل عبور و مرور و جاده شادگان در ساعت 900 روز 24/7/59 به اهواز عزیمت نمود. دستور فرمایید رسیدن این گروهان فوق را به اهواز گزارش نمایند.

*****

از: قرارگاه تاکتیکی نزاجا در منطقه خوزستان

شماره: 7-3001

به: مسجد سلیمان، فرماندهی هوانیروز

آگهی ل92 زرهی

تاریخ: 25/7/1359

[تقدم پشتیبانی آتش هلی‌کوپتر به خرمشهر و آبادان و اهواز]

 

 

دستور دهید ظرف روز جاری حداکثر تقدم پشتیبانی آتش هلی‌کوپتر را در پشتیبانی عملیات لشکر92 زرهی در خرمشهر و آبادان و اهواز قرار دهند.

ف نزاجا ـ سرتیپ ظهیرنژاد

*****

از: ستاد عملیاتی لشکر92 زرهی

شماره: 13-48-201

به: ستاد اروند

تاریخ: 25/7/1359

[توپخانه‌ها در محاصره قرار نگیرند]

 

 

دستور دهید به هر طریقی که امکان دارد به توپخانه‌های مستقر در جاده ماهشهر ابلاغ نمایند که طوری تغییر مکان دهید که هم بتوانند یگان‌های آن ستاد را پشتیبانی نمایند و هم در محاصره قرار نگیرد. ضمناً آخرین وضعیت نیروهای خودی را گزارش نمایید.

ف ستاد عملیاتی ل92 ـ سرهنگ ستاد قاسمی‌نو

*****

از: اروند

شماره: 403-50-84-401

به: ف ل92

تاریخ: 25/7/1359

[آبادان محاصره است]

 

 

بازگشت به شماره 13-48-201-25/7/1359

استحضاراً اعلام می‌دارد توپخانه به علت محاصره بودن آبادان در اختیار من نیست. صد بار گفتم به فکر آنها باشید. اگر توپخانه هم مثل ما فراموش شده عرضی ندارم و الا سه روز است می‌گویم فرمانده بفرستید توپخانه را هدایت کند.

*****

از: ستاد اروند

شماره: 398-50-84-401-3

به: ف ل92 سماجا

    تاریخ: 24/7/1359

موضوع: آخرین وضعیت خرمشهر و آبادان

 

 

تا ساعت 2200 که با یک سخنرانی مهیج تمام نیروهای موجود را به طرف خرمشهر فرستاده‌ام. جنگ تن به تن ادامه دارد و با شدت دنبال می‌شود. نیروهای ما بدون زرهی خطوط دشمن را در هم شکسته‌اند و آنها را به عقب می‌رانند، ولی دشمن آنها را با توپخانه زیر آتش گرفته است. از میزان تلفات طرفین اطلاعی در دست نیست. آبادان و خرمشهر در محاصره دشمن قرار دارد و مردم آبادان خود را برای آفریدن حماسه‌ای دیگر آماده کردند. ولی اگر کمک فوری نرسد و بهترین یگان‌های زرهی منظم به این منطقه اعزام نگردد تمام زحمات مردم بر باد خواهد رفت و روح شهدا به ما نفرین خواهند فرستاد. با بی‌صبری منتظر اعزام یک واحد سنگین هستیم که از طریق ماهشهر اعزام شود و محاصره را درهم بشکنند. راه تدارکات را باز، دشمن را تا روی خطوط مرز به عقب رانده و نیروی در هم ریخته و فرسوده این دو شهر را تعویض و برای استراحت و قدردانی به پشت جبهه بفرستید.

ف ستاد عملیاتی اروند

*****

از: ستاد اروند

شماره: 7 سیار

به: ف ل92 زرهی

تاریخ: 24/71359

[تاریخ قضاوت خواهد کرد]

 

 

بازگشت به 32-48-201-24/7/1359

با اینکه بیمار هستم و حصبه گرفته‌ام پرسنل موجود را رهبری می‌کنم. تاریخ درباره شما قضاوت خواهد کرد و در شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت ضرب‌المثل خواهید بود. اطاعت می‌کنم من با بیماری منطقه را اداره می‌کنم تا شما راحت باشید و به گزارش یک فرمانده عملیات که در شرایطی حساس قبول مسئولیت کرده پوزخند بزنید.

ستاد اروند

*****

از: ستاد اروند

شماره: 6 سیار

به: ف ل92

تاریخ: 24/7/1359

[حقیقت تلخ است]

 

 

چون حقیقت تلخ است امیدوارم ناراحت شوید. زیرا آن نیروهای چریکی مورد نظر شما هم فرار کردند و شهر خالی از سکنه است و در هم کوبیده شد. بهتر بود به گزارشات به موقع ما توجه می‌کردید تا به این روز گرفتار نشویم، زیرا 5 بار دشمن را شکست دادیم و شما از موقعیت استفاده نکردید. مع‌الوصف مأیوس نیستم، ولی می‌دانم که از طرف شما هیچ اقدامی به عمل نخواهد آمد.

ف ستاد اروند

*****

از: اروند

شماره: 424-50-84-201/13

به: ف ل92

تاریخ: 25/7/1359

[وضعیت خرمشهر و آبادان]

 

 

بازگشت به شماره 44-48-201-25/7/1359

محل استقرار نیروهای دشمن:

الف ـ در خرمشهر دشمن در حاشیه خارج شهر و مناطق گمرک و غرب شط‌العرب مستقر می‌باشند.

ب ـ در آبادان دشمن در سه کیلومتری سه‌راه آبادان ـ اهواز ـ ماهشهر مستقر و در روی محور آبادان ـ اهواز تا سلیمانیه مستقر می‌باشد. سراسر خاک غربی شط‌العرب، دشمن مستقر می‌باشد.

2. محل استقرار نیروهای خودی در خرمشهر در داخل شهر مستقر است.

3. در آبادان نیروهای خودی در سه‌راه آبادان ـ اهواز ـ ماهشهر به طرف داخل شهر مستقر است و توپخانه نیروی خودی در فاصله 16 الی 20 کیلومتری جاده آبادان ـ ماهشهر مستقر است.

*****

از: مد اطلاعات عملیات نزاجا

شماره: 17410

به: قرارگاه تاکتیکی نزاجا در جنوب

تاریخ: 25/7/59

[دستور پشتیبانی هوایی]

 

 

با توجه به اینکه سه‌راهی آبادان و خرمشهر به شدت در محاصره و نفوذ قوای زرهی و مکانیزه دشمن می‌باشد و امکان دارد ستاد عملیات جنوب و ل92 نتواند به موقع از سورتی‌های واگذاری و پشتیبانی هوایی بهره‌مند گردند، لذا به نیروی هوایی دستور داده شد تا نسبت به انهدام مهاجم اقدام تا فشار دشمن کم شده تا ترتیب اعزام یگان کمکی داده شود. دستور فرمایید در جهت هدایت و استفاده از پشتیبانی اقدام لازم معمول نمایند.

از: عقاب ت2

شماره:

به: ابوذر

تاریخ:24/7/59

[احتمال حمله دشمن از دشت عباس]

 

 

بازگشت به امریه ابلاغی با توجه به اینکه حمله احتمالی ستون زرهی و مکانیزه دشمن از دشت عباس می‌باشد، عقاب با وجودیت فعلی احتیاج به تقویت یک رده دوم دارد. دستور فرمایید ناصر در رده دوم آمادگی تقویت عقاب را داشته باشد.

عقاب

 

منبع: عملیات پدافندی اروند، سید یعقوب حسینی،1397، ایران سبز، تهران

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده