دفـاع از خـرمشـهر(16)

سه گفتار از 34 روز دفاع و مقاومت در خرمشهر فصل اول خاطرات سرهنگ آزاده ابوالحسن ایزدجو از روزهای دفاع...

پیش به سوی جبهه ها!…(عکس)

پیش به سوی جبهه ها!

عملیات پدافندی اروند(17)

[آخرین وضعیت یگانهای لشکر92] برابر رمز شماره 2-48-201-24/7/59 لشکر92 زرهی آخرین وضعیت یگانها به شرح زیر است:...

حصرشکنان-10

ايران در مقطع حاكميت نظام پهلوي، محور راهبردي مقابله امريكا و شوروي در خليج فارس بود و در عرصهی رقابت...

فرماندهان صدام (5)

این جریان در سال 1994م زمانی که فرمانده لشکر زرهی مدینه منوره بودم بار دیگر تکرار شد. صدام دوباره میخواست...

از نوهد تا خرمشهر(17)

اولین اسرای عراقی بنا بر گزارش گروهانهای مستقر در دژها، عراقیها در تمام طول نوار مرزی سنگرهای انفرادی و سنگرهایی...

پژواکی از خاطره ها (10)

سرهنگ مخابرات محمد جواد انشائي در مرداد ماه سال 1312 در شهرستان فسا چشم به جهان گشود. تحصيلات ابتدايي و...