فرماندهان صدام (4)

مورای: به نظر میرسد ایرانیان از فروپاشی و شکست آشکار لشکر سوم عراق که به علت نبود فرماندهی و کنترل...

پژواکی از خاطره ها (9)

شادروان سرتيپ2 منوچهر امینيان در خرداد ماه سال 1316 در شهرستان فريمان چشم به جهان گشود. تحصيلات ابتدايي و متوسطه...

عملیات پدافندی اروند(16)

از: ستاد اروند شماره: 202-48-201 به: ل92 تاریخ: 23/7/1359 [عدم وجود نیروهای تثبیتکننده] بازگشت به شماره 101/48/201-23/7/59 1. جاده آبادان...

دفـاع از خـرمشـهر(15)

فصل اول خاطرات سرهنگ آزاده ابوالحسن ایزدجو از روزهای دفاع و سقوط خرمشهر پیدا شدن دانشجو کیومرث ژاله پس از...

اقتدار زرهی ارتش

حصرشکنان-9

29فروردین 1358 درست در همان روزهایی که گروهکها پیشنهاد انحلال ارتش را میدادند، امام راحل(ره) فرمودند: «ملت موظف است از...

از نوهد تا خرمشهر(16)

تخلیه خانههای سازمانی چهار دستگاه اتوبوس شرکت نفت و یک دستگاه اتوبوس گردان، جمعاً 5 دستگاه اتوبوس، آماده حرکت شده...