عملیات پدافندی اروند(13)

[پیشنهاد درباره جبهه خرمشهر و آبادان] عملیات تاکیتیکی نزاجا با توجه به وضع خوزستان پیشنهاد زیر را نموده است:...

دفـاع از خـرمشـهر(13)

سه گفتار از 34 روز دفاع و مقاومت در خرمشهر فصل اول خاطرات سرهنگ آزاده ابوالحسن ایزدجو از روزهای دفاع...

از نوهد تا خرمشهر(14)

جوّ – زمین – دشمن قبل از انتقال من به گردان دژ خرّمشهر ستوان زارعیان با درجه ستوان دومی در...

پژواکی از خاطره ها (7)

سرهنگ پياده علي اصغر اسلوبي در خرداد ماه سال 1320 در شهرستان اراك ديده به جهان گشود. تحصيلات ابتدائي و...

فرماندهان صدام (3)

لشکر سوم، از لشکرهای اصلی و موفق ما بود. شیتنه میدانست که دشمن قصد دارد از کارون عبور کند ولی...

حصرشکنان-7

رابطه ارتش و مردم پس از ورود امام خميني(ره) به ايران حضرت امام(ره) در مصاحبه با راديو كانادا درباره موقعيت...

مقاومت!…(عکس)

مقاومت!