عملیات پدافندی اروند(13)
از: ستاد عملیاتی منطقه دزفول شماره: 364/84/201 به: ف قرارگاه تاکتیکی نزاجا تاریخ: 20/7/59 [نجات نفرات گروه رزمی138 و 141] برابر گزارش گروه رزمی138 و 141 عدهای از گروههای مذکور به آن طرف رودخانه عزیمت نموده و با دشمن درگیر شدهاند. برای نجات آنها سریعاً دو فروند هلیکوپتر کبری تقاضا نموده است و ضمناً یادآور شدهاند که در صورتی که این مورد اقدامی نگردد همه کشته خواهند شد. از هوانیروز فوراً تقاضای اعزام هلیکوپتر گردید تا به محل اعزام گردد. مراتب جهت آگهی ف ع منطقه جنوب دزفول ـ سرهنگ ملکنژاد

گیرندگان:

 1. ف ل92 جهت آگهی و هرگونه اقدام لازم

2. ف گروه رزمی138 و 141 بازگشت به شماره 28/32/207/3-20/7/59 جهت آگهی

ضمناً چنانچه هلی‌کوپترها به موقع نرسیدند با استفاده از تاریکی شب نسبت به نجات پرسنل با تدبیر آن فرمانده و روشی که عبور کرده‌اند اقدام نمایند.

*****

خیلی محرمانه

از: ستاد اروند

شماره: 152-148-201

به: ف ل92 زرهی

تاریخ: 20-7-1359

موضوع: ]اجرای عملیات طرح‌ریزی شده[

 

 

این ستاد عملیاتی را در مورخه 19/7/59 طرح‌ریزی و به مورد اجرا گذارده بود که تا ساعت 0700 مورخه 20/7/59 می‌بایستی ادامه نماید. لیکن در ساعت 2333 روز 19/7/59 از لشکر ابلاغ گردید که یگان‌ها قبل از ساعت 0500 مورخه 20/7/59 عقب کشیده شوند و در نتیجه، عملیات طرح‌ریزی‌شده این ستاد ناتمام مانده در صورتی که عملیات هوایی در ساعت 0715مورخه 20/7/59 صورت می‌گرفت حتماً موفق می‌شدیم. برابر اطلاعات واصله استعداد دشمن که در نظر دارد عبور از رودخانه نماید یک تیپ می‌باشد که در حال حاضر طبق اطلاع نیرویی با استعداد یک گردان از آن عبور از رودخانه نموده است.

ف ستاد اروند

*****

از: اروند، سرهنگ ستاد حسن رضوی

شماره: 2 سیار

به: ف ل92 زرهی

تاریخ: 20/7/59

[نیاز به چند افسر]

 

 

به استحضار می‌رساند با تمام وجود، تاکنون هجوم نیروهای عراقی به شهرهای خرمشهر و آبادان دفع‌ شده و من به علت از هم گسیختگی گردان‌های موجود که اصلاً سروسامان ندارند و عدم اعزام یک یگان منظم تانک به این منطقه و فرسودگی پرسنل و اینکه من افسر ژاندارمری بوده و به فنون نظامی آشنایی کامل ندارم، استدعا می‌کنم ظرف امشب تعدادی افسر جهت اداره این منطقه اعزام نمایید. زیرا مسئله حیثیت کشور مطرح است و این یک تقاضای ساده است که قابل اجرا بوده و اگر به آن توجه نشود با این وضع من خرمشهر و آبادان را در خطر اشغال دشمن می‌بینم. امیدوارم موضوع را جدی تلقی کرده در اسرع وقت اقدام فرمایید.

اروند

*****

 

از: اروند

شماره: 4 سیار

به: ل92

آگهی توسط ل92 به مرکز فرماندهی ستاد ارتش ج.ا.ا

رونوشت دفتر امام خمینی

تاریخ: 20/7/59

[پیش‌بینی سقوط شهر]

 

     
 

آقای رشیدبان، آقای صفایی، آقای کیاوش وکلای مجلس شورای اسلامی فرمودند بی تعارف بگوییم شهر و مردم خرمشهر و آبادان و کلیه نیروهای مسلح در اثر نرسیدن نیروی پشتیبانی در حال از هم پاشیدن است و مردم عقیده دارند امروز یا فردا این دو شهر سقوط خواهد کرد. مسئولین باید مستقیماً جوابگو باشند.

اروند

*****

از: اروند

شماره: 3 سیار

به: ل92

آگهی توسط ل92 به مرکز فرماندهی ستاد ارتش

تاریخ: 21/7/59

[وضع جبهه خرمشهر]

 

 

وضع خرمشهر

1. امروز در تمام جبهه‌ها دشمن ما را مورد هجوم قرار داد. در محور اهواز ـ شادگان با کمک توپخانه و هواپیما و هوانیروز ستون‌های زرهی دشمن در هم کوبیده شده و ارتش عراق سرگردان گردید، ولی چون ما فقط هفت تانک سالم داریم برای انهدام کامل دشمن هیچ اقدامی نتوانستیم انجام دهیم. ناچاراً با نیروی پیاده وارد عمل شده‌ایم که ممکن است امشب تمام نیروی ما را از بین ببرند.

2. در محور اصلی خرمشهر ـ اهواز چهار تانک و حدود یکصد سرباز از گردان165 مستقر بودند که برای فشار دشمن عقب‌نشینی کرده و اکنون در شهر سرگردان و فرمانده آن سرگرد دانشور مفقودالاثر شد.

3. در محور خرمشهر ـ شلمچه با دادن بیش از سه شهید و 10 زخمی نیروی ما عقب آمده و در شهر هستند.

4. باقیمانده پرسنل دژ زیر آتش شدید بودند و به عقب آمده فرمانده آنان سرهنگ2 شاهان زخمی و بستری است.

5. گمرک خرمشهر زیر آتش شدید دشمن قرار گرفته و عده زیادی از پرسنل ما شهید و در حال سقوط است.

6. امروز بیش از ده بار شهر آبادان مورد هجوم هوایی قرار گرفته و خسارات بزرگی به بار آورده است.

*****

آنی

از: تهران، عملیات و اطلاعات نزاجا

شماره: 15834

به: ل92

تاریخ: 20/7/59

 

 

 

منبع: عملیات پدافندی اروند، سید یعقوب حسینی،1397، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده