عملیات پدافندی اروند(11)
آنی ـ حضوری از: ل92 اهواز شماره: 139/48/201 به: معاونت عملیات و اطلاعات آگهی به: قرارگاه تاکتیکی نزاجا در جنوب تاریخ: 19/7/59 [عبور دشمن از کارون و اسارت تعدادی زن و مرد] به استناد گزارش استانداری خوزستان نیروهای مهاجم عراقی از طریق رودخانه کارون در محل سلیمانیه از رودخانه عبور نمودهاند و تا داخل در حدود 300 نفر را به اسارت گرفتهاند که تعداد 64 نفر زن را آزاد و به محل اولی بازگردانده شدهاند. حدود 80 تانک از رودخانه عبور نموده در سنگرهایی که از طرف جاده کندهاند استفاده گردیده و توپخانه هوایی دشمن به سه قسمت تقسیم گردید.

یک قسمت به طرف اهواز یک قسمت به طرف آبادان و قسمت سوم به سمت ماهشهر روانه شده‌اند. توپخانه قسمت آبادان فعال و دو قسمت دیگر خاموشند. استانداری اعلام نموده در صورتی که امشب نیروهای مهاجم پاکسازی نشوند، شهرستان آبادان ـ خرمشهر ـ شادگان ـ دارخوین ـ ماهشهر سقوط خواهد کرد. مراتب استحضاراً به عرض می‌رسد.

ل92 اهواز

*****

آنی

از: معاونت عملیات اطلاعات نزاجا       شماره: 15774

به: قرارگاه تاکتیکی در منطقه تیپ2 دزفول

تاریخ: 20/7/59

[قصد دشمن از طریق جاده آبادان ـ ماهشهر]  

برابر اعلام سماجا:

1. برابر اطلاعات واصله، دشمن در نظر دارد از طریق جاده آبادان ـ بندر ماهشهر و از طریق شادگان، بندر امام خمینی و بندر ماهشهر را مورد تهدید قرار دهد.

2. دستور فرمایید با توجه به اهمیت اقتصادی بندر سریعاً نیروهای لازم جهت دفاع و حفظ بندر یادشده اعزام گردد.

ب) اعزام یک گروه مجهز به آرپی‌جی7 با هلی‌کوپتر به منطقه قبل از اعزام نیروهای اصلی توصیه می‌شود.

پ) حفاظت پل‌های مشرف به جزیره آبادان (آزادگان) و پل خرمشهر روی کامیون توصیه می‌شود.

معاونت عملیات و اطلاعات نزاجا

*****

 

از: معاونت عملیات و اطلاعات نزاجا                                آنی       شماره: 25762

به: قرارگاه تاکتیکی در منطقه تیپ2 دزفول

آگهی به: لشکر92 زرهی اهواز

تاریخ: 19/7/59

 

[تغییر موضع یگان‌های توپخانه] 

برابر اعلام سماجا نظر به اینکه نیروهایی که از دشمن از رودخانه کارون عبور می‌دهند جاده قدیم آبادان ـ اهواز و جاده آبادان ـ ماهشهر را تهدید خواهند کرد. سماجا پیشنهاد می‌نماید چنانچه نزاجا صلاح بداند یگان توپخانه مستقر در خسروآباد تغییر موضع داده به طوری که بتواند ضمن انجام مأموریت اصلی روی یگان‌هایی که از رودخانه عبور نموده‌اند در صورت شروع آتش، آتش بنمایند. نزاجا پیشنهاد می‌نماید ضمن تأیید اظهاریه سماجا در مورد تغییر مکان یگان مورد نظر، این یگان از جبهه آبادان خارج و در امتداد محور آبادان ـ ماهشهر اشغال موضع نموده یا در صورتی که محورهای آبادان ـ ماهشهر و آبادان ـ اهواز به وسیله دشمن بسته شد، این یگان مورد محاصره و احیاناً مواجه با اتمام مهمات نگردد.

معاونت عملیات و اطلاعات نزاجا

*****

آنی

از: ستاد عملیاتی منطقه دزفول

شماره: 368/84/201

به: ف قرارگاه تاکتیکی رده مقدم نزاجا

تاریخ: 20/7/59

[تأمین پهلوی چپ]      

برابر گزارش تیپ2 با وجودیکه بارها گزارش شده از لشکر2 یک دسته ضدتانک یا تانک در پهلوی چپ مستقر شود که جلو دور زدن دشمن گرفته شود تاکنون اقداماتی نشده است و یگان‌های مستقر در مواضع در سطحی نیستند که هم سرپل را حفظ کند و هم پهلوی چپ را. لذا چنانچه این جابجایی انجام نشود پهلوی چپ آسیب‌پذیر است. نیروی هوایی از تاریخ 15/7/59 پشتیبانی خود را به طور مطلق قطع نموده است. مراتب جهت استحضار به عرض می‌رسد.

ف ع منطقه دزفول ـ سرهنگ ملک‌نژاد

گیرندگان:

1. ف ل92 جهت آگهی و هرگونه اقدام لازم                      

2. ف تی 92 زرهی، فرمانده قرارگاه تاکتیکی نزاجا در دزفول   

*****

آنی

از:   شماره: 15912

به:   تاریخ:

[آخرین وضعیت] 

برابر اعلام نزاجا                                                                

1. جاده خرمشهر ـ اهواز از کیلومتر24 الی 46 در اختیار دشمن است.

2. در کیلومتر20 خرمشهر ـ اهواز دشمن مبادرت به زدن پل روی کارون نموده است و تعداد 15 دستگاه تانک و خودروهای خود را به طرف دیگر رودخانه منتقل نموده است و قریه مارد را که در 15 کیلومتری شمال جاده آبادان ـ ماهشهر می‌باشد تصرف کامل نموده و اکنون ضمن اینکه خمپاره‌اندازهای دشمن مرتباً حوالی پل بهمنشیر را می‌زند مشغول پیشروی به طرف پل بهمنشیر می‌باشد.

3. از سلیمانیه تعدادی از اسرای مرد را گرفته و زن‌ها را آزاد کرده‌اند.

4. تعداد نیروهای دشمن در شمال دارخوین و سلیمانیه رو به ازدیاد.

5. یک هواپیمای فانتوم را مورد هدف قرار داده و خلبان آن را که بیرون پریده بود دستگیر و به عقب جبهه تخلیه نموده‌اند.

تهران ـ نزاجا

*****

از: عملیات اطلاعات تهران

شماره: 15918

به: ف ل92 منطقه عملیات تاکتیکی نزاجا در جنوب    تاریخ: 20/7/59

[وضعیت دشمن و خودی در منطقه آبادان]     

برابر اعلام سماجا

1. جاده نفوذی به جزیره آبادان در اختیار دشمن ولی طبق خبر رسیده در ساعت 1200 روز 19/7/59 جاده آبادان و بندر امام خمینی هنوز باز بوده و با توجه به گسترش نیروهای دشمن به احتمال زیاد امشب بسته خواهد شد.

2. پانزده دستگاه تانک دشمن در منطقه نفوذ مشاهده شده است و حدود یک گردان تانک و یک گردان پیاده مکانیزه در شرق کارون گسترش یافته است.

3. تمام راه‌های سلیمانیه ـ مارد را گرفته‌اند.

4. شواهد نشان می‌دهد که هم‌اکنون دشمن مشغول تقویت مواضع خود در شرق کارون می‌باشد.

5. ضمناً موجودی آماد نیروهای نزاجا در آبادان و خرمشهر و حداکثر سه روز خواهد بود و مرکز آماد مهمات در بندر امام خمینی می‌باشد. در صورتی که راه اهواز در کنترل نیروهای دشمن قرار گیرد پشتیبانی غیرعملی خواهد بود.

6. دستور دهید: (الف) طرح لشکر به راه عمل متقابل چیست (ب) آیا 200 نفر دیروز به لشکر رسیده‌اند (پ) آیا پرسنلی که آموزش دراگون و آرپی‌جی7 را طی نموده‌اند به اهواز اعزام شده‌اند (ت) اگر نیاز به پرسنل دیگر نیز دارند امکان اعزام آنها از پرسنل دیگر می‌باشد. (ث) تنها راه حمله این است که پرسنل و هلی‌کوپتر هوانیروز می‌باشد.

عملیات و اطلاعات نزاجا

*****

از: تهران نزاجا

شماره: 15880

به: ل92 زرهی و قرارگاه تاکتیکی در دزفول

تاریخ: 20/7/59

[اعزام توپخانه]   

یک گروه توپخانه دو آتشبار130م‌م آماده نموده که به لشکر92 اعزام نماید. تیمسار فرمانده نیرو نظرشان این است که در دزفول مستقر شوند. نظریه سریع ابلاغ شود.

1. ل92 باقیمانده یگان کاتیوشا را از گروه22 خواستار گردید. با توجه به اینکه بار مبنای یگان مشهود است ولی محدودیت‌های مهمات هرگز برطرف نشده آیا این به اهواز اعزام شود یا نه؟

2. به استحضار می‌رساند که آتشبار130 از گروه33 آماده و منتظر قطار است که در دو روز آینده اعزام خواهد شد.

تهران نزاجا

*****

آنی

از: ل92 اهواز شماره: 38/48/101

به: قرارگاه تاکتیکی نزاجا در جنوب

تاریخ: 20/7/59

[اعزام دسته خمپاره‌انداز 120م‌م به خرمشهر] 

برابر هماهنگی با سرهنگ حسینی سریعاً یک دسته خمپاره‌انداز120م‌م با 50 نفر خدمه آرپی‌جی7 از طریق بندر ماهشهر به خرمشهر اعزام گردید.

ضمناً آرپی‌جی7 در لشکر موجود است.

ل92 اهواز

*****

خیلی فوری

از: م.ع.ت نزاجا        شماره: 601/3001

به: ل92 م ع دزفول

آگهی به ل21 حمزه ـ ل16   تاریخ: 2050-20/7/59

 

[وسائط شناور دشمن]    

دستور فرمایید با هماهنگی سپاهیان پاسدار و پرسنل داوطلب در نقاط مناسب ساحل رودخانه‌های کارون و کرخه گروه‌هایی حداقل سه نفره مجهز به آرپی‌جی7 گمارده تا به محض نزدیک شدن وسایط شناور دشمن، آن را هدف قرار دهند.

جانشین عملیات ـ سرهنگ حسینی

 

منبع: عملیات پدافندی اروند، سید یعقوب حسینی،1397، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده