عملیات پدافندی اروند(11)
از: ستاد اروند شماره: 313/50/84/401/3 به: لشکر92 زرهی تاریخ: 20/7/59 [درخواست نیروی کمکی برای خرمشهر و آبادان] 32 تانک دشمن از سلمانیه به طرف آبادان در حرکت است. چنانچه لشکر با نیروهای کمکی و پشتیبانی هوایی و هوانیروز اقدام ننماید شهر آبادان و خرمشهر با سقوط حتمی روبهرو خواهد بود. سرهنگ رضوی

تلفنگرام

شماره: 12-3001

به: فرمانده هوانیروز در منطقه دزفول

تاریخ: 18/7/59

[اجرای آتش با هلی‌کوپتر]

 

 

دستور فرمایید مواضع توپخانه دشمن که از ساعت 1400 آتش خود را روی شهر دزفول روانه کرده است با یک دیده‌بان مقدم توپخانه از گروه55 توپخانه شناسایی و مواضع را تعیین و در صورت امکان با هلی‌کوپترهای کبرا خنثی نمایید.

جانشین عملیات دزفول ـ سرهنگ ستاد حسینی

*****

از: قرارگاه تاکتیکی نزاجا (جنوب)

شماره: 8/3001

به: ف تیپ84

تاریخ: 18/7/59

[تیپ دفاع قطعی نماید]

 

 

برابر دستوراتی که دو روز پیش از این تاریخ داده‌ام، تیپ بایستی در دهلران دفاع قطعی نماید. دستور دهید فوراً نتیجه اجرای دستور را گزارش و موفقیت محلی خود را اطلاع دهید.

      سرتیپ ظهیرنژاد

از طرف: سرهنگ ستاد حسینی

*****

از: قرارگاه تاکتیکی نزاجا (جنوب)

شماره:

به: ل92

تاریخ:

[فشار شدید دشمن در خرمشهر]

 

 

طبق اطلاع واصله فشار دشمن در خرمشهر شدید است. دستور دهید پشتیبانی آتش مقدور به وسیله لشکر به عمل آید و با هماهنگی استانداری خوزستان از نیروهای مقاومت مردمی برای تقویت دفاعی شهر استفاده شود.

جانشین عملیات قرارگاه تاکتیکی نزاجا در جنوب

    سرهنگ ستاد حسینی

*****

 [پیام فرماندار آبادان]

گوینده پیام: سرهنگ بختیاری

گیرنده پیام: سرهنگ اصفهانی

ساعت 0845 روز 18/7/59

خلاصه پیام فرماندار آبادان

وضع آبادان و خرمشهر بسیار خراب است.

راه دارخوین نزدیک است به دست متجاوزین بیفتد.

کشته و زخمی زیاد و نیاز شدید به آمبولانس احساس می‌شود.

روحیه مردم خیلی قوی است.

نیاز به پشتیبانی شدید و قوی توپخانه است.

*****

آنی حضوری

از: نزاجا ـ عملیات

شماره: 20-6-08-201

به: قرارگاه عملیاتی جنوب، سماجا (مرکز فرماندهی)

تاریخ: 18/7/59

[وضع خرمشهر و اعزام آتشبار]

 

 

به عرض می‌رساند در کمیسیون مورخه 18/7/59 که برابر روش جاری در ستاد مشترک تشکیل گردید، به علت بحرانی بودن وضع خرمشهر تأکید گردید که هرچه سریع‌تر حداقل باید یک آتشبار توپخانه105م‌م با مهمات کافی از ل21 پیاده حمزه که در منطقه دزفول مستقر می‌باشد به خرمشهر اعزام گردد. در صورت تصویب تیمسار فرماندهی، این آتشبار در 19/7/59 به خرمشهر اعزام شود. در صورتی که به این آتشبار نیاز می‌باشد دو راهکار پیشنهاد می‌گردد.

الف) یک آتشبار از لشکر28 یا 77 پیاده برداشت شود و اعزام گردد.

ب) آتشبار از لشکر21 به خرمشهر اعزام شود. سپس از لشکرهای28 یا 77 جایگزین گردد.

راهکار «ب» به علت نیاز فوری خرمشهر به توپخانه ارجح به نظر می‌رسد. استدعا دارد اوامر عالی را تلفنی امر به ابلاغ فرمایید تا تأخیری ایجاد نگردد.

سرتیپ خزاعی

*****

از: نزاجا معاونت عملیات و اطلاعات

شماره: 23-6-08-201

به: سماجا (مرکز فرماندهی)

تاریخ: 19/7/59

[تابعیت یگان‌های نزاجا در خرمشهر]

 

 

پیرو شماره 22-6-08-201-19/7/59

نظر به اینکه تعدادی از یگان‌های نزاجا در خرمشهر مستقر می‌باشند خواهشمند است مقرر فرمایید به طور صریح اعلام دارند که یگان‌های مذکور در زیر امر کدامیک از قرارگاه‌ها در خرمشهر باید قرار بگیرند.

ف نزاجا ـ سرتیپ ظهیرنژاد

*****

آنی

از: معاونت عملیات و اطلاعات نزاجا

شماره: 15780

به: قرارگاه تاکتیکی در تیپ2 دزفول

تاریخ: 19/7/59

[اعزام پرسنل کمکی از اصفهان به اهواز]

 

 

پیرو شماره 15698-19/7/59 43

پرسنل منظورشده در شماره پیروی در ساعت 0930 مورخه 20/07 جاری از اصفهان به اهواز اعزام خواهند شد. دستور فرمایید پیش‌بینی‌های لازم را بنمایند. پرسنل هوانیروز آمادگی دارند که در ساعت 0830 روز 20/7/59 از تهران به اصفهان حرکت که در معیت پرسنل موجود در اصفهان به اهواز عزیمت نمایند. لذا خواهشمند است دستور فرمایید دو فروند هواپیمای سی130 یک فروند در ساعت 0730 در فرودگاه مهرآباد جنوبی آماده تا از مسیر تهران ـ اصفهان به اهواز اعزام کنند. ضمناً گد اصفهان تعدادی از پرسنل موجود را ترابری خواهند نمود.

فروند دوم در ساعت 0830 در اصفهان آماده باشند تا بقیه پرسنل باقیمانده فروند یکم را به اهواز ترابری نمایند.

معاونت عملیات و اطلاعات نزاجا

گیرنده: سماجا3

*****

 

 

از: تهران نزاجا                                                                       آنی

شماره: 15534

به: قرارگاه تاکتیکی نزاجا در جنوب

تاریخ: 18/7/59

[درخواست اعزام نیروی کمکی]

 

 

گزارش ستاد اروند نیروهای خودی در حوالی توربند در محور شلمچه ـ خرمشهر مستقر و با دشمن درگیر می‌باشند که با آتش پشتیبانی دشمن سد گردیده است. ستاد مزبور به منظور تقویت نیروهای خودی تقاضا دارد در صورت امکان یک گردان زرهی و دو گردان پیاده مکانیزه و یک گردان توپخانه به منطقه خرمشهر اعزام گردد. ل92 در مورد درخواست یگان با ستاد موقت عملیات جنوب مکاتبه نمایند.

ف نزاجا

پاسخ داده شده، اعزام نیرو مورد نیاز می‌باشد.

***

آنی

از: تهران

شماره: 15698

به: قرارگاه تاکتیکی نزاجا در تیپ2 دزفول

تاریخ: 19/7/59

[اعزام پرسنل داوطلب هوانیروز]

 

 

تعداد 200 نفر پرسنل داوطلب هوانیروز در روز جاری به وسیله دو فروند هواپیمای سی130 از اصفهان به اهواز اعزام خواهند شد. این پرسنل باید در اختیار سرگرد شریف‌النسب قرار گرفته تا هلی‌برد زدن نامبردگان در پشت ستون پیاده شده و عملیات را هدایت نماید. لشکر حق برداشت این پرسنل را نخواهد داشت و باید نهایت همکاری با عناصر مورد بحث به عمل آید.

ف نزاجا

گیرنده: سماجا3، جهت استحضار و واگذاری دو فروند هواپیمای سی130 و صدور دستورات لازم به سرگرد شریف‌النسب.

*****

از: نزاجا معاونت عملیات و اطلاعات

شماره: 25-6-08-201

به: فرماندهی لشکر77

آگهی: سماجا ـ قرارگاه تاکتیکی جنوب ل92

تاریخ: 19/7/59

[اعزام آتشبار105م‌م به اهواز]

 

 

پیرو رمز 22-6-08-203-19/7/59

دستور فرمایید با توجه به هماهنگی‌های لازم انجام شده آتشبار 105م‌م را سریعاً در ظرف روز جاری با هواپیمای سی130 از طریق نیروی هوایی در اختیار گذاشته خواهد شد، به اهواز در خوزستان اعزام نموده و مورد بهره‌برداری قرار گیرد نتیجه و ساعت حرکت گزارش گردد.

ف نزاجا ـ سرتیپ ظهیرنژاد

*****

از: سماجا

شماره: 2180-02-29-171

به: نزاجا

       تاریخ: 19/7/59

[اعزام آتشبار از لشکر77 به خرمشهر]

 

 

      1. به منظور پشتیبانی عملیاتی یگان‌ها در خرمشهر در شورای ستادی مورخه 19/7/59 که در حضور فرماندهی نیروهای مسلح و با شرکت جانشین ف نزاجا تشکیل شد، تصمیم گرفته شد که یک آتشبار 6 توپه از لشکر77 مشهد در ظرف شب جاری اعزام گردد.

2. دستور فرمایید در ظرف شب جاری آتشبار مزبور به خرمشهر عزیمت و با همکاری نهاجا ترتیب حمل آتشبار داده شود.

ج سماجا ـ سرتیپ فلاحی

از طرف: سرهنگ صفاپور

*****

از: نزاجا (عملیات)

شماره: 2957

به: ل92 اهواز

تاریخ: 19/7/59

[حرکت آتشبار105م‌م به اهواز]

 

 

یک آتشبار توپخانه با خودرو بار مبنای مربوطه با سه فروند هواپیمای سی130 از ساعت 0115 روز 20/7/59 جاری الی ساعت 3 روز جاری از مشهد به اهواز حرکت نمودند.

سرهنگ صانعی‌فرد

*****

از: ل92 زرهی (ر2)

شماره: 13/3001

به: ستاد عملیات مقدم (اطلاعات)

تاریخ: 19/7/59

[عبور دشمن از دارخوین به شرق کارون]

ساعت: 1020

 

در ساعت 0920 روز جاری اطلاع حاصل شد که نیروی دشمن از ساحل غربی کارون در محل دارخوین به طرف ساحل شرقی کارون عبور کرده و هم‌اکنون در دو طرف جاده اهواز ـ آبادان در حال حرکت به سمت آبادان می‌باشد. مراتب جهت اطلاع اقدام می‌گردد.

ف ل92 زرهی ـ سرهنگ قاسمی

*****

از: م ع ت نزاجا (عملیات)                                خیلی فوری

شماره: 12-2001

به: ف ل 21 پ

تاریخ: 19/7/59

[قصد حمله دشمن به پل کرخه]

 

 

با توجه به فعالیت‌های اخیر دشمن در منطقه دزفول احتمالاً قصد حمله به پل کرخه را دارد. اقدامات زیر را انجام و نتیجه را گزارش نمایند.

1. طرح پاتک به منطقه سرپل را تهیه در صورت تک دشمن بدون فوت وقت اجرا گردد.

2. طرح پدافندی در شرق رودخانه کرخه و محور شوش ـ اندیمشک را تهیه و یگان‌ها به نحوی گسترش یابند که به محض احساس تهدید جدی مواضع پدافند را بدون کسب دستور از قرارگاه تاکتیکی اشغال نمایند.

3. مأموریت آمادگی عملیاتی برای خنثی کردن تک احتمالی دشمن در پای پل کرخه به عهده آن لشکر محول پیش‌بینی‌های لازم برای عکس‌العمل سریع معمول گردد.

سرهنگ ستاد حسینی

*****

خیلی فوری

از: تهران

شماره: 15778

به: قرارگاه تاکتیکی در دزفول

تاریخ: 19/7/59

[عبور دشمن از کارون و اشغال جاده آبادان]

 

 

برابر اعلام سماجا:

1. به استناد اعلام نزاجا مستند به اطلاعات واصله، نیروهای دشمن از نزدیکی روستای سلیمانیه عبور نموده و جاده آبادان را اشغال نموده و کلیه وسایل نقلیه در جاده خرمشهر را گروگان می‌گیرند و شهر خرمشهر و آبادان از طرف دشمن زیر گلوله دشمن قرار گرفته است و احتمالات بعدی برای حرکت به طرف جاده بندر ماهشهر و شهرستان شادگان خواهد بود.

2. برابر اعلام نهاجا دشمن ناحیه شادگان را به تصرف درآورده، به سمت بندر امام خمینی در حال حرکت است. مراتب جهت آگهی و اقدام لازم اعلام می‌گردد.

تهران

*****

از: قرارگاه تاکتیکی نزاجا در منطقه خوزستان

شماره: 41-3001

به: ف لشکر92 زرهی

تاریخ: 20/7/59

[تشکیل دسته‌های ضدتانک]

 

 

دستور فرمایید با استفاده از پرسنل آموزش‌دیده دراگون که در تاریخ 20/7/59 اعزام گردیده‌اند، دسته‌های ضدتانک گردان‌های پیاده مکانیزه را تکمیل و یا به صورت تیمی مورد استفاده قرار دهند. چنانچه کمبود موشک دراگون وجود دارد، تلگرافی از تهران درخواست نمایند.

سرهنگ ستاد حسینی

*****

خیلی فوری

از: م.ع.ت نزاجا (دزفول)

شماره: 39/3001

به: ف تی58 پ

تاریخ: 20/7/59

[تصرف شمال عین‌خوش بنا به دستور]

 

 

آماده باشید به محض ابلاغ دستور در محور آبدانان، مورموری، عین‌خوش حرکت نموده و به محض وصول به مواضع دشمن در دشت عباس را از جناح چپ زیر آتش بگیرید و بنا به دستور هماهنگ باشید. یگان‌های نزاجا که از عناصر لشکر21 پیاده خواهند بود به موضع عین‌خوش تک نمایند و ارتفاعات شمال موضع عین‌خوش در غرب رودخانه چیخواب را تصرف و تأمین نمایند.

سرهنگ ستاد حسینی

*****

از: گروه رزمی تی37                                                     آنی

شماره: 28/03/701

به: ف ستاد عملیاتی

تاریخ: 20/7/59

[وضعیت گروه رزمی تیپ37]

 

 

موضع این گروه کاملاً کشف شده است و به علت موقعیت زمین هیچ‌گونه تغییری موضع امکان‌پذیر نیست. تلفات و ضایعات روزانه بی‌نهایت سنگین است، باقیمانده پرسنل به طور کلی روحیه خود را از دست داده‌اند و انتظار هیچ‌گونه کارآیی از آنها نمی‌رود اگر فکری به حال این گروه نشود در ظرف 24 ساعت یا حداکثر 48 ساعت دیگر آثاری از این گروه باقی نخواهد بود. مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به عرض می‌رسد.

ف گروه رزمی تی37 سرگرد اسدزاده

 

 

منبع: عملیات پدافندی اروند، سید یعقوب حسینی،1397، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده