پرسش و پاسخ هفته
نقش نیروی هوایی را در عملیاتهای بزرگ مانند فتحالمبین و بیتالمقدس بیان کنید. پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به این پرسش ارائه شده است، آیا شما بازدید کنندۀ عزیز به ویژه محققین و پژوهشگران و پیشکسوتان گرانقدر عرصۀ دفاع مقدس این پاسخ را تأیید می کنید؟ یا شاید نظر تکمیلی یا نظر دیگری دارید، در هر صورت خوشحال می شویم اگر نظر خود را در ذیل همین مطلب درج نمائید تا برای استفادۀ دیگران منتشر نمائیم.

اگرچه نمی‌توان نیروی هوایی را به یک منطقه خاص محدود کرد، چرا که در زمانی که این عملیات‌ها در جریان بوده است، نیروی هوایی هم‌زمان علاوه بر پاسداری از آسمان کشور در عملیات‌های آفندی انحرافی، نیروی هوایی دشمن را مشغول نموده تا نتواند تلاش خود را در منطقه عملیات متمرکز نماید. به این ترتیب علاوه بر مأموریت پوشش هوایی، گشت‌زنی، اسکرامبل و پشتیبانی نزدیک هوایی از عملیات‌های مذکور، شناسایی و ترابری هوایی، برخی از مأموریت‌های خاص را هم می‌توان نام برد.

ازجمله در عملیات بیت‌المقدس عراقی‌ها چنین اندیشیده بودند که اگر نیروهای ایرانی از شلمچه وارد خرمشهر شوند، به محاصره درخواهند آمد. به همین خاطر بر روی اروندرود پلی احداث نمودند که در صورت تحقق این امر از آن طریق نیروهای خود را پشتیبانی کنند. این پل توسط هواپیمای آر.اف.4 در آستانه محاصره خرمشهر شناسایی گردید و شادروان خلبان محمود اسکندری به اتفاق امیراکبر زمانی این پل را منهدم کردند و بدین وسیله حلقه محاصره خرمشهر کامل شد، بسیاری از عراقی‌ها که بر روی این پل بودند به رودخانه سقوط کرده و راه دشمن از این مسیر قطع شد و این عملیات، یعنی انهدام پل از هوا در شمار مأموریت‌های نادر جنگی در دنیاست.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده