معرفی کتاب
کتاب «روز دهم» از جمله کتاب هایی است که توسط هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، به زیور طبع آراسته شده است. محتوای این کتاب درباره خاطرات و بخشی از حقایق نبردهای ایران و عراق در هشت ماه نخستین جنگ در منطقه سرپل ذهاب میباشد. در قسمت پیشگفتار آمده است: «کتابی که پیش رو دارید، بازگویی گوشهای از حقایق و ناگفتههای اتفاق افتاد در هشت ماهه اول جنگ تحمیلی عراق و ایران در منطقه غرب کشور، بویژه در محدوده شهرستان سرپل ذهاب و قصر شیرین امروزی میباشد. در سالهای اخیر با دسترسی به اسناد و مدارکی که در قسمت منابع کتاب به آنها اشاره کردهام، خاطرات نوشته شده خود را غنیتر و مستدلتر و آماده چاپ نمودهام......»

کتاب «روز دهم» به تألیف سرتیپ دوم ستاد یدالله افشین، بررسی اولیه و نهایی سرتیپ ستاد ناصر آراسته و سرتیپ ستاد سید حسام هاشمی، و همکاری سرتیپ دوم ستاد نجاتعلی صادقی گویا به رشته تحریر درآمده است.

این کتاب در 148 صفحه و شمارگان 1000 جلد، توسط انتشارات ایران سبز در سال 1398، و بهای شانزده هزار تومان انتشار یافته است.

 

علاقه مندان می توانند از طریق تماس با مرکز پخش با شماره تلفن22488756 و یا نمابر22488650 و یا صندوق پستی19575-554 کتاب را تهیه نمایند.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده