شیران پیر!!…(عکس)

شیران پیر!!

دفـاع از خـرمشـهر(7)

سه گفتار از 34 روز دفاع و مقاومت در خرمشهر فصل اول خاطرات سرهنگ آزاده ابوالحسن ایزدجو از روزهای دفاع...

تیپ37 در عملیات بیت المقدس(26 و پایانی)

مرحله چهارم و پنجم عمليات بيتالمقدس روند مرحله چهارم عمليات روزهاي آخر ارديبهشت ماه 1361، قرارگاه كربلا مصمم شد تا...

پرسش و پاسخ هفته

نقش نیروی هوایی را در عملیاتهای بزرگ مانند فتحالمبین و بیتالمقدس بیان کنید. پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از...

عملیات پدافندی اروند(7)

پیامها و دستورات از: لشکر92 زرهی رکن سوم شماره: 1629-48-201 به: ستاد عملیاتی اروند تاریخ:11/6/59 موضوع: واگذاری وسایل دستور فرمایید...

از نوهد تا خرمشهر(7)

ورود به اهواز، لشکر92 زرهی در تاریخ 20/3/58 سوار قطار تهران – اهواز و عازم اهواز گشتم. بعد از پیاده...

معرفی کتاب

کتاب «وز شمار خِرَد هزاران بیش» از جمله کتاب هایی است که توسط هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد...

معرفی کتاب

کتاب «روز دهم» از جمله کتاب هایی است که توسط هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، به زیور...