چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا!
دیدار اسرای عراقی با خانواده هایشان در ایران که در طول جنگ و اسارت بارها اتفاق افتاد.
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده