عملیات پدافندی اروند(6)
دستورالعمل تشکیل فرماندهی اروند پیرو امریه ابلاغی از فرماندهی نیروهای مسلح، به فرماندهی نیروی زمینی در مورخه 20/7/59 1- کلیات نظر به اشغال بخش غربی خرمشهر و محاصره آبادان و اروندرود مأموریت پس گرفتن خرمشهر، شکستن محاصره آبادان، پاکسازی منطقه از عناصر ضدانقلاب داخلی و خارجی در مرزهای کشور در منطقه و سایر مسئولیتهای سرزمینی در منطقه، به فرماندهی جدید که از طریق نیروی زمینی در تابعیت فرماندهی نیروهای مسلح خواهد بود، واگذار میگردد.

2- منطقه واگذاری

خط مرزی از فاو تا کیلومتر25 ـ سلیمانیه ـ شادگان ـ بندر ماهشهر و بندر امام خمینی داخل و خط مرزی دربرگیرنده آب‌های ساحلی تا فاو

3- سازمان

برای انجام مأموریت به پیوست مراجعه شود.

4- مسئولیت‌ها

فرماندهی اروند از طریق نیروی زمینی در تابعیت فرماندهی نیروهای مسلح بوده و با نیروی دریایی و هوایی برابر روابط یگان‌های هم‌جوار عمل خواهد کرد.

5- پشتیبانی لجستیکی

الف ـ عناصر نیروی زمینی و تکاوران دریایی، به وسیله نیروی مربوطه، سپاه پاسداران و سایر نیروهای جنگ‌های نامنظم از طریق سازمان‌های مربوطه پشتیبانی خواهند شد.

ب ـ نیروی زمینی تقدم پشتیبانی‌های لجستیکی را به فرماندهی اروند اختصاص خواهد داد.

6ـ دوره عمل فرماندهی

تا انجام مأموریت‌های واگذاری به فرماندهی اروند، در منطقه عمل مربوطه خواهد بود.

7ـ فرماندهی اروند

فرماندهی اروند با سرکار سرهنگ پیاده حسنعلی فروزان، فرمانده ژاندارمری کشور جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

8ـ تاریخ تصویب

این دستورالعمل، رسمیت فرماندهی اروند اعلام و دستور عملیاتی اروند که از 27/7/59 تا تاریخ تصویب این فرماندهی رسمیت داشته است، از همین تاریخ ملغی می‌گردد.

9ـ دستورات تکمیلی

دستورات تکمیلی متعاقباً اعلام، مشکلات و ناآرامی‌ها را گزارش نماید.

فرمانده نیروهای مسلح کشور جمهوری اسلامی ایران

ابوالحسن بنی ‌صدر

اصل به امضاء فرمانده نیروهای مسلح رسیده، این نسخه معتبر است

جانشین ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ فلاحی

گیرندگان

1ـ ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران (مرکز فرماندهی)، نسخه 2 شامل 2 برگ دستورالعمل تشکیل فرماندهی اروند و یک برگ فهرست سازمان برای انجام مأموریت

2ـ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران (معاونت عملیات و اطلاعات) نسخه سوم شامل دو برگ دستورالعمل تشکیل فرماندهی اروند و یک برگ فهرست سازمان برای انجام مأموریت

3ـ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران (قرارگاه مقدم نزاجا) نسخه چهارم شامل دو برگ دستورالعمل تشکیل فرماندهی اروند

4ـ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران (معاونت عملیات) نسخه پنجم شامل دو برگ دستورالعمل تشکیل فرماندهی اروند

5ـ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (معاونت عملیات) نسخه ششم شامل دو برگ دستورالعمل تشکیل فرماندهی اروند و یک برگ فهرست سازمان برای انجام مأموریت

6ـ ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران (رکن سوم عملیات) نسخه هفتم شامل دو برگ دستورالعمل تشکیل فرماندهی اروند و یک برگ فهرست سازمان برای انجام مأموریت

7ـ فرماندهی اروند (سرکار سرهنگ حسنعلی فروزان) نسخه هفتم شامل دو برگ دستورالعمل تشکیل فرماندهی اروند و یک برگ فهرست سازمان برای انجام مأموریت

 

 

پیوست دستورالعمل تشکیل فرماندهی اروند

سازمان برای انجام مأموریت

1. یک ستاد از ستاد مشترک در کنترل عملیاتی

2. یک ستاد از نیروی زمینی در کنترل عملیاتی

3. یک قرارگاه تیپ با سه گردان پیاده و دو آتشبار توپخانه105 و یک گرهان و یک فرماندهی پشتیبانی با یگان‌های سازمانی مربوطه و عناصری از گردان مهندسی و یک گروهان جلویی مخابرات از لشکر77 پیاده و یک گردان پیاده از لشکر21 در کنترل عملیاتی

4. قرارگاه تیپ2 لشکر92 زرهی با یک گردان پیاده مکانیزه و دو گردان تانک از لشکر92 زرهی (این تیپ پس از انجام مأموریت شکستن محاصره آبادان از کنترل عملیاتی فرماندهی اروند رها شده و در تابعیت لشکر مربوطه قرار می‌گیرد.)

5. گردان‌های دژ و 192 پیاده مکانیزه و 232 تانک لشکر92 زرهی پس از ترمیم مجدداً در کنترل عملیاتی فرماندهی اروند قرار می‌گیرد.

6. یک گردان توپخانه130م‌م و یک آتشبار کاتیوشا و سایر توپخانه‌های موجود و مستقر در منطقه در کنترل عملیاتی

7. عناصر لازم از تیپ‌های نوهد، بازجویی، تفسیر عکس، ترتیب نیرو در کنترل عملیاتی

8. تکاوران دریایی در کنترل عملیاتی

9. کلیه عناصر پاسدار انقلاب، شهربانی، نیروهای بسیج و جهاد و سایر، جنگ‌های نامنظم مستقر در منطقه در کنترل عملیاتی و عناصر ژاندارمری مستقر در منطقه زیر امر هستند.

10. عناصر هوانیروز متناسب با انجام مأموریت و متناسب با امکانات هوانیروز در پشتیبانی فرماندهی اروند.

تشویق و تنبیه کلیه پرسنل تحت کنترل عملیاتی با فرماندهی اروند خواهد بود.

11. نیروهای هوایی و دریایی منهای تکاوران در پشتیبانی فرماندهی اروند

 

 

نسخه 1 از 9 نسخه

ستاد عملیاتی اروند

ماهشهر

23 آبان‌ماه 1359

ع الف 66

دستور عملیاتی شماره3

مدرک: نقشه 1:250000 ماهشهر ـ آبادان

 سازمان رزمی

فرماندهی عملیات آبادان و خرمشهر

ـ ستاد عملیاتی اروند

ـ قرارگاه و گروهان قرارگاه تیپ2 ل77 پیاده

ـ گردان129 پیاده ل77 پیاده

ـ گردان136 پیاده ل77 پیاده

ـ گردان153 پیاده ل77 پیاده

ـ گروهان مهندسی ل77 پیاده

توپخانه شامل

ـ گردان105م‌م توپخانه از ل77

ـ آتشبار130م‌م توپخانه از گروه22 توپخانه

ـ آتشبار کاتیوشا از گروه22 توپخانه

ـ آتشبار23م‌م دفاع هوایی از گروه44 توپخانه

ـ دو رسد 23م‌م دفاع هوایی از ل21 پیاده

ـ هنگ ژاندارمری آبادان

ـ گارد ساحلی ژاندارمری

ـ دو گروهان ژاندارمری اعزامی از اصفهان

ـ تکاوران دریایی با استعداد 120 نفر

ـ سپاه پاسداران به استعداد تقریبی 800 نفر

ـ نیروهای مردمی با استعداد تقریبی 2000 نفر

ـ نیروهای اعزامی از نجف‌آباد با استعداد 300 نفر

گروه رزمی246

ـ گردان246 تانک (منها) ل77 پیاده

ـ گردان144 پیاده (منها) ل21 پیاده

ـ آتشبار105م‌م توپخانه ک‌م از ل77 پیاده

ـ آتشبار130م‌م توپخانه (ع‌گ‌ت) از گروه55

ـ دو رسد توپخانه 23م‌م دفاع هوایی از گروه22 

ـ تیم مهندسی از مهندسی ژاندارمری

ـ سپاهیان پاسدار با استعداد تقریبی 200 نفر

گروه رزمی202

ـ گردان201 امداد ژاندارمری

ـ گردان202 امداد ژاندارمری

ـ گروهان تانک چیفتن

ـ آتشبار بهرام گردان 242 توپخانه130م‌م (ک.م) از گروه33 توپخانه

ـ تیم مهندسی از مهندسی ژاندارمری

فرمانده عملیات نامنظم

ـ گروهان ژاندارمری شادگان

ـ گروهان ژاندارمری اعزامی از شیراز

ـ گروهان ژاندارمری اعزامی از بندر لنگه

ـ عشایر و نیروهای مردمی و پاسدار به استعداد 190 نفر

گروه22 توپخانه

ـ ارکان و آتشبار ارکان گروه22 توپخانه

ـ گردان341 (ـ) توپخانه130م‌م گروه22 توپخانه

ـ آتشبار120م‌م گروه55 توپخانه

ـ آتشبار یکم گردان کاتیوشا گد362 گروه11 توپخانه

ـ سه دسته دفاع هوایی از ل77 و ل21 و گروه11 توپخانه

سایر یگان‌های اروند

ـ قرارگاه‌ها و گروهان قرارگاه اروند شامل

ـ گروهان ژاندارمری ماهشهر

ـ یگان انتظامات

ـ پلیس‌راه ماهشهر

ـ گروه هوانیروز

ـ ایستگاه دریایی بندر امام خمینی شامل (هاورکرافت‌ها و هلی‌کوپترها)

ـ ترمینال نظامی

1. وضعیت

الف: دشمن (پیوست الف اطلاعات)

ب: خودی:

(1) ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب و جنوب و جنوب‌غربی کشور دفاع نموده و آماده می‌شود که به منظور انهدام نیروهای دشمن و تأمین خط مرزی عملیات تهاجمی متقابل را اجرا نمایند.

(2) لشکر92 زرهی در شمال (سمت راست) دفاع نموده و آماده اجرای عملیات تعرضی می‌گردد.

(3) نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی بر حسب نیاز، عملیات اروند را پشتیبانی می‌نماید.

(4) گروه هوانیروز یگان‌های عملیاتی اروند روزانه به طور متوسط با 34 سورتی پشتیبانی می‌نماید.

پ: زیر امر و جداشده: سازمان رزمی

2. مأموریت

فرماندهی عملیات اروند در منطقه دفاع می‌نماید و آماده می‌شود با اجرای عملیات تعرضی منطقه استحفاظی موقت را از وجود عناصر دشمن پاک نموده و خط مرز را از کیلومتر 25 تا دهانه فاو تأمین نماید.

3. اجرا

الف ـ تدبیر عملیات (پیوست ب کالک عملیات)

(1) مانور: این عملیات در دو مرحله به شرح زیر انجام می‌گردد:

(الف) مرحله یکم: دفاع در منطقه و اجرای عملیات ایذائی به منظور فرسوده کردن و به ستوه آوردن دشمن.

(ب) مرحله دوم: اجرای تعرضی متقابل به منظور انهدام نیروهای دشمن و تأمین خط مرزی.

(2) آتش:

(الف) در مرحله یکم کلیه آتش‌ها به منظور انهدام نیروهای متجاوز در منطقه عملیات اجرا خواهد شد. تقدم کلیه آتش در این مرحله با فرمانده عملیات آبادان

(ب) پیوست ب طرح آتش پشتیبانی

ت: فرماندهی عملیات آبادان

(1) در منطقه دفاع نموده و با اجرای عملیات ایذائی سازمان دشمن را متلاشی نمائید.

(2) مواضع سدکننده الف را تهیه و اشغال نمایید.

(3) با اعزام گشتی شناسایی و برقراری عناصر تأمین خود را با دشمن حفظ نمائید.

(4) آماده باشید عملیاتی تعرضی را بنا به دستور اجرا نمایید.

ث: گروه رزمی246

(1) مواضع دفاعی را بین دارخوین و سلمانیه و تهیه و اشغال نمائید.

(2) با اعزام گشتی شناسایی و رزمی و برقراری عناصر تأمین، تماس با دشمن را حفظ کنید.

(3) مواضع دفاعی جدید را در جلو تهیه و بنا به دستور اشغال نمائید.

(4) آماده باشید عملیات تعرضی را بنا به دستور اجرا کنید.

(5) احتیاط خود را بنا به دستور این قرارگاه به کار ببرند.

ج: گروه رزمی202

(1) مواضع دفاعی را در جلو مواضع قبلی اشغال نمائید.

(2) با اعزام گشتی شناسایی و رزمی و برقراری عناصر تأمین تماس را با دشمن حفظ کنید.

(3) آماده باشید گردان201 را بنا به دستور از زیر امر خارج کنید.

(4) مواضع دفاعی جدید را در جلو تهیه و بنا به دستور اشغال نمایند.

(5) آماده باشید عملیات آفندی را بنا به دستور اجرا کنید.

چ: فرماندهی عملیات نامنظم

(1) منطقه واگذاری را با اجرای عملیات گشتی و گماردن پست‌های دیده‌بانی و استراق سمع پوشش نمائید.

(2) گروه‌های ضربت را سازمان دهید.

(3) با اجرای کمین و دستبرد به یگان‌ها و ستون‌های دشمن، آنها را متلاشی نمائید.

(4) جناح راست فرماندهی عملیات اروند (ساحل غربی کارون) را از رحمانی جدید تا محمدیه حفاظت نمائید.

(5) با اعزام گشتی شناسایی و رزمی و برقراری عناصر تأمین، تماس را با دشمن حفظ نمائید.

(6) آماده باشید عملیات پدافندی را بنا به دستور اجرا کنید.

ح: گروه22 توپخانه

(1) توپخانه صحرائی: آتشبار105 م‌م توپخانه (ک‌م) گروه رزمی246، آتشبار دوم 130م‌م گردان343 گروه توپخانه (ک‌م) گروه رزمی202، گردان341 (ـ)، 130م‌م گروه55 توپخانه (ع ک ت) گروه رزمی246، آتشبار کاتیوشا گد362 گروه11 ع ک

 (2) توپخانه دفاع هوایی

به ترتیب تقدم به یگان‌های توپخانه، گروه‌های رزمی در خط، هوانیروز بندر ماهشهر و قرارگاه اروند و تأسیسات ثابت بندری را دفاع نمائید.

خ: احتیاط

در مرحله یکم احتیاط گروه رزمی246.

د: دستورات هماهنگی

(1) این دستورات به محض وصول قابل اجرا است.

(2) خلاصه اطلاعاتی و گزارش وضعیت عملیاتی را روزانه در ساعت 1800 به ستاد عملیاتی اروند ارسال دارید.

(3) یگان‌ها طرح دفاعی مرحله یکم را تهیه و سریعاً به ستاد اروند ارسال دارند.

(4) برای مرحله دوم عملیات، شناسایی و طرح‌ریزی مقدماتی انجام گیرد.

(5) در موقع اعزام گشتی، هماهنگی لازم را با یگان‌های مجاور و توپخانه و این ستاد به عمل آورند.

(6) یگان‌ها آمادگی داشته باشند به محض سقوط یا فرود اجباری هواپیما و هلی‌کوپتر در منطقه با اعزام تیم نجات فوری به آن نزدیک شده و ضمن نجات سرنشین آن در مورد حفاظت هواپیما و یا تخریب آنان بنا به دستور اقدام نمایند.

(7) محل‌های فرود هوابرد را شناسایی نموده و ضمن مراقبت، حرکات مشکوک آن مناطق را گزارش نمایند.

(8) وقوع فعالیت و موقعیت دشمن را سریعاً گزارش نمایید.

4. دستورات اداری و لجستیکی

پیوست (ت) دستورات اداری و لجستیکی

5. فرماندهی و مخابرات

الف- مخابرات: پیوست (ث) دستورات کار مخابرات

ب- فرماندهی پاسگاه فرماندهی اروند در ماهشهر، محل پاسگاه فرماندهی خود و تغییرات آن را گزارش نمایید.

فرمانده علیات اروند ـ سرهنگ ستاد فروزان

رسید اطلاع دهید.

 

 

نسخه     از     نسخه

فرماندهی عملیات اروند

ماهشهر خوزستان

20 آبان1359

اعلام وصول

پیوست الف (اطلاعات) به دستور عملیاتی شماره3

مدرک: نقشه 250000/1 منطقه آبادان

1. خلاصه وضعیت دشمن

الف ـ گسترش (ضمیمه پیوست)

2. عناصر اصلی ـ اخبار و سایر نیازمندی‌های اطلاعاتی

الف ـ عناصر اصلی اخبار

(1) آیا دشمن در منطقه عملیات اروند مبادرت به تک می‌نماید؟ اگر چنین است کی، کجا و با چه استعدادی؟

(2) آیا دشمن نیروهای موجود خود را در منطقه عملیات اروند تقویت خواهد کرد؟ اگر چنین است کی، کجا و با چه استعدادی؟

ب ـ سایر نیازمندی‌های اطلاعاتی

(1) آیا دشمن برای عبور نیروهای خود از اروندرود به داخل جزیره آبادان تلاش خواهد نمود و اگر چنین است از چه نقاطی توجه مخصوص به نقاط جزیره مینو و منطقه خسروآباد به عمل آید؟

(2) آیا دشمن مجدداً برای عبور از رودخانه بهمنشیر تلاش خواهد کرد؟ در صورت مثبت منطقه احتمالی عبور کجا خواهد بود؟

(3) آیا دشمن در منطقه شمال‌غرب دارخوین برای عبور از کارون تلاش خواهد کرد؟ اگر چنین است از چه نقطه‌ای؟

(4) آیا دشمن در روزهای آینده مبادرت به تک هوایی خواهد نمود؟ اگر چنین است با چه مقدوراتی؟

(5) مواضع توپخانه دشمن با قید مشخصات

(6) احتمال استفاده دشمن از گازهای شیمیایی.

3. عوامل جمع‌آوری اخبار

الف ـ دستور یگان‌های تابعه

(1) فرماندهی عملیات آبادان ـ خرمشهر

(الف) به محض دریافت گزارش نمایید.

«1» تمرکز عناصر زرهی و مکانیزه در جلو

«2» جلو آوردن مواضع توپخانه و پدافند هوایی

«3» ازدیای فعالیت گشت‌زنی و شناسایی

«4» هرگونه نقل و انتقالات نیرو در منطقه

«5» ایجاد معبر در نخلستان‌های اطراف بهمنشیر و اروندرود در محل‌های ایجادشده جهت عبور

«6» تمرکز یگان‌های بی ام پی و وسایل عبور در سواحل رودخانه

«7» پیشروی و تغییر گسترش دشمن در سمت جاده خاکی شمال‌شرق بهمنشیر

(ب) گزارشات منفی هر 6 ساعت یک بار

(2) گروه رزمی202 

(الف) به محض دریافت گزارش نمایید.

«1» توسعه گسترش دشمن مستقر در حوالی 7 جاده آبادان ماهشهر

«2» ازدیاد فعالیت گشتی‌های دشمن در منطقه اطراف جاده ماهشهر

«3» تغییرات در برد و تکاثف آتش‌های توپخانه دشمن

«4» هر نوع نقل و انتقالات و تمرکز نیروهای دشمن

(ب) گزارش منفی در هر 6 ساعت یک بار

(3) گروه رزمی 246

(الف) به محض دریافت گزارش نمایید.

«1» عبور نیروهای دشمن از پل مارد

«2» نقل و انتقالات دشمن در محور خرمشهر ـ اهواز

«3» تمرکز نیروهای ما در منطقه غرب و شمال‌غرب دارخوین

«4» تمرکز وسایل عبور از رودخانه در مناطق غرب رودخانه کارون

«5» ازدیاد فعالیت گشتی‌های دشمن به ویژه در اطراف سلمانیه و شمال‌غربی دارخوین

«6» محل استقرار توپخانه و عناصر زرهی دشمن

(ب) گزارشات منفی هر 6 ساعت یک بار

(4) فرماندهی عملیات نامنظم

(الف) به محض دریافت گزارش نمایید.

«1» هر نوع فعالیت دشمن در منطقه اطراف مارد و جنوب‌غربی شادگان

«2» نقل و انتقالات و تمرکزات نیروهای دشمن در غرب رودخانه کارون

«3» فعالیت عناصر ستون پنجم در داخل منطقه عملیات، به ویژه در منطقه شادگان و ماهشهر

«4» هر نوع فعالیت دشمن در جهت اجرای پیاده کردن نیروهای هوابرد یا متحرک هوایی در منطقه

(ب) گزارشات منفی هر 24 ساعت یک بار

(5) گروه22 توپخانه

(الف) به محض دریافت گزارش نمایید.

«1» هر نوع اطلاع در مورد محل استقرار یگان‌های توپخانه دشمن

«2» مواضع یگان‌های مقدم دشمن و تغییرات در آرایش و گسترش آنها

«3» هر نوع فعالیت و تمرکز نیروهای دشمن در منطقه

(ب) گزارشات منفی هر 24 ساعت یک بار

(6) هوانیروز

(الف) به محض دریافت گزارش نمایید.

هر نوع اطلاع در مورد محل استقرار یگان‌ها، توپخانه ضدهوایی، ادوات زرهی و مواضع دشمن

(ب) گزارشات منفی هر 6 ساعت یک بار

ب: درخواست از یگان‌های بالادست و هم‌جوار پشتیبانی‌کننده

(1) از سماجا، نزاجا و قرارگاه مقدم نزاجا در دزفول نهاجا و نداجا کلیه اطلاعات بند الف بالا درخواست شود.

(2) از قرارگاه و یگان‌های لشکر92 زرهی خواسته می‌شود کلیه بندهای فوق در سمت جنوب منطقه واگذاری را گزارش نماید.

4. روش جابجا کردن پرسنل، اسناد، ماتریل

الف ـ زندانیان جنگی، فراریان، پناهندگان، دستگیرشدگان بعد از بازجویی مقدماتی تاکتیکی با سریع‌ترین وسیله به ستاد عملیات اروند تخلیه نمائید.

ب ـ وسایل اقلام الکترونیکی و ماسوره‌های زمانی بدون دستکاری به ستاد عملیات اروند ارسال گردد.

پ ـ اسناد و مدارک به دست آمده را سریعاً به ستاد عملیات اروند تخلیه نمایند.

5. اسناد و ساز و برگ مورد نیاز

الف- عکس هوایی بدون درخواست یگان‌ها چنانچه عکسبرداری به عمل آید، تغییر آن به یگان‌ها ابلاغ خواهد شد.

ب- درخواست پیش‌بینی‌شده را تا ساعت 1600 هر روز به ستاد عملیاتی اروند ارسال دارند.

6. اطلاعات و حفاظت

 به ضمیمه (پیوست الف) اطلاعات و حفاظت مراجعه شود.

7. توزیع گزارشات

 نتیجه گزارشات رسیده از دیده‌بان‌ها و شناسایی بصری در اختیار یگان‌ها قرار داده خواهد شد.

8. متفرقه

ضروری نیست

فرمانده عملیات ستاد اروند ـ سرهنگ ستاد فروزان

 

پیوست ت (دستور اداری و لجستیکی) دستور عملیاتی شماره3

مدرک: نقشه 250000/1 ماهشهر آبادان

1. کلیات

این دستورات به منظور پشتیبانی یگان‌های تابعه ستاد اروند تنظیم و وسیله نقطه آماد امیدیه و پشتیبانی ناحیه اهواز پشتیبانی می‌شود.

2. وسایل و خدمات

الف ـ آماد طبقه 1 و 2 و 3

(1) برای یگان‌های مستقر در آبادان وسیله نقطه آماد امیدیه پشتیبانی ژاندارمری ناحیه اهواز به ترمینال نظامی بندر امام خمینی تحویل و از طریق هوا و دریا به نقطه تخلیه در حوالی مختصات 6643 به نماینده فرمانده عملیات آبادان خرمشهر تحویل می‌گردد.

(2) برای یگان‌های مستقر در منطقه ماهشهر شادگان، وسیله نقلیه امیدیه یک نقطه آماد جلو در ماهشهر (شرکت رابی و کاونوا) تشکیل و یگان‌ها بر مبنای آمار روزانه درخواست و دریافت می‌نمایند.

ب ـ طبقه5  نیازمندی هر واحدی درخواست و پس از دریافت از نقطه آماد ماهشهر تحویل می‌گردد. برای یگان‌های مستقر در آبادان، به ترمینال نظامی و از طریق دریا به آبادان حمل و به نماینده فرمانده عملیات آبادان تحویل می‌گردد.

ج ـ طبقه4 نیازهای مهندسی یگان‌های از نزاجا درخواست و پس از دریافت، مشابه آماد طبقه2 تحویل می‌گردد.

د ـ طبقه6 سیگار و لباس زیر هر زمان که واصل شد تحویل خواهد شد.

هـ ـ طبقه7 یگان‌های اقلام طبقه7 سازمانی خود را همراه داشته و در صورت نیاز وسیله ستاد اروند از واحد اولیه و نزاجا درخواست و تحویل می‌گردد.

و ـ طبقه 8 وسایل قطعات یدکی بهداری از بهداری مناطق جنگی کمپ سربندر بر مبنای درخواست واحدها دریافت و تحویل می‌گردد.

ز ـ قطعات یدکی کلیه واحدها از یگان‌های مربوطه و ف پش م 2 درخواست و تحویل خواهد شد.

هر یگان در منطقه خود می‌تواند از وسایلی که مردم داوطلبانه در اختیار می‌گذارند استفاده نمایند.

ح ـ ترابری:

(1) کلیه راه‌های زمینی به آبادان بسته است.

(2) کلیه تدارکات به یگان‌های مستقر در آبادان از ترمینال نظامی بندر امام خمینی از طریق هوا و آب انجام می‌گیرد.

(3) سایر جاده‌های منطقه قابل استفاده وسائط موتوری می‌باشد.

3. تخلیه و بستری نمودن

الف ـ تخلیه بیماران از خط مقدم تا بنه‌های گردان به وسیله آمبولانس یگان مربوطه انجام و از آنجا به وسیله هلی‌کوپتر یا خودرو به منطقه عقب تخلیه می‌گردند.

ب ـ برای یگان‌های مستقر در آبادان، بیمارستان منطقه3 دریایی آبادان و در صورت نداشتن تخت از بیمارستان‌های دولتی و خصوصی استفاده نمایند.

پ ـ برای یگان‌های منطقه ماهشهر و شادگان بیمارستان واقع در کمپ سربندر می‌باشند.

4. پرسنل

الف ـ خلاصه آمار تلفات پرسنلی روزانه تا ساعت 1200 هر روز طوری ارسال نمایید که تا ساعت 1600 به این قرارگاه رسیده باشد. چنانچه یگانی تغییراتی نداشته، با بی‌سیم یا تلفن مراتب گزارش گردد.

ب ـ حمل زندانیان جنگی ساختمان گروهان ژاندارمری ماهشهر می‌باشد. یگان‌ها موظفند که زندانیان جنگی را توسط عناصر یگان مربوطه اسکورت نموده و به نقطه مزبور تحویل و مراتب را به رکن یکم و دوم قرارگاه فرماندهی اروند گزارش نمایند.

(1) اجساد شهدا پس از شناسایی، با وسایل ترابری که مهمات برای یگان‌ها می‌برند و در مراجعت خالی برمی‌گردند یا هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد، حمل و به بیمارستان مصدق ماهشهر تحویل نمایند و مراتب به این فرماندهی گزارش تا ترتیب حمل آنها به موطن آنان داده شود.

(2) اجساد شهدای گمنام منطقه عملیاتی آبادان و خونین‌شهر در قبرستان شهدای آبادان خونین ‌شهر با توجه به فتوای امام (می‌شود با لباس دفن کرد) دفن و نتیجه را گزارش نمایند، مگر آنکه خود شخص در وصیت‌نامه‌اش محل دفن را تعیین نموده باشد.

(3) اجساد پرسنل دشمن منطقه عملیاتی آبادان خونین ‌شهر در قبرستان عمومی آبادان در محل جداگانه دفن و مراتب گزارش گردد و در سایر منطقه فرماندهی‌های تابعه عملیات اروند، اجساد عراقی‌ها را به بیمارستان ماهشهر تخلیه و مراتب را به این قرارگاه اعلام نمایند.

پ ـ اردوگاه استراحت در هنگ ژاندارمری بهبهان می‌باشد که بعداً نوبت استفاده از هر یگان ابلاغ خواهد شد.

ت ـ محل گروهان جایگزینی دبستان 17 شهریور ماهشهر کهنه می‌باشد.

ث ـ خط گمشدگان جاده اهواز ـرامشیر ـ امیدیه ـ ماهشهر می‌باشد.

5. متفرقه

الف ـ یگان‌های توپخانه نقشه مورد نیاز را از رکن دوم ستاد اروند دریافت دارند.

ب ـ آب یگان‌ها وسیله تانکرهای سازمانی و از شهرها و آبادی‌های نزدیک تأمین می‌گردد.

ف عملیات اروند ـ سرهنگ فروزان

رسید اطلاع دهید.

 

 

 

پیوست ث (مخابرات) دستور عملیاتی شماره3

مدرک: نقشه 250000/1 منطقه

1. وضعیت

الف ـ نیروهای دشمن

(1) به ضمیمه پیوست الف اطلاعات مراجعه شود.

(2) دشمن قادر است با استراق سمع محل ایستگاه‌های فرستنده خودی را تشخیص دهد.

(3) دشمن قادر است با پخش پارازیت ارتباطات رادیویی و راداری منطقه را مختل نماید.

(4) دشمن با پخش پیام‌های فریبنده قادر است ارتباطات یگان‌های خودی را گمراه نماید.

ب ـ نیروهای خودی

(1) به کالک عملیات مراجعه شود.

(2) زیر امر و جداشده به سازمان رزمی مراجعه شود.

2. مأموریت

استقرار نگهداری و بهره‌برداری از سیستم‌های باسیم و بی‌سیم و چندکاناله با استفاده از سیستم‌های رمز مطمئن و 24 ساعته در منطقه اروند.

3. اجرا

الف ـ تدبیر عملیات    

سیستم اصلی ارتباط با رعایت کامل مقررات تأمین ترکیب باسیم بی‌سیم و امر بوده و بنا به ضرورت پس از استقرار یگان‌ها و وسایل ارتباطی از وسایل رادیویی چندکاناله استفاده به عمل خواهد آمد.

ب ـ مخابرات ستاد عملیات اروند

(1) مخابرات ستاد عملیات اروند ارتباطات مشروحه زیر را برقرار می‌نماید.

(الف) ارتباطات بی‌سیم ستاد اروند با رده بالا و مجاور (ضمیمه1)

(2) ارتباط رادیو تلفنی و تلگرافی با قرارگاه‌های عمده به وسیله بی‌سیم‌های آر اف 301 و وی آر سی 24 نصب‌شده روی خودرو ضمیمه2

(3) شبکه اعلام خطر هوایی قرارگاه‌ها تا رده گردان (ضمیمه3)

(4) ارتباط رادیویی چندچانلی از قرارگاه ستاد عملیات تا محل استقرار قرارگاه‌های عمده فرماندهی عملیات اروند قرارگاه‌های عمده فرماندهی عملیات اروند

(ب) ارتباطات باسیم

(1) استقرار و بهره‌برداری از ارتباطات تهران در پایگاه هوانیروز (جراحی) به شرح دیاگرام (ضمیمه4)

(2) با استفاده از ارتباطات تلفنی شهری و تسهیلات مرکز تلفن شرکت شیمیایی رازی ماهشهر، ارتباطات بی‌سیم داخل مورد نیاز را دائر می‌نماید (ضمیمه5)

(پ) مرکز پیام

مرکز پیام مناسب برای قرارگاه ستاد عملیاتی به شرح زیر دائر می‌نماید.

بخش پیام

بخش رمز

بخش وسایل

بخش امربری

(ت) قرارگاه عملیات نامنظم

(1) ارتباط رادیویی با ستاد عملیاتی برابر ضمیمه2 برقرار نمایید.

(2) ارتباطات داخلی (باسیم و بی‌سیم و امربری) را برابر روش جاری و شمای سازمانی دایر نمایید.

(ج) پشتیبانی امیدیه

1. ارتباط رادیویی خود را با قرارگاه ستاد عملیاتی اروند برابر ضمیمه2 برقرار نمایید.

2. ارتباط داخلی (باسیم، بی‌سیم امربری) را برابر روش جاری و شمای سازمانی برقرار نمایید.

(چ) گروه رزمی202 (امداد)

1. ارتباط رادیویی خود با قرارگاه ستاد عملیات اروند برابر ضمیمه2 برقرار نمایید.

2. ارتباط داخلی (باسیم، بی‌سیم و امربری) را برابر شمای سازمانی و روش جاری برقرار نمایید.

(ح) قرارگاه گروه246 رزمی

(1) ارتباط رادیویی خود را با قرارگاه ستاد عملیاتی اروند برابر ضمیمه2 برقرار نمایند.

(2) ارتباط رادیویی و باسیم و سیستم امربری با گردان‌های تابعه خود را برابر روش جاری و شمای سازمانی مربوطه دایر نمایید.

(خ) فرمانده عملیات آبادان

(1) ارتباط رادیویی خود را با قرارگاه ستاد عملیاتی اروند برابر ضمیمه 2 دائر نمایید.

(2) ارتباط رادیویی ـ تلفنی باسیم و سیستم امربری با گردان‌های تابعه خود را برابر روش جاری دائر نمایید.

(د) قرارگاه گروه22 توپخانه

(1) ارتباط رادیویی خود را با قرارگاه ستاد عملیاتی اروند برابر ضمیمه2 برقرار نمایید.

(2) ارتباط رادیویی (    ) تلفنی باسیم و سیستم امربری آتشبارهای تابعه و دیده‌بان‌ها طبق روش جاری دائر نمایید.

(ذ) مرکز پشتیبانی سیستم هوایی

(1) نسبت به نگهداری ارتباطات هات لاین به شرح ضمیمه6 در حیطه مربوطه اقدام نمایید.

(2) نسبت به برقراری ارتباطات رادیویی (     ) مربوطه اقدام نماید.

(3) نسبت به برقراری ارتباطات رادیویی (     ) مورد نیاز اقدام نمایید.

(ر) هوانیروز

(1) نسبت به نگهداری ارتباطات در حیطه مربوطه اقدام نمایید.

(2) از ارتباط رادیویی (  ) برقرار شده (ضمیمه7) با قرارگاه ستاد عملیات بهره‌برداری کنید.

(3) نسبت به برقراری ارتباطات هلی‌کوپتر در حال پرواز برابر روش جاری به وسیله مربوطه اقدام نمایید.

(ز) دستورات هماهنگی

(1) به منظور مشخص نشدن محل و موقعیت بی‌سیم‌ها کلیه بی‌سیم‌ها در حالت به گوش در منطقه بوده و آماده اجرای دستورات صادره از رده‌های بالا باشند و از رادیو فقط در مواقع ضروری نسبت به برقراری ارتباط استفاده گردد.

(2) نگهداری بی‌سیم‌های تحویلی به عهده یگان‌های تحویل‌گیرنده می‌باشد. چنانچه در مورد تعمیر نیازی احساس گردد، مراتب سریعاً با بی‌سیم دیگر به ایستگاه راهنمای شبکه اعلام تا نسبت به تعمیر یا جایگزینی بی‌سیم معیوب اقدام نمایند.

(3) پس از دریافت وسایل ارتباطی چنانچه در وضعیت ارتباطات تغییراتی داده شد، پیوست متمم ارسال خواهد شد.

(4) از دستگاه‌های رمز مکالمه تلفنی برای تأمین ارتباطات تلفنی استفاده نمایید.

(5) کلیه یگان‌ها نیازمندی‌ یگان‌های تابعه خود را در شبکه‌های ارتباطی بررسی و سپس به همراه دیاگرام شبکه‌ها به ستاد عملیاتی اروند ارسال نمایند.

(6) آزمایش شبکه رادیویی در تمام مدت 24 ساعت که کلیه بی‌سیم‌ها در حالت به گوش می‌باشند، امری است ضروری و افسران مخابرات یگان‌ها از آمادگی دستگاه‌های مربوطه اطمینان داشته باشند.

(7) هرگونه کمبود وسایل ارتباطی را افسران مخابرات موظفند به ستاد عملیات گزارش نمایند.

(8) افسران مخابرات قرارگاه‌ها و یگان‌های تابعه موظفند فرکانس مورد نیاز شبکه‌های ارتباطی داخلی یگان را طوری تنظیم نمایند که تداخلی در شبکه مشاهده نشود.

(9) دو دستگاه بی‌سیم ارتباطی مذکور در ضمیمه2 که نصب بر روی یک خودرو می‌باشد و تحویل قرارگاه عمده گردید و بایستی در محل، در روی دو خودرو نصب که بتوان یکی از آنها را به عنوان رزرو استفاده نمود.

(10) حتی‌الامکان در مواقع استقرار، ارتباطات باسیم و امربر استفاده نمایید.

4. دستورات اداری و لجستیکی

برابر روش جاری مربوطه

5. فرماندهی و مخابرات

الف ـ کلیه مواد و دستورات کار و ثابت مخابرات قابل اجرا می‌باشد.

ب ـ قرارگاه فرماندهی عملیات اروند در ماهشهر می‌باشد. هرگونه تغییر بعداً ابلاغ خواهد شد.

فرمانده عملیات اروند ـ سرهنگ ستاد فروزان

ضمائم:

ضمیمه1: دیاگرام ارتباطی رادیویی (اف اچ) ستاد عملیات اروند با رده بالا و مجاور

ضمیمه2: دیاگرام شبکه ارتباطی رادیو تلفنی و تلگرامی ستاد عملیاتی اروند با قرارگاه‌های عمده تابعه

ضمیمه3: دیاگرام شبکه اعلام خطر هوایی ستاد عملیات اروند

ضمیمه4: دیاگرام شبکه مدارات اف ایکس ماهشهر آبادان به تهران و اهواز

ضمیمه5: دیاگرام ارتباطات تلفنی شهری قرارگاه ستاد عملیاتی اروند (ماهشهر)

ضمیمه6: شبکه ارتباطات هاین لاین مرکز پشتیبانی مستقیم هوایی

ضمیمه7: ارتباط رادیویی (اف اچ وی) رادیویی ستاد عملیاتی اروند با هوانیروز شادگان

منبع: عملیات پدافندی اروند، سید یعقوب حسینی،1397، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده