تیپ37 در عملیات بیت المقدس(25)
حمله گسترده دشمن از آغاز تاريكي در مورخ 25/2/1361 نيروهاي دشمن با اجراي آتشهاي تهيه سنگين، مواضع و محل استقرار نيروهاي قدس5 (تيپ 37 زرهي و تيپ امام رضا) را هدف قرار داده بودند. در ساعت 0430 صبح روز 26/2/1361 فرماندهان گردانهاي در خط از تحرك و نزديك شدن نيروهاي زرهي دشمن خبر دادند. ساعت پنج صبح نيروهاي در خط مقدم، حمله گسترده و سراسري نيروهاي زرهي دشمن به محل استقرار قدس 5 از پاسگاه كيلومتر 25 تا دژ شماره چهارده را گزارش كردند.

فرمانده تيپ 37 زرهي ضمن حركت به محل پاسگاه فرمانده گردان 238 تانك به تمامي فرماندهان نيروهاي در خط ابلاغ نمود كه هيچ‌گونه هراسي به دل راه‌ ندهند و تمامي تانكها و نفربرهاي حامل موشك ماليوتكا را بر روي سكوي آتش مستقر نمايند؛ تمامي آر.پي.جي‌زنها را در محل مناسب بگمارند و با نزديك شدن نيروهاي زرهي در برد موشكهاي آر.پي.جي نيروهاي دشمن را با وارد كردن ضربات مهلك به آتش كشيده و منهدم نمايند. تيم آر.پي.جي‌زن گروهان قرارگاه به گردان 177 مكانيزه اعزام شد. تعدادي از افسران و درجه‌داران عمليات و اطلاعات برابر تقسيم‌كاري كه شده بود به گردانهاي در خط اعزام گرديدند. در ساعت 0520 روز 26/2/1361 فرماندهان در خط، تعداد تانكها و نفربرهاي مهاجم دشمن را حدود سيصد دستگاه تخمين مي‌زدند.

در ساعت 0530 همين روز رزمندگان سلحشور تيپ 37 زرهي و برادران تيپ امام رضا با عكس‌العملي هم‌زمان، قاطع و كوبنده نيروهاي زرهي دشمن را كه تا سيصد متري مواضع نيروهاي خودي نزديك شده بودند، آماج گلوله‌هاي آتشين و قهرآميز خود قرار داده و با به آتش كشيدن تعداد 28 دستگاه از تانكها و نفربرها و خودروهاي چرخ‌دار حامل نفرات پياده دشمن پاتك نيروهاي دشمن را سركوب و آنها را مجبور به عقب‌نشيني كردند قبل از درگيري و سركوب دشمن سروان طالبي فرمانده گردان 177 با گزارشات مكرر موقعيت خطرناك گردان مكانيزه را اعلام مي‌كرد اما بيست دقيقه بعد طي پيامي از طريق بي‌سيم به خود اينجانب گفت تعداد پانزده دستگاه از تانكهاي دشمن كه در محل درگيري به جا مانده و خدمه‌هاي آنها فرار كرده‌اند و تانكهاي روشن درجا كار مي‌كنند آيا اين تانكها را به داخل مواضع نيروهاي خودي حركت بدهيم يا خير؟

 بلافاصله در جواب گفتم تمامي تانكهاي به جا مانده از دشمن را به آتش بكشيد مرحوم سرهنگ فرهادي گفت كه شما بارها عنوان كرده‌اي كه به كساني كه تانكهاي دشمن را سالم به غنيمت بگيرند جايزه و پاداش مي‌دهيد چه شده كه در به آتش كشيدن تانكهاي دشمن تأكيد مي‌كنيد گفتم در فرصت مناسب خواهم گفت توپخانه‌هاي دشمن باز هم آتش تهيه خود را آغاز كردند نيروهاي دشمن مجدداً پاتك خود را در ساعت 0800 همين روز بر عليه نيروهاي قدس5 از سر گرفتند . نيروهاي توانمند قرارگاه قدس 5 با پدافند سرسختانه از مواضع خود بار ديگر دشمن را با ذلت و خواري و دادن تلفات وضايعات مجبور به عقب‌نشيني كرد سرگرد توپخانه معصوم‌زاده با كاتيوشاي چهل‌لول ابتكاري خود در ساعت 0830 همين روز به منطقه نبرد وارد شد و انصافاً حضورشان بسيار مؤثر و كار‌ساز افتاد يكي از آتشبارهاي گردان 341 گردان توپخانه هم تا ساعت ده صبح وارد عمل شد اين درگيري كه تا ساعت دوازده ظهر به طول انجاميد، از سنگين‌ترين درگيريهاي تيپ 37 زرهي در طول عمليات بيت‌المقدس بود كه با پيروزي كامل رزمندگان اسلام به پايان رسيد. در اين عمليات دست‌كم چهل دستگاه از انواع خودروهاي چرخ‌دار و شني‌دار دشمن منهدم و به آتش كشيده شد؛ در حدود صد نفر از نيروهاي دشمن كشته شدند و دو دستگاه از همان تانك‌هايي كه سروان طالبي گفته بود، به كمك خود ايشان توسط گردان 177 مكانيزه به غنيمت گرفته شد. به سرهنگ فرهادي گفتم اگر همان موقع به سروان طالبي گفته بودم كه پانزده دستگاه تانك دشمن را به داخل مواضع ما حركت دهند. شايد نيروهاي عظيم زرهي دشمن به خيال اينكه گروهان تانك دشمن با موفقيت به مواضع ما وارد شده‌اند، مجدداً برمي‌گشتند و در آن صورت با وضيعتي كه براي ما پيش آمده بود، خطر‌آفرين مي‌نمود، اما هم اكنون كه پاتكهاي دشمن با اطمينان كامل سركوب و عرصه نبرد امن گرديده هر وسيله كه از دشمن در منطقه نبرد باقي مانده جمع‌آوري نمايند. دشمن در ساعت چهار بعد از ظهر 29/2/1361 بار ديگر مواضع و محل استقرار نيروهاي قرارگاه قدس 5 را مورد حمله سنگين خود قرار داد كه باز هم كما في‌السابق رزمندگان تيپ 37 زرهي و تيپ امام‌رضا (ع) با وارد كردن تلفات و خسارات قابل ملاحظه‌اي آنان را بدون هيچ دستاوردي مجبور به عقب‌نشيني كردند. نيروهاي دشمن همواره تلاش مي‌كردند تا با انهدام قرارگاه قدس 5 و استفاده از پاسگاه كيلومتر 25 به ايستگاه حسينيه، جاده اهواز ـ خرمشهر را مجدداً تصرف نمايند كه با مقاومت شديد قرارگاه قدس 5 پاتكهاي آنان سركوب شد. اين درگيري همه روز ادامه مي‌يافت و نيروهاي دشمن حداكثر توان و تلاش خود را متوجه قرارگاه قدس 5 كرده بودند.

 

منبع: تیپ37 زرهی در عملیات فتح المبین، صارمی، مجید،1387، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده