همه گرد و نام آور و تیز تک!!!

همه گرد و نام آور و تیز تک!!!...(عکس)

از نوهد تا خرمشهر(5)

عملیات در جنگل عباسآباد شمال یکی دیگر از مانورهایی که من در آن شرکت داشتم و به عنوان تیم عملیاتی...

تیپ37 در عملیات بیت المقدس(24)

ناكامي پاتك دشمن عليه تيپ 37 زرهي توپخانهها، خمپارهاندازها و تانكهاي دشمن با تكيه بر انبارهاي مهمات استكبار جهاني تا...

عملیات پدافندی اروند(5)

نتیجهگیری الف ـ در خرمشهر و آبادان، جنگ ادامه دارد و دشمن تصمیم دارد روی این دو شهر تسلط بیشتری...

سفرنامه آسمان (76)

بسیجی کوچک (پروانه نجاتی) پسرم این بسیجی کوچک، دوست دارد بزرگتر باشد چفیه­ای و پلاک و تسبیحی! دوست دارد که...

دفـاع از خـرمشـهر(5)

سه گفتار از 34 روز دفاع و مقاومت در خرمشهر فصل اول خاطرات سرهنگ آزاده ابوالحسن ایزدجو از روزهای دفاع...