سفرنامه آسمان (75)
پرچم روز (شبانعلی یازرلو) در دامن شب شمع ستم سوز تویی بر بام سپیده، پرچم روز تویی

 

 

ای باخته جان در ره آزادی و عشق

رزمنده تا همیشه پیروز، تویی

منبع: سفرنامه آسمان، مجموعه شعر دفاع مقدس، 1378، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده