سفرنامه آسمان (74)
باغ وطن (شبانعلی یازرلو) گردن به تنم ذوق تپیدن دارد در باغ وطن سر رسیدن دارد با خرقه خون ز خاک برخاسته است کو آن که هوای لاله چیدن دارد!؟

عیار سنجش

 چون سنگ اگر که ساکت و سرد نیم

از نسل سبک سران بی درد نیم

درد است عیار سنجش مرد، آری

بی درد اگر نفس کشم مرد نیم

منبع: سفرنامه آسمان، مجموعه شعر دفاع مقدس، 1378، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده