تیپ37 در عملیات بیت المقدس(20)
سقوط خاكريز دشمن در ساعت 2350 مورخ 16/2/1361، فرماندهان گردانهاي تانك و ساير نيروهاي رزمنده از نزديك شدن به مسافت سيصد متري مواضع دشمن و مقاومت و سرسختي و سماجت نيروهاي دشمن در استفاده از آخرين آتشهاي حفاظتي براي كند كردن يا سد كردن نيروهاي تكور ما، خبر ميدادند. بلافاصله به فرماندهان ابلاغ گرديد كه رسيدن به مسافت سيصد متري مواضع دشمن به معني تسخير مواضع و انهدام نيروهاي آنها مي باشد، لذا با قاطعيت و با استفاده از تمامي جنگ افزارهاي موجود و افزايش فشار لازم، مواضع و خاكريزهاي دشمن تا لحظاتي چند سقوط خواهد كرد.

در ساعت 2400 مورخ 16/2/1361 سروان رضا نيكخواه (‌شهيد سرتيپ نيكخواه‌) ـ فرمانده گردان 237 تانك چيفتن‌ـ از سقوط خاكريز دشمن و نفوذ عواملي از گردان مذكور به داخل مواضع دشمن، خبر داد. اين پيام، مژده تصرف و تأمين خط نصرت را براي رزمندگان تيپ 37 زرهي تداعي مي‌كرد.

به گروهان قرارگاه تيپ 37 زرهي ابلاغ گرديد كه با استفاده از دسته دژبان و امكانات موجود و هماهنگي با گردان چيفتن در تخليه اسرا با رعايت تفكيك و تفتيش و نصب اتيكت و تخليه اقدام نمايد. به گردان تانك چيفتن ابلاغ شد كه گروهان سوم تانك آن گردان كه در جناح راست گردان 238 تانك در حال پيشروي به سوي غرب مي‌باشد، با آتش مستقيم خود آتش گروهان يكم تانك آن گردان را تا در هم كوبيدن و سقوط مواضع دشمن تقويت نمايد.

به سرگرد كرامت فلاحت‌پيشه ـ فرمانده گردان مكانيزه ـ تأكيد شد كه به نسبت پيشروي نيروهاي تك‌ور به سوي غرب در جناح شمالي محور پيشروي تيپ37 زرهي با گماردن پست‌هاي تأميني نسبت به پوشش جناح شمالي محور پيشروي تيپ37 زرهي اقدام نمايد؛ به‌علاوه جناح شمالي محور پيشروي تيپ37 زرهي در صورت بازگشت نيروهاي مستقر دشمن در پادگان، حميد در غرب اهواز و جنوب رودخانه كرخه كور دچار تهديد جدي مي‌شد، بر همين اساس طي پيامهاي متعدد از قرارگاه فتح درخواست شده بود يك گردان تانك به منظور بر قراري تأمين و پوشش جناح شمالي محور پيشروي تيپ37 زرهي در كنترل عملياتي تيپ قرار دهند.

در ساعت 00300 مورخ 17/2/1361 سرگرد علي عباسي ـ فرمانده گردان 238 تانك طي پيامي از سقوط خاكريزها و به اسارت درآمدن تعداد دويست نفر از نيروهاي دشمن خبر داد. هر چند گردانهاي 237 و 238 تانك با در هم كوبيدن مواضع دشمن به داخل محل استقرار نيروهاي دشمن نفوذ كرده و تعدادي از نيروهاي دشمن را به اسارت در آورده بودند به طوري كه باقيمانده نيروهاي دشمن در مقاومت سرسختانه خود سماجت مي‌كردند و در درگيري نيروهاي خودي و دشمن به حد خطرناكي رسيده بود و نتيجه اين درگيري روشن‌گر سرنوشت جنگ بود.

 

تعقيب نيروهاي دشمن

 

در ساعت 0100 مورخ 17/2/1361، سرگرد زرهي كريم پيروزان ـ فرمانده گردان 239 تانك ـ طي پيامي از در هم شكستن مقاومت نيروهاي دشمن و به اسارت در آمدن تعدادي از نفرات دشمن و عقب‌نشيني آنها خبر داد كه بلافاصله به گردان 239 تانك ابلاغ شد تا با حفظ تماس نيروهاي در حال عقب‌نشيني، دشمن را تعقيب و از استقرار مجدد آنها در مواضع تأخيري بعدي جداً جلوگيري نمايند. در ساعت 0120 مورخ 17/2/1361 گردانهاي 237 و 238 تانك همزمان طي پيامي عقب‌نشيني دشمن را گزارش كردند.

در پي اين پيروزي عظيم كه به لطف پروردگار و همت فداكاري رزمندگان ايثارگر ارتش اسلام حاصل گرديد. به گردانهاي مذكور تأكيد شد كه با حفظ تماس نيروهاي در حال عقب‌نشيني دشمن را تعقيب و از استقرار آنها در مواضع تأخيري بعدي جلوگيري كرده و دور تك را با آتش و حركت تا تصرف و تأمين خط نصرت حفظ كنند. از طريق افسر رابط توپخانه و ديده‌بانهاي توپخانه كمك مستقيم در گردانهاي تك‌ور آتشهاي توپخانه به نسبت عقب‌نشيني و دور شدن نيروهاي دشمن به صورتي اجرا گرديد تا ضمن درمانده كردن نيروهاي دشمن از استقرار آنها در مواضع تأخيري بعدي جلوگيري به عمل آيد. تيپ37 زرهي به علت وسعت محور پيشروي به ناچار تمامي گردانهاي تانك و نيروهاي تابعه را در عمليات تهاجمي و تك به سوي غرب به كار گرفته بود، هر چند كمبود نيرو، ما را ناگزير به اعمال اين تدبير كرده بود و نداشتن احتياط در چنين تهاجمي مغاير با اصول جنگ مي‌نمود، ولي همين امر موجب گرديده بود كه نيروهاي مهاجم و تك‌ور ما در هنگام برخورد با مقاومت شديد و فشار نيروهاي دشمن بدون چشم‌داشت و اميدواري به وارد شدن احتياط به عرصه نبرد، با خلاقيت و اطمينان و اعتماد به نفس بر مشكلات پيش‌ آمده فائق آمده و راه رسيدن به هدف را تا نتيجه نهايي ادامه دهند.

نيروهاي قرارگاه فتح در محور ايستگاه حميد به پاسگاه كيلومتر 25 و قرارگاه نصر در جنوب (در سمت چپ قرارگاه فتح) در حال پيشروي به سوي غرب و درگيري شديد با دشمن هستند. منطقه در شب بر اثر رد و بدل رعدآساي گلوله‌هاي توپخانه، خمپاره تانكها و گلوله‌هاي منور دشمن و ساير جنگ‌افزارهاي نيروهاي رزمنده ايران اسلامي و نيروهاي دشمن به روز تبديل شده گردانهاي قهرمان تانك و ساير نيروهاي دلاور تيپ37 زرهي گرچه در اين درگيري سرنوشت‌ساز، كه از شروع آن تا كنون بيش از سه ساعت نگذشته بود، به ياري پروردگار مقاومتهاي دشمن را در هم شكسته و نيروهاي در حال عقب‌نشيني او را به سوي غرب به طور بي‌امان تعقيب نموده و به سوي غرب پيشروي مي‌نمود فرمانده مجرب و هنر آفرين كسي است كه با پيش‌بيني‌هاي زيركانه و مدبرانه خود از آغاز كار مهمات مورد نياز را به همراه داشته باشد. در آن شرايط بحراني كه تردد خودروها در منطقه درگيري امكان‌پذير نبود، فرماندهان با ايمان و دلاور ما هيچ گونه دل نگراني در خصوص مهمات نداشته و هميشه بار مهمات تانكها و ساير جنگ‌افزارهاي جايگزين مهيا بوده است.

 

منبع: تیپ37 زرهی در عملیات فتح المبین، صارمی، مجید،1387، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده